Pstępowania dyscyplinarne wobec władz Zakładu Karnego w Płocku

6.3.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W związku z przekazaniem na ręce Ministra Sprawiedliwości w dniu 24 lutego 2009 r. sprawozdania z postępowania wyjaśniającego, dotyczącego zgonu skazanego Roberta Pazika w Zakładzie Karnym w Płocku w dniu 19 stycznia 2009 r., informujemy o głównych działaniach podjętych przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości po zapoznaniu się z wynikami postępowania wyjaśniającego.

  1. Zostały wszczęte postępowania dyscyplinarne wobec byłego dyrektora Zakładu Karnego w Płocku i kierownika Działu Ochrony ZK w Płocku;
  2. W celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości, w trybie natychmiastowym podjęto inicjatywę legislacyjną, zmierzającą do wprowadzenia odpowiednich regulacji na poziomie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, dotyczących stosowania wobec niektórych osadzonych monitoringu wraz z rejestracją.

Konieczność wprowadzenia takich uregulowań wynika z faktu, iż ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności człowieka mogą być ustanowione wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego albo wolności i praw innych osób.

Jednocześnie przedstawiamy Państwu projekt z dnia 24 lutego 2009 r. - wraz z uzasadnieniem - ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został przygotowany do skierowania do uzgodnień międzyresortowych.

3. Sprawozdanie zostanie dzisiaj przekazane do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce w celu wykorzystania w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w sprawie wyjaśnienia okoliczności zgonu Roberta Pazika.

W związku z tym, iż postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce pozostaje nadal w toku, w chwili obecnej nie jest możliwe upublicznienie treści sprawozdania - jedynym organem upoważnionym do udzielenia informacji w zakresie treści tego dokumentu będzie gospodarz śledztwa, gdyż upublicznienie informacji w nim zawartych mogłoby niekorzystnie wpłynąć na bieg postępowania, tj. zaburzyć jego prawidłowy tok.

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości 

Porady prawne

Źródło: www.ms.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne