Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

9.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wielu podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje swoim kontrahentom gadżety (długopisy, pióra, kubki, kurtki itd.), które opatrzone są w logo firmy podatnika. Powstaje w związku z tym pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc zaliczyć wydatki związane z takimi gadżetami do kosztów uzyskania przychodów.

Co można zaliczyć do kosztów podatkowych, a co nie?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Wynika z tego, że wszystkie poniesione koszty, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami lub służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są natomiast , zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych

Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają definicji reprezentacji ani reklamy, należy więc sięgnąć do definicji zawartych w słowniku języka polskiego. Według „Słownika języka polskiego” pod redakcją profesora Stanisława Dubisza definiuje reprezentacja to:

  • grupę osób, instytucję występującą  w czyimś imieniu, reprezentującą czyjeś interesy, przedstawicielstwo,

  • okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną.

Z kolei reklama to:

  • działanie polegające na zachęceniu potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów lub usług,

  • napis rysunek, film, plakat itp. służące temu celowi,

  • efekt czyjejś celowej działalności dotyczący własnego wizerunku w środowiskach opiniotwórczych (opinia).

Reklamą jest więc działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zawarcia umowy," nabywania towarów, korzystania z oferowanych usług. Prowadzona być może poprzez rozpowszechnianie informacji o towarach, miejscach nabycia, chwaleniu kogoś i zalecaniu czegoś. Generalnie za reklamę można uznać wszelkie działania przekazujące obecnym lub potencjalnym klientom treści informacyjne o firmie i jej produktach czy usługach w celu skłonienia ich do zakupów.  

Gadżety tylko z logo firmy

 

Koszt musi być przede wszystkim poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Jeśli podatnik wręcza swoim kontrahentom gadżety, musi pamiętać o tym, aby były one opatrzone logo jego firmy. W innym wypadku wydatków na ich nabycie nie będzie można zaliczyć do wydatków na reklamę.

Jeżeli zatem przekazanie przez podatnika gadżetów spełnia wyżej opisane znamiona reklamy, to wydatki poniesione na nabycie tych gadżetów stanowią koszty uzyskania przychodów podatnika, oczywiście pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. 

Podobnie jest na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne