Objaśnienia dotyczące SLIM VAT w konsultacjach

Objaśnienia podatkowe SLIM VAT dotyczą pakietu uproszczeń, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. W dokumencie znajdują się m.in. przykłady praktycznych  zastosowań nowych przepisów podatkowych. Objaśnienia SLIM VAT będą miały moc wiążącą dla administracji skarbowej. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje uwagi  do 1 lutego 2021 r.

Porady prawne

Pakiet SLIM VAT

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wdrażająca do polskiego prawa m.in. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), czyli szereg zmian ułatwiających rozliczanie podatku.

Konsultowane objaśnienia będą praktycznym przewodnikiem, który ułatwi przedsiębiorcom i administracji skarbowej ich interpretację i stosowanie.

- "Obowiązujący od stycznia tego roku SLIM VAT jest pierwszym pakietem rozwiązań mających na celu uproszczenie i uelastycznienie rozliczania VAT przez przedsiębiorców. Zależy nam na tym, aby zapewnić podatnikom korzystającym z nowych przepisów jak najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa. Stąd propozycja wydania w tym zakresie objaśnień podatkowych, których treść trafia dzisiaj do konsultacji" – mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Co znajduje się w projekcie?

- "Szczególny nacisk położyliśmy na faktury korygujące i sposób ich ujmowania, a także na możliwość stosowania wspólnych kursów walut. W objaśnieniach znajduje się także omówienie zmian dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności. Jesteśmy otwarci na uwagi i propozycje, jakie napłyną do nas w toku konsultacji, tak aby w momencie ich wydania, objaśnienia nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do sposobu interpretacji zmian w VAT" – wyjaśnił wiceminister Sarnowski.

Objaśnienia do SLIM VAT zawierają też wiele praktycznych przykładów, które w prosty sposób wyjaśnią, jak stosować nowe przepisy. Dotyczą one takich zagadnień jak:
  • Faktury korygujące i sposób ich ujmowania.
  • Zmiany w zakresie podatku naliczonego.
  • Spójne kursy walut i zakres ich zastosowania.
  • Zmiany w WIS i MPP.

Przebieg i warunki uczestnictwa w konsultacjach podatkowych

Konsultacje są otwarte dla wszystkich. Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: konsultacje.objasnieniaslimvat@mf.gov.pl do 1 lutego 2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem danych osobowych.
  • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) należy dołączyć ich postać edytowalną.
Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT”
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne