Dla kogo wstępnie wypełnione zeznanie PIT?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.

Porady prawne

Dotyczy on zmiany zakresu usługi polegającej na udostępianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (drugi etap usługi dla rozliczeń za 2019 r. - PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS).

Co przewiduje rządowa propozycja?

Zmieni się zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

Usługa w 2020 r. będzie dotyczyć – analogicznie, jak w 2019 r. – zeznań na formularzach PIT 37 i PIT 38. Nie znajdzie zaś zastosowania do zeznań składanych przez podatników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.

Usługa polega na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. KAS wypełnia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły oraz danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS i innych rejestrach państwowych, np. PESEL. Pozwoli to na przygotowanie przez KAS jeszcze pełniejszych zeznań dla podatników.

Wdrożenie usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem portalu podatkowego przez KAS wypełnionego zeznania zostało rozłożone w czasie. Przyjęto, że realizacja usługi będzie następować w dwóch etapach.

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe nie dla przedsiębiorców?

Zmiana nie przesądza o rezygnacji z udostępniania wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla przedsiębiorców, gdyż część usług dedykowanych przedsiębiorcom będzie dostępna w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne