Prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym

9.7.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Zapowiadany projekt ustawy o Funduszu Medycznym został przez Prezydenta złożony w Sejmie; będzie opiewał na kwotę 4 mld zł rocznie. Prezydencka inicjatywa przewiduje utworzenie Funduszu, który będzie się znajdował w gestii ministra zdrowia.

Porady prawne

4 mld zł rocznie

– "Fundusz będzie opiewał na kwotę 4 mld zł rocznie, przy czym w tym roku, ponieważ mamy już pół roku za nami, fundusz będzie miał 2 mld" – mówił Andrzej Duda. Podkreślił, że Fundusz będzie podzielony na trzy segmenty: świadczenia na leczenie chorób rzadkich, działania profilaktyczne oraz wydatki infrastrukturalne. 

–  "Pierwszy, najważniejszy, to będą świadczenia medyczne dla osób dotkniętych chorobami rzadkimi, przede wszystkim dla dzieci, jak również dla osób z chorobami onkologicznymi na specjalistyczne leczenie – wskazywał Prezydent. – W tym także na leczenie zagraniczne w przypadku, jeżeli leczenie w Polsce nie jest realizowane. Także na operacje różnego rodzaju, jeśli takie operacje w Polsce nie są realizowane, również na terapie, a więc na środki farmaceutyczne, na leki także i z zagranicy" – powiedział Andrzej Duda.

Założenia projektu

 1. Fundusz Medyczny to 4 mld złotych rocznie wydane na ochronę zdrowia Polaków. 
 2. Ze środków Funduszu Medycznego będą finansowane: 

  a) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane dzieciom do ukończenia 18 roku życia, w szczególności chorującym na nowotwory i choroby rzadkie, 
  b) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju, 
  c) zakup nowoczesnych leków i technologii lekowych, 
  d) programy zdrowotne oraz programy profilaktyki zdrowotnej, 
  e) budowa oraz modernizacja infrastruktury strategicznych podmiotów ochrony zdrowia (m.in. szpitali onkologicznych, pediatrycznych czy pulmonologicznych) oraz uczelni medycznych, 
  f) modernizacja szpitali, 
  g) zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.
 3.  Wybór projektów finansowanych ze środków Funduszu Medycznego będzie się odbywał w ramach przejrzystych, rzetelnych i bezstronnych konkursów. 
 4. Środki z Funduszu Medycznego przyczynią się do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków poprzez: 

  a) poprawę profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów i chorób rzadkich;
  b) zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej; 
  c) poprawę stanu infrastruktury ochrony zdrowia, wpływającej na jakość, dostępność i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne