29.11.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność oraz nietykalność cielesną.

Formy przemocy:

 • przemoc fizyczna — jeżeli ktoś bije, popycha, szarpie, kopie, dusi inną osobę,
 • przemoc psychiczna — jeśli ktoś obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje działania innej osoby, stale krytykuje inną osobę,
 • przemoc seksualna — jeżeli ktoś molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych inną osobę,  
 • inne zachowania — na przykład jeśli ktoś, od kogo dana osoba jest zależna, pozbawia ją opieki, której potrzebuje, zmusza tę osobę do picia alkoholu, brania narkotyków.

Porady prawne

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy — dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

Kto może skorzystać z pomocy?

Każdy, kto doznaje przemocy w rodzinie.

Z jakiej pomocy może skorzystać ofiara?

Może zwrócić się do służb lub organizacji, które oferują pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Nie powinna bać się szukać pomocy!

Dobrze, żeby znalazła kogoś, komu może zaufać i porozmawiała z nim. To ważne, żeby ktoś ją wspierał. 

Poniżej podano listę form pomocy, z których osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą skorzystać.

Zawiadomienie policji

Kiedy wezwać policję?

Jeśli ktoś czuje, że bezpieczeństwo jego albo jego bliskich jest zagrożone — nie powinien zastanawiać się — natychmiast powinien wezwać policję. 

Pod jaki numer dzwonić?

Numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę:

 • 112 — to ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych — policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego,
 • 997 — to numer alarmowy policji - do najbliższej jednostki. 

Jeżeli z jakichś powodów dana osoba nie chce dzwonić na policję, to może skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002 — konsultanci pomogą dzwoniącemu, powiedzą mu, co najlepiej zrobić w jego sytuacji.

Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę.

Niebieska Linia to nie jest numer alarmowy! Jeżeli czyjeś zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone — należy dzwonić pod numer 112 lub 997.

 Co zrobi policja po wezwaniu?

Gdy policja przyjedzie, w zależności od sytuacji, może:

 • zatrzymać osobę, która stosuje przemoc — jeśli popełniła przestępstwo lub jest obawa, że je popełni,
 • zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa,
 • rozpocząć procedurę "Niebieskiej Karty".

Podczas interwencji każdy może powiedzieć policjantom, że chce złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze poinformują go wtedy o dalszych krokach.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można również złożyć samodzielnie w dowolnym momencie - do komisariatu policji lub do prokuratury.

"Niebieskie Karty" to procedura, podczas której przedstawiciele różnych instytucji publicznych współpracują ze sobą, aby pomóc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. W skład specjalnego zespołu wchodzą między innymi: policjant, psycholog, lekarz i pracownik społeczny. Zespół ten przygotowuje plan pomocy pokrzywdzonej osobie, wspiera ją i dba o jej bezpieczeństwo.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to informacja o sytuacji, która może być przestępstwem. Gdy policja lub prokuratura dostanie takie zgłoszenie, ma obowiązek zająć się sprawą.

Jak uzyskać zaświadczenie lekarskie?

Jeżeli w wyniku przemocy pokrzywdzony ma obrażenia, może uzyskać zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń. Takie zaświadczenie może być dowodem w sprawie sądowej.

Jeśli poszkodowany złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to biegły lekarz sądowy może — na podstawie takiego zaświadczenia — wydać opinię sądowo-lekarską. Taka opinia jest mocnym dowodem w sprawie sądowej.

Kiedy uzyskać zaświadczenie lekarskie?

Po tym, jak poszkodowany doświadczy przemocy. Im szybciej lekarz go zbada, tym dokładniejsze i bardziej szczegółowe wyda zaświadczenie.

Co zrobić, aby dostać takie zaświadczenie?

W tym celu należy:
 • udać się do lekarza pierwszego kontaktu bądź innego lekarza w swojej okolicy. Jeśli poszkodowany doświadczy przemocy w czasie, gdy nie może iść do lekarza pierwszego kontaktu (na przykład w nocy), powinien iść do szpitala, na pogotowie albo na Specjalistyczny Oddział Ratunkowy (SOR).
 • poprosić o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała, w którym lekarz opisze, jakie poszkodowany ma obrażenia (na przykład siniaki, skaleczenia).

Wystawienie zaświadczenia jest bezpłatne.

Co trzeba przygotować?

Udając się do lekarza, trzeba przygotować:
 • dokument, który potwierdza tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymacja,
 • numer PESEL.

Jak uzyskać opinię biegłego lekarza sądowego?

Jeżeli w wyniku przemocy, poszkodowany ma jakieś obrażenia, to może uzyskać opinię sądowo-lekarską. Biegły lekarz sądowy wykona obdukcję lekarską, podczas której ustali rodzaj, przyczynę i czas powstania obrażeń.

Opinia wystawiona przez biegłego lekarza sądowego jest mocniejszym dowodem w sądzie od zaświadczenia wystawionego przez zwykłego lekarza.

Kiedy można uzyskać opinię biegłego lekarza sądowego?

Opinię biegłego lekarza sądowego można uzyskać po tym, jak poszkodowany doświadczy przemocy. Im szybciej lekarz go zbada, tym dokładniejszą i bardziej szczegółową wyda opinię.

Co zrobić, aby uzyskać taką opinię?

Są 2 możliwości uzyskania opinii biegłego lekarza sądowego:

 • jeśli poszkodowany zgłosi na policję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; policjanci mogą wtedy zdecydować o potrzebie uzyskania takiej opinii — wówczas zabiorą go do takiego lekarza lub wskażą miejsce badania;
 • poszkodowany może samodzielnie umówić się na wizytę u biegłego lekarza sądowego. 

Gdzie można uzyskać taką opinię?

Listę biegłych lekarzy sądowych można znaleźć na stronie internetowej najbliższego sądu okręgowego. Należy wpisać: www.nazwa miasta bez polskich znaków.so.gov.pl, na przykład: www.warszawa.so.gov.pl.

Ile trzeba zapłacić?

W zależności od przypadku:

 • obdukcja jest bezpłatna - jeżeli zleci ją policja albo prokurator,
 • od 100 do 200 zł - jeżeli poszkodowany robi ją prywatnie.

Co trzeba przygotować?

Udając się do biegłego lekarza sądowego, trzeba przygotować:

 • dokument, który potwierdza tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację,
 • numer PESEL.

Jak znaleźć schronienie?

Jeżeli poszkodowany ucieka przed sprawcą przemocy, to może znaleźć schronienie w specjalnych ośrodkach, na przykład w:

 • Specjalistycznym Ośrodku Wspracia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w skrócie: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia),
 • Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Ośrodki zapewniają schronienie i specjalistyczną pomoc, między innymi psychologiczną, prawną, socjalną. Poszkodowany może tam zostać do 3 miesięcy. 

 Może zgłosić się do ośrodka razem z dziećmi.

Skorzystanie z pomocy ww. ośrodków jest bezpłatne.

Kiedy można skorzystać ze schronienia?

W dowolnym momencie.

Co zrobić, aby skorzystać ze schronienia?

Należy udać się do najbliższego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Gdzie  można skorzystać ze schronienia?

Można sprawdzić listę Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia

Z kolei Ośrodek Interwencji Kryzysowej można znaleźć na stronie internetowej swojego urzędu wojewódzkiego. Najczęściej znajduje się w zakładce Wydziału Polityki Społecznej w wykazie jednostek specjalistycznego poradnictwa. Sprawdź listę urzędów wojewódzkich.

Jeżeli poszkodowany ma problem z samodzielnym znalezieniem ośrodka w swojej okolicy, może skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002. Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę.

Co trzeba przygotować?

Udając się do ww. ośrodka, trzeba przygotować:

 • dokument, który potwierdza tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymacja,
 • numer PESEL,
 • dokumenty, które potwierdzają, że jest się osobą dotkniętą przemocą — jeżeli się je ma (nie są obowiązkowe). Może to być na przykład Niebieska Karta czy zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń.

Jeżeli sytuacja poszkodowanego na to pozwala, to przed wizytą powinien skontaktować się telefonicznie z danym ośrodkiem. Dzięki temu dowie się, jakie inne dokumenty mogą być przydatne w jego sprawie.

Jak skorzystać z pomocy psychologicznej i prawnej?

Kontakt z „Niebieską Linią”

Konsultanci odpowiedzą na pytania, poradzą, co zrobić w sytuacji pokrzywdzonego, powiedzą o miejscach i formach pomocy w jego najbliższej okolicy.

Są 3 możliwości kontaktu z „Niebieską Linią” - można:

 1. zadzwonić: 

  Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  800 120 002 — numer bezpłatny, czynny całą dobę

  Dyżury:

  • w językach obcych:
   • angielskim — poniedziałki od 18.00 do 22.00,
   • rosyjskim — wtorki od 18.00 do 22.00,
  • prawny — środy od 18.00 do 22.00.

  Dodatkowo dyżury prawników pod numerem 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki od 17.00 do 21.00.

 2. napisać e-mailniebieskalinia@niebieskalinia.info
 3. połączyć się przez SKYPE — jeśli poszkodowany chce porozmawiać w języku migowym: 

  pogotowie.niebieska.linia
  poniedziałki w godzinach 13.00-15.00

Można skorzystać z pomocy specjalistycznych ośrodków

Specjaliści w ośrodkach odpowiedzą na pytania, pomogą poradzić sobie z problemami oraz powiedzą, jakie kroki prawne można albo trzeba wykonać. Ośrodki oferują różne formy wsparcia psychologicznego, na przykład terapie indywidualne bądź grupowe. Warto porozmawiać z pracownikiem danej placówki, żeby dowiedzieć się, z jakiej pomocy można skorzystać.

W jakich ośrodkach można uzyskać pomoc?

Pomoc można uzyskać w:

 • Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia,
 • Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 • podmiotach, które pomagają ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kiedy można skorzystać z pomocy takich ośrodków?

W dowolnym momencie, jeśli są ku temu przesłanki.

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy takich ośrodków?

Można pójść lub zadzwonić do któregoś z najbliższych ośrodków pomocy. 

Sprawdź listę Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia. Ośrodek Interwencji Kryzysowej można zaś znaleźć na stronie internetowej swojego urzędu wojewódzkiego. Najczęściej znajdują się w zakładce Wydziału Polityki Społecznej w wykazie jednostek specjalistycznego poradnictwa. Sprawdź listę urzędów wojewódzkich.

Wykaz podmiotów, które pomagają ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawdź listę placówek.

Korzystanie z pomocy we wszystkich wymienionych ośrodkach jest bezpłatne.

Co przygotować?

Udając się do wymienionego ośrodka, warto przygotować sobie:

 • dokument, który potwierdza tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymacja,
 • jeżeli zainteresowany chce skorzystać z pomocy prawnej — dokumenty z sądu, policji, prokuratury — jeśli je ma. W szczególności dokumenty, które określają terminy w postępowaniu sądowym.

Przed wizytą warto skontaktować się telefonicznie z danym ośrodkiem. Dzięki temu zainteresowany dowie się, jakie inne dokumenty mogą być przydatne w jego sprawie.

Jak skorzystać z pomocy finansowej?

Pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Pomoc materialną poszkodowany może uzyskać w podmiotach, które świadczą pomoc w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Najczęściej są to organizacje pozarządowe.

W zależności od sytuacji, pomoc może polegać na przykład na:

 • zapłaceniu za opiekę medyczną, leki, sprzęt medyczny — na przykład wózek inwalidzki, kule,
 • pokryciu kosztów tymczasowego zakwaterowania,
 • dopłaceniu do czynszu pokrzywdzonego,
 • dostarczeniu mu bonów żywnościowych lub zapłaceniu za jedzenie,
 • zapłaceniu za odzież, bieliznę, środki czystości,
 • zapłaceniu za bilety lub transport specjalny,
 • sfinansowaniu szkoleń i kursów, które podnoszą kwalifikacje zawodowe.

O dokładnych zasadach i limitach finansowania można dowiedzieć się od pracowników konkretnego podmiotu.

Kiedy można skorzystać z pomocy?

W dowolnym momencie, jeśli są ku temu przesłanki.

Co zrobić, aby uzyskać pomoc w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej?

Należy zgłosić się do najbliższego podmiotu, który pomaga ofiarom przestępstw w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Wykaz podmiotów można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawdź listę podmiotów.

Co trzeba przygotować?

Trzeba przygotować:

 • dokument, który potwierdza tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację,
 • numer PESEL,
 • dokumenty, które potwierdzają, że jest się osobą dotkniętą przemocą — jeżeli się je ma (nie są obowiązkowe). Może to być na przykład Niebieska Karta, zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń, dokumenty z sądu, policji, prokuratury.

Przed wizytą warto skontaktować się telefonicznie z danym ośrodkiem. Dzięki temu można dowiedzieć się, jakie inne dokumenty mogą być przydatne w danej sprawie.

Pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej

Jeśli poszkodowany jest w trudnej sytuacji finansowej, może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać mu prawo do różnego rodzaju zasiłków lub świadczeń.

Można porozmawiać z pracownikiem ośrodka, aby dowiedzieć się, czy można uzyskać świadczenia bądź zasiłek.

Kiedy możesz skorzystać z pomocy?

W dowolnym momencie, jeżeli zainteresowany spełnia warunki przyznania określonych świadczeń.

Co zrobić, aby uzyskać pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej?

Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej gminie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej można znaleźć na stronie urzędu miasta w swojej gminie. Można również wpisać w wyszukiwarce internetowej słowa: „Ośrodek Pomocy Społecznej + nazwa miasta”, na przykład: Ośrodek Pomocy Społecznej Stargard Szczeciński.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r., poz. 1390, ze zm.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 1137, ze zm.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 1749, ze zm.);
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 1822, ze zm.);  
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r., poz. 2082, ze zm.);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 930, ze zm.).

Na podst. obywatel.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przeciwko przemocy w rodzinie

Przeciwko przemocy w rodzinie

21 listopada br. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z preambułą, ma ona na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu (...)

Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. zmianę określenia "przemoc w rodzinie" na (...)

Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie: międzynarodowe seminarium w ramach programu DAPHNE III

Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie: międzynarodowe seminarium w ramach programu DAPHNE III

W dn. 20 listopada 2008 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie rozpoczęło się dwudniowe międzynarodowe seminarium pt. „Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie". Spotkanie jest wspólną inicjatywą MSWiA i KGP - zostało zorganizowane w ramach projektu UE „Daphne (...)

Będą pomagać ofiarom przemocy w rodzinie

Będą pomagać ofiarom przemocy w rodzinie

- To ważny dla Ministerstwa Sprawiedliwości projekt. Daje on bowiem możliwość wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz podniesienia kwalifikacji osób pracujących z tymi pokrzywdzonymi. Ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, (...)

Poznaj swoje prawa. By chronić najbliższych

Poznaj swoje prawa. By chronić najbliższych

Opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskiej Karty - to można znaleźć w wydanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Informatorze dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Oprócz tego dokument zawiera (...)

Następne wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Następne wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - "Rada Ministrów przyjęła 30 sierpnia br. projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To kolejne wzmocnienie (...)

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

Osoba stosująca przemoc fizyczną, stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiała bezzwłocznie opuścić mieszkanie; dostanie też zakaz zbliżania się do domostwa; sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą. Przełomowa (...)

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty - sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa. - (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Rządowy projekt zakłada wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Przełomowa ustawa przyjęta przez (...)

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Osoby poszkodowane w wyniku nawałnic mogą ubiegać się o wsparcie. Pomoc, jaka powinna być adresowana do osób, które ucierpiały, to nie tylko pomoc pieniężna, ale wszystkie inne możliwe formy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w tym poradnictwo, praca socjalna, doraźna (...)

Uwaga konkurs

Uwaga konkurs "Policjant, który mi pomógł"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia ogłasza konkurs pod nazwą "Policjant, który mi pomógł". Idea przedsięwzięcia ma na celu promowanie postaw i umiejętności policjantów służących (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego, a także obowiązki i prawa pracowników socjalnych i sposób (...)

Wsparcie ekonomii społecznej

Wsparcie ekonomii społecznej

Pożyczki w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej – dzięki temu więcej osób otrzymuje pomoc. Ekonomia społeczna To sfera, w której działalność komercyjna służy przede wszystkim (...)

Interdyscyplinarne zespoły do walki z przemocą domową

Interdyscyplinarne zespoły do walki z przemocą domową

Kurator, pracownik socjalny i policjant - takie zespoły będą interweniowały w rodzinach, w których stosowana jest przemoc lub są one zagrożone przemocą. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałoży na wójtów, burmistrzów i prezydentów (...)

Co zrobiło MPiPS, aby zapobiegać przemocy wobec dzieci?

Co zrobiło MPiPS, aby zapobiegać przemocy wobec dzieci?

Niektórzy z nas twierdzą, że klaps dziecku nie zaszkodzi. Ale, czy aby na pewno? Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez MPiPS wynika[1] między innymi, że: 64% Polaków zna w swoim otoczeniu rodziny, w których dochodzi do różnych form przemocy; co trzeci Polak (...)

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Rodziny, które ucierpiały na skutek nawałnic, otrzymają pomoc Każda poszkodowana osoba może zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej, którego pracownicy,  powinni zająć się zorganizowaniem i udzieleniem  pomocy adekwatnej do zgłoszonych (...)

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Jaką pomoc przewidzaiano dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic? Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w (...)

Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej) dostarczają poważnych wątpliwości. „Pojawia się wiele głosów, że godzi ona w nasz porządek prawny, ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niebieska karta

Niebieska karta

Od 2 miesięcy przebywam za granica (żona jest w Polsce). Moje małżeństwo nie należy do udanych - w 2008 roku żona wezwała policję dwukrotnie twierdząc, że ją biję. Za każdym razem policja (...)

Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

Jakiego rodzaju dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu kryterium dochodu dla osoby ubiegającej się o pomoc z OPS (zasiłek rodzinny, zasiłek alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)? Czy tylko dochody (...)

Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

Zwrot należności dla domu pomocy społecznej

Moja żona dostała wezwanie do regulowania należności za pobyt ojca w Domu Pomocy Społecznej, którego nie widziała od 15 lat. Czy Miejski Ośrodek Społeczny może żądać i pociągać mnie jako (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie (...)

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Siostrzenica jest w domu dziecka od sierpnia. Matka się nią nie interesuje i ma małe szanse żeby ją stamtąd zabrać (nie ma pracy ani mieszkania, poza tym że już jedno jej dziecko jest z ojcem, (...)

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. (...)

Kolejność słuchania świadków

Kolejność słuchania świadków

Przewodniczący wezwał moich świadków w sprawie cywilnej z mojego powództwa do stawienia się w sądzie za dwa tygodnie. Z jednego domu, gdzie maja zeznawać w mojej sprawie trzy osoby, Przewodniczący (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Jakie skutki pociąga za sobą nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców? Jak podkreśla H. Ciepła: „Przez nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej należy rozumieć zarówno (...)

Przesłuchanie świadka na odległość

Przesłuchanie świadka na odległość

Otrzymałam wezwanie do sądu w charakterze świadka w miejscowości odległej 300 km., ale nie chcę w niej uczestniczyć. Czy jako inwalida II gr. z inwalidztwem od urodzenia mogę być przesłuchana (...)

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?   Kwalifikacje pracowników socjalnych określa ustawa (...)

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Jakie dokumenty, gdzie i do kiedy trzeba złożyć, aby otrzymać dodatek alimentacyjny? Co jeśli dochody w 2002 wynosiły około 548 zł, natomiast w 2003 r. około 480. Czy dochody z 2003 roku mogą (...)

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

Jesteśmy małżeństwem od marca 1991 roku. Poznaliśmy się w firmie, w której oboje pracowaliśmy. W czerwcu 1992 roku urodził nam się syn. Żona przestała pracować. Gdy syn ukończył 3 lata, (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Aktualizacja wywiadu środowiskowego

Aktualizacja wywiadu środowiskowego

Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany przez zstępnych i wstępnych (...)

FORUM PRAWNE

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste?

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste? W trakcie procesu o rozwód wyprowadziłam się z mieszkania mojego męża zabierając tylko część rzeczy. Pozostałe (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby służymy pomocą w uzyskaniu prawa jazdy . Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Rozwiązujemy (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

Porady prawne