Nowe zasady rejestracji pojazdów

23.9.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Od 21 września w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczeń pojazdów. Rozporządzenie to określa nowe wzory dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych, oraz nowy tryb ubiegania się o te dokumenty.

Celem rejestracji pojazdów w urzędzie rejestracyjnym nalezy przedstawić:

1) dowód własności pojazdu,
2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
4) świadectwo oryginalności,

oraz tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Porady prawne

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z za granicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację następujące dokumenty:

1) dowód własności pojazdu,
2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
3) dowód odprawy celnej przywozowej,
4) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu lub silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach,
5) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Oznacza to, że od 21 wrzesnia nie będzie dopuszczalne sprowadzanie i rejestracja w kraju pojazdów bez katalizatora, montowanego fabrycznie w procesie produkcji pojazdu. Do tej pory importerzy sprowadzali samochody, do których montowali katalizator w późniejszym czasie. Od 21 września nie bedzie to już mozliwe.

Rozporządzenie określa także jakie dokumenty mogą być uznane przez organ rejestracyjny za dowód własności pojazdu. Wyliczenie to jest wyczerpujące i obejmuje:

1) umowa sprzedaży,
2) umowę zamiany,
3) umowę darowizny,
4) umowę o dożywocie,
5) fakturę VAT,
6) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Rozporządzenie określa także nowe wzory dowodów rejestracyjnych. Jednakże stare pozostaja nadal w mocy.
Rozporządzenie wchodzi w życie 21 września 2002r.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne