Znów zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i dotacja

Pomoc dla przedsiębiorców rusza od 1 stycznia

Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji – to trzy instrumenty pomocowe, które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa. Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek (20 grudnia) rozporządzenie pomocowe w tej sprawie. Już od 1 stycznia przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dotację, a od 17 stycznia o zwolnienie z ZUS i postojowe.

- "Przygotowaliśmy kolejny pakiet osłonowy dla polskiej gospodarki. Wspiera on trzy sektory, które od połowy grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.  Jestem przekonany, że wprowadzone rozwiązania realnie pomogą polskim firmom i ich pracownikom" – powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Porady prawne

Jakie branże otrzymają pomoc?

Nowy pakiet pomocy o wartości około 70 mln zł i jest kierowany do następujących branż:

  • przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje) – PKD 56.30.Z;
  • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni – PKD 93.29.A;
  • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

Zwolnienie z ZUS, postojowe, dotacja

Przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z wymienionych kodów PKD, będą mogli ubiegać się o:

  • ponowne świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł – przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego;
  • jednokrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 5000 zł – w przypadku gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym;
  • zwolnienia ze składek ZUS za grudzień 2021 r. – przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Terminy składania wniosków

Wnioski o przyznanie zwolnienia z płacenia ZUS będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. W przypadku dotacji będzie można to zrobić od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r.

Złożenie wniosku o przyznanie postojowego będzie możliwe od 17 stycznia 2022 r., ale nie będzie ograniczone żadnym terminem końcowym.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o zwolnienie z płacenia składki ZUS i przyznanie postojowego należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Wniosek o przyznanie dotacji trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej  za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika