Nowy Pakt ws. Migracji i Azylu – wspólne stanowisko państw V4 oraz Estonii i Słowenii

17.12.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Minister Mariusz Kamiński, wraz ze swoimi odpowiednikami z Grupy Wyszehradzkiej oraz Estonii i Słowenii, podpisał wspólne stanowisko wobec Nowego Paktu w sprawie Migracji i Azylu. Dokument został przekazany prezydencji niemieckiej i nadchodzącej prezydencji portugalskiej w Radzie UE oraz Komisji Europejskiej.

Porady prawne

Stanowisko państw V4 oraz Estonii i Słowenii

W dokumencie ministrowie wyrazili stanowisko, że mechanizm solidarności powinien pozostać otwarty i być wyrażany w sposób suwerenny. Wsparcie w sytuacji presji migracyjnej jest niezbędne, ale musi być elastyczne i dawać swobodę doboru środków zgodnie z możliwościami państw członkowskich. Zgodzili się także, że przyszłe rozwiązania powinny zapewniać faktyczną kontrolę nad przepływami migracyjnymi w Unii Europejskiej, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, tak by adekwatnie reagować na ewentualne kryzysy migracyjne – zarówno te w basenie Morza Śródziemnego, jak również na wschodzie wspólnoty. Nieodzownym jest posiadanie przez Unię Europejską narzędzi nacisku na państwa trzecie, niewspółpracujące w dziedzinie migracji. Organizacje międzynarodowe operujące na południu Europy, w tym uczestniczące w akcjach ratunkowych na morzu, muszą działać według ścisłego protokołu, zapobiegającego tworzeniu kanałów napływu nielegalnej migracji do UE.

Powstanie dokumentu

Dokument powstał w wyniku prac polskiej prezydencji w grupie V4 i jest efektem doprowadzenia do porozumienia szerszej grupy państw podczas wideokonferencji zwołanej 4 grudnia br. Ustępująca prezydencja niemiecka oraz przejmująca od 1 stycznia 2021 r. kierownictwo prac w Radzie UE Portugalia otrzymują poprzez ten dokument potwierdzenie wyznaczonych linii akceptowalnego kompromisu przez państwa naszego regionu w ramach dalszych prac nad polityką migracyjno-azylową UE.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne