30.9.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rozwój płatności bezgotówkowych – porozumienie podpisane

30 września minister finansów Tadeusz Kościński oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, organizacji płatniczych i Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy upowszechnianiu płatności bezgotówkowych. Dokument zakłada kontynuację Programu Polska Bezgotówkowa, którego celem jest rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych, m.in. przez finansowanie terminali płatniczych dla przedsiębiorców. Dokument pozwoli na przedłużenie finansowania terminali na rzecz podmiotów z sektora publicznego co najmniej do 31 grudnia 2025 r.

Porady prawne
 

Porozumienie dotyczące upowszechniania płatności bezgotówkowych w Polsce podpisali: minister Tadeusz Kościński, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający w Europie Środkowowschodniej w imieniu Visa Europe, Bartosz Ciołkowski – dyrektor generalny w Polsce, Czechach i Słowacji w imieniu Mastercard Europe oraz prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek.

Podpisana umowa zastąpi porozumienie zawarte w 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju, Visa, Mastercard oraz Związek Banków Polskich, na podstawie którego utworzono Fundację Polska Bezgotówkowa i uruchomiono Program Polska Bezgotówkowa.

Program Polska Bezgotówkowa

Program to unikatowa inicjatywa rynkowa w skali świata. Dzięki niemu do 30 września 2020 r. dofinansowanie do uruchomienia płatności bezgotówkowych otrzymało 235 tys. podmiotów w Polsce. To blisko 50% instytucji, w których odbywają się płatności bezgotówkowe. Zainstalowano ponad 325 tys. terminali, co oznacza, że prawie co trzeci terminal w Polsce funkcjonuje dzięki wsparciu Programu. Za pośrednictwem tych terminali do 31 sierpnia 2020 r. zrealizowano 355 mln transakcji na łączną kwotę ponad 19 mld zł. W ten sposób Program przyczynił się do zmniejszenia skali wykluczenia finansowego i cyfrowego zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Transakcje bezgotówkowe coraz popularniejsze

- „Pandemia spowodowała, że Polacy jeszcze mocniej docenili korzyści płynące z możliwości zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej. Pewne nawyki, które ostatnie miesiące utrwaliły, zostaną z nami już na zawsze. Branża płatności bezgotówkowych jest ważna dla naszej gospodarki, bo jest nowoczesna, wspiera cyfryzację przedsiębiorstw i jednocześnie pomaga ograniczać koszty obsługi gotówki” – podkreślił minister Tadeusz Kościński.

„Rozwój obrotu bezgotówkowego jest uwarunkowany dostępem do nowoczesnych technologii cyfrowych, które decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz wspierają jej zrównoważony rozwój. Dlatego tak istotne jest, żeby Fundacja w swojej działalności docierała nie tylko do przedsiębiorców i konsumentów, ale także do administracji publicznej czy instytucji pozarządowych, w tym kościołów i związków wyznaniowych” – powiedział prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek.

- „Po kilku latach działalności Fundacji widzimy, że dalszy rozwój obrotu bezgotówkowego wymaga dodatkowych działań o charakterze edukacyjnym, skierowanych do konsumentów. Poza tym świat nieustannie się zmienia, co uświadomiła wszystkim obecna epidemia. Widać, że przedsiębiorcy oczekują wsparcia nie tylko finansowego, ale też przy unowocześnianiu ich firm i transformacji cyfrowej. Takie zadania stawiamy sobie w Fundacji na przyszłość. Będziemy więc kontynuować rozpoczęte już programy edukacyjne, takie jak #dzialamynieznikamy, #zdrowobezgotowkowo” – dodał.

Korzyści z cyfrowych płatności

- „Z badań [chodzi o badanie Syntax dla Fundacji Polska Bezgotówkowa, maj 2020 r.] prowadzonych przez Fundację wynika, że 60% przedsiębiorców nie zdecydowałoby się na prowadzenie firmy bez oferowania płatności bezgotówkowych. Przedsiębiorcy podkreślają też znaczenie oczekiwań konsumentów, którzy w punktach handlowo-usługowych dopytują o możliwość płatności kartą. Płatności cyfrowe przynoszą korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom, rządom i gospodarkom. Rozwiązania z tego obszaru pobudzają wzrost gospodarczy, zwiększają wpływy podatkowe i ograniczają szarą strefę. Program Polska Bezgotówkowa jest więc doskonałym przykładem tego, jak sektor prywatny działa na rzecz rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Cieszymy się w Visa, że możemy uczestniczyć w tak ważnej inicjatywie. Równie ważne jest dla nas wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy ułatwić im adaptację i wznowienie działalności w nowej cyfrowej rzeczywistości” – zaznaczył dyrektor zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej w Visa i przewodniczący Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa Jakub Kiwior.

„Efektywny system płatniczy jest krwiobiegiem gospodarki, a im dalej postępuje jej cyfryzacja, tym bardziej rozwiązania bezgotówkowe wspierają jej rozwój. Ostatnie miesiące przyniosły znaczną zmianę w preferencjach konsumentów, którzy coraz częściej rezygnują z gotówki. Ale sama chęć płacenia kartą nie wystarczy, jeśli sprzedawca nie ma terminala. Dlatego potrzebny jest dalszy rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych. Cieszę się więc, że Mastercard wspólnie z partnerami z sektora publicznego i branży finansowej będzie mógł nadal wspierać program Polska Bezgotówkowa" – dodał dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe Bartosz Ciołkowski.

Już 1 mln terminali w Polsce

Przez 3 lata działalności Fundacji udało się niemal podwoić liczbę terminali płatniczych w Polsce. W IV kwartale 2016 r. było ich 536 tys., obecnie jest ich na rynku nieco ponad milion. Nadal jest jednak w Polsce wiele białych plam w dostępie do płatności bezgotówkowych. Sieć akceptacji nie jest wystarczająca i wymaga dalszej rozbudowy. Liczba terminali na 1000 mieszkańców (24) jest poniżej średniej europejskiej (31).

- „Decyzja o dalszym współfinansowaniu przez banki krajowej infrastruktury płatności bezgotówkowych, której beneficjentami są nie tylko przedsiębiorcy i konsumenci, ale także instytucje publiczne, wynika z przekonania, że nowoczesna infrastruktura finansowa stanowi jeden z fundamentów nowoczesnego państwa. Ponadto pełny dostęp do płatności bezgotówkowych to narzędzie do walki z wykluczeniem finansowym. Wspiera także edukację finansową, umożliwiając konsumentom lepsze i rzetelniejsze planowanie swoich dochodów i wydatków” – skomentował prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.
 
 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

UOKiK daje zielone światło dla nowego systemu płatności. Zyskają klienci

UOKiK daje zielone światło dla nowego systemu płatności. Zyskają klienci

UOKiK dał zielone światło dla powstania systemu płatności urządzeniami mobilnymi. Sześć banków będzie mogło utworzyć wspólnego przedsiębiorcę pod nazwą Polski Standard Płatności. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Wniosek do Urzędu o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy złożyło sześć banków: PKO BP, Alior (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Czym jest pomoc publiczna? No właśnie, według praw wolnego rynku – złem. To rynek za pomocą "naturalnych" mechanizmów ("tzw. niewidzialnej ręki"), jakim jest m.in. wolna konkurencja, wypiera słabszych, daje bogactwo lepszym, a na pewno silniejszym i zapewnia harmonię w obrocie handlowym. A pomoc publiczna może ten mechanizm tylko zniekształcić. Przepisy unijne (i tu trzeba zaznaczyć, (...)

ZPP broni limitu transakcji gotówkowych dla firm

ZPP broni limitu transakcji gotówkowych dla firm

"Banki lobbują obniżenie progu rozliczeń w gotówce z 15 do 3 tysięcy euro, a Ministerstwo Finansów to popiera. Za fasadą różnych argumentów kryje się nieokiełznana chciwość sektora bankowego, który chce zarabiać miliardy za pomocą ustaw" – napisali przedsiębiorcy i pracodawcy w liście przesłanym do mediów. – Ministerstwo Finansów zachowuje się jakby było agencją (...)

Ustalanie interchange niezgodne z prawem

Ustalanie interchange niezgodne z prawem

Stawki opłat interchange w Polsce – pobierane od transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi Visa i MasterCard – były ustalane w ramach niezgodnych z prawem porozumień 20 banków. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezesa UOKiK. Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z 2006 r. Postępowanie Urzędu wykazało wówczas, że stawki opłat interchange (...)

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

W nomenklaturze unijnej gospodarstwo niskotowarowe to takie, którego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) wynosi od 2 ESU do 4 ESU. W Unii Europejskiej wielkość ekonomiczną każdego gospodarstwa określa się przy pomocy jednostek zwanych ESU. Kwota 1 ESU jest równa 1200 euro. Gospodarstwa pod względem wielkości dzieli się nie ze względu na ich (...)

Banki pobierały zbyt wysoką prowizję za transakcję kartą

Banki pobierały zbyt wysoką prowizję za transakcję kartą

20 banków ustaliło zawyżoną prowizję od sklepów, w których za zakupy płacimy kartą. Łączna kara nałożona na banki przekroczyła 164 mln zł – poinformował urząd antymonopolowy. (...)To prowizja od transakcji kartą. Opłaca ją właściciel sklepu, w którym znajduje się terminal do płatności bezgotówkowych. Innymi słowy, to opłata pobierana przez banki od handlowców za (...)

Ministerstwo Finansów zaprezentowało wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Ministerstwo Finansów zaprezentowało wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego została po raz pierwszy zaprezentowana publicznie podczas V Konferencji Państwo 2.0, która odbyła się 25 lutego br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli instytucji, osoby kierujące kluczowymi dla cyfryzacji państwa resortami, którzy opowiedzieli o stanie realizacji krytycznych dla (...)

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r. zostało przyjęte, jednak we wszystkich głównych obszarach wydatkowania nadal występują błędy, twierdzą kontrolerzy UE. Zaznaczają jednocześnie, że nie chodzi o nadużycia czy marnotrawstwo. Najbardziej podatnym na błędy obszarem wydatkowania jest wciąż „Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie”.Europejski (...)

Usługi ZUS dostępne na platformie ePUAP

Usługi ZUS dostępne na platformie ePUAP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały porozumienie dotyczące świadczenia usług ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP. Porozumienie podpisane przez Podsekretarza Stanu MSWiA Witolda Drożdża i Członka Zarządu ZUS ds. Informatyki Piotra Starzyka, jest kolejnym krokiem mającym na celu ułatwienie obywatelom załatwianie spraw urzędowych (...)

Propagandowy podręcznik szkolny?

Propagandowy podręcznik szkolny?

Porozumienie podpisane w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz wydawców książek edukacyjnych – dotyczące obniżki cen podręczników szkolnych – ma, jak na razie, wydźwięk głównie propagandowy. (...)Jeśli bowiem wczytać się w treść dokumentu, widać wyraźnie, że – po pierwsze – mowa w nim o średniej cenie książek, po wtóre – o (...)

Fundusz Powierniczy NATO pomoże zapobiegać korupcji

Fundusz Powierniczy NATO pomoże zapobiegać korupcji

NATO powołało Fundusz Powierniczy na rzecz budowania prawości, zapobiegania korupcji i promowania najlepszych praktyk w instytucjach obrony narodowej. Oficjalne porozumienie zostało podpisane 1 lipca w Kwaterze Głównej przez Zastępcę Sekretarza Generalnego amb. Claudio Bisogniero oraz przedstawicieli trzech krajów wiodących: Polski (amb. Bogusław Winid), Szwajcarii (amb. Jean-Jacques (...)

Lepsze studia dwustopniowe

Lepsze studia dwustopniowe

Kandydaci na studia coraz częściej wybierają studia dwustopniowe. Najpierw licencjat, a potem uzupełniające studia magisterskie. Prawdopodobnie już niedługo taki tryb studiów będzie obowiązywał niemal na wszystkich kierunkach, poza prawem i farmacją (taki obowiązek nakłada porozumienie bolońskie podpisane w 1999 roku). Na razie polskie uczelnie stosują różne rozwiązania. Super (...)

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Premier Mateusz Morawiecki proponuje zmiany w konstytucji wprowadzające zasady sprawiedliwego i solidarnego państwa - Dzisiaj chcemy zaproponować, by ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci. Solidarne i sprawiedliwe państwo, które jest wspólnotą, musi też polegać na tym, że ci najsilniejsi wspierają najbardziej potrzebujących, (...)

Warunki dostaw produktów roślinnych z Unii do Rosji

Warunki dostaw produktów roślinnych z Unii do Rosji

26 marca 2008 r. w Brukseli zostało podpisane, między Komisją Europejską a Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, porozumienie w sprawie warunków dostaw produktów roślinnych pochodzących z Unii Europejskiej eksportowanych do Federacji Rosyjskiej. Wcześniej, 18 stycznia br. w Berlinie, zostało podpisane porozumienie między Markiem (...)

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Podpisane porozumienie pomiędzy rządem a oświatową „Solidarnością” oznacza wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6%. Łączny wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w latach 2017- 2019 to: dla nauczyciela stażysty – 515 zł, nauczyciela (...)

Jaki jest charakter prawny listu intencyjnego? - opinia prawna

Jaki jest charakter prawny listu intencyjnego? - opinia prawna

Stan faktyczny Jakiś czas temu z firmą, z którą współpracuję podpisałem list intencyjny. Zawiera on takie określenia jak: "Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonywania usług informatycznych". Porozumienie to wspomina także o karze umownej. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania chciałbym zakończyć współpracę nieco wcześniej. Z drugą stroną nie łączy mnie żadna (...)

103 mld zł na poprawę jakości powietrza

103 mld zł na poprawę jakości powietrza

Jak będzie realizowany program „Czyste Powietrze”? W obecności premiera Mateusza Morawieckiego i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego "Czyste Powietrze".  Porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zostało podpisane 7 czerwca 2018 (...)

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Podpisanie i wejście w życie Umowy EPA 17 lipca podczas szczytu UE-Japonia podpisana została umowa o partnerstwie gospodarczym i strategicznym (z ang. Economic Partnership Agreement) między UE a trzecią gospodarką świata. Porozumienie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią zostało podpisane w Tokio. Daje początek największej strefie wolnego handlu na świecie, obejmującej (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w umowach międzynarodowych

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w umowach międzynarodowych

  Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego Osoby, które mieszkają i wykonują pracę w jednym państwie korzystają z ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego na podstawie wewnętrznych przepisów tego państwa. Przepisy te regulują prawa i obowiązki tych osób w odniesieniu do obciążeń (składek) oraz korzyści (świadczeń) w ramach systemu zabezpieczenia (...)

Zwiedzaj i pracuj!

Zwiedzaj i pracuj!

Programy „Zwiedzaj i pracuj” cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów stanowi interesującą alternatywę dla rocznego pobytu, łączącego wypoczynek, poznawanie sposobu życia w innej części globu z możliwością świadczenia pracy w tym państwie.  Chile, Argentyna, Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa (...)

Wymiana informacji o statkach rybackich na polskich obszarach morskich - porozumienie MRiRW ze Strażą Graniczną podpisane!

Wymiana informacji o statkach rybackich na polskich obszarach morskich - porozumienie MRiRW ze Strażą Graniczną podpisane!

5 sierpnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Komendant Główny Straży Granicznej ppłk. Leszek Elas podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie wymiany informacji o statkach rybackich na polskich obszarach morskich.Celem porozumienia jest zapewnienie sprawnego współdziałania w zakresie zadań dotyczących nadzoru nad eksploatacją polskich (...)

Zwalczanie nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem

Zwalczanie nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem

KAS i Ministerstwo Środowiska wspólnie zwalczają nielegalne wydobywanie i obrót bursztynem KAS i MŚ podpisały porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ograniczenia nielegalnego wydobywania, obrotu bursztynem, kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi i ozdobnymi oraz meteorytami. Współpraca ma na celu ograniczenie nielegalnego procederu, a (...)

Porozumienie MON z byłymi żołnierzami Batalionów Budowlanych i Oficerami Rezerwy

Porozumienie MON z byłymi żołnierzami Batalionów Budowlanych i Oficerami Rezerwy

W gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej zostało podpisane Porozumienie o współpracy MON ze Związkiem Oficerów Rezerwy oraz z Ogólnopolskim Związkiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych. Porozumienie o współpracy - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - podpisał Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, Pan Czesław (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego łączenia różnych typów spółek kapitałowych podlegających prawu różnych (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny? Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, (...)

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży"

W dn. 5 listopada 2008 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, szefowie czterech resortów - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz Minister Zdrowia Ewa Kopacz, podpisali porozumienie o współpracy dotyczące realizacji rządowego (...)

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

Ukraina latami zmagała się z podjęciem decyzji, z którą z sąsiedzkich potęg – Rosją, czy UE, nawiązać bliższe kontakty. Wejście w życie handlowej części umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE w 2016 roku, a niedawno zielone światło Parlamentu Europejskiego i Rady UE dla zniesienia wiz dla Ukraińców - to duży krok dla Kijowa w kierunku bliższej integracji z Unią. Obywatele (...)

Umowa w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych

Umowa w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych

Wymianę informacji podatkowych oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi przeciwdziałających transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania na poziomie europejskim zakłada porozumienie Competent Authority Agreement (CAA), podpisane przez ministra finansów Mateusza Szczurka 29 października br. w Berlinie przy okazji corocznego spotkania Global Forum on Transparency and Exchange (...)

BUSINESSEUROPE o rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

BUSINESSEUROPE o rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Obecny kryzys finansowy jest dla europejskiego przemysłu historycznym wyzwaniem. Kryzys osłabia europejskie firmy, również te, które konsekwentnie inwestowały w procesy i produkty przyjazne środowisku. Ścisła kontrola kosztów produkcji jest obecnie niezbędnym warunkiem umożliwiającym przetrwanie tego trudnego dla gospodarki okresu, który mamy przed sobą. W tym (...)

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

W dniu 5 listopada br. w Warszawie podpisane zostało porozumienie między Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Zdrowia w sprawie współpracy przy wdrażaniu i propagowaniu programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży".Program „Przeciwdziałanie (...)

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

Jakie nowe przepisy dotyczą zabezpieczenia społecznego?Z dniem 1 marca 2009 roku wchodzą w życie:Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 roku;Porozumienie w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą  Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisane (...)

Policjant popracuje dłużej. Jest zgoda związków

Policjant popracuje dłużej. Jest zgoda związków

Rząd dogadał się ze związkowcami w najważniejszych kwestiach: żołnierze i policjanci będą musieli przepracować 25 lat (obecnie 15) i ukończyć 50 lat, by dostać świadczenia. Związki twierdzą, że ostateczne porozumienie z rządem może zostać podpisane już 20 lipca – informuje Gazeta Prawna. – Wszystko zmierza w tym kierunku, abyśmy za dwa tygodnie podpisali porozumienie, (...)

Porozumienie w sprawie integracji sieci teleinformatycznych podpisane

Porozumienie w sprawie integracji sieci teleinformatycznych podpisane

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki i Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisali porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą Generalną w zakresie integracji sieci teleinformatycznych, elektronicznej wymiany danych rejestrowanych w systemach informatycznych, digitalizacji akt oraz prowadzenia wspólnych projektów informatycznych, w tym (...)

Krajowa Grupa Spożywcza w budowie

Krajowa Grupa Spożywcza w budowie

Koferencja W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyła się pod koniec marca konferencja poświęcona finalizacji budowy Krajowej Grupy Spożywczej, w której udział wzięli wicepremierzy Jacek Sasin, minister aktywów państwowych oraz Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi. - "Dziś w obliczu zmian, które pociąga za sobą wojna na Ukrainie widać jak ważna (...)

„Czyste Powietrze” - dowiedz się, jak dostać dofinansowanie

„Czyste Powietrze” - dowiedz się, jak dostać dofinansowanie

Spotkania w gminach 4 września 2018 r. resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. „Czyste (...)

Będzie wsparcie przedsiębiorców w uruchamianiu obrotu bezgotówkowego

Będzie wsparcie przedsiębiorców w uruchamianiu obrotu bezgotówkowego

Uruchomienie Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Porozumienie w sprawie współpracy i uruchomienia Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, a także powołania fundacji Polska Bezgotówkowa zostało podpisane pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów, Związkiem Banków Polskich, przedstawicielami Visa i Mastercard. Uroczystość odbyła się 12 czerwca (...)

Reformy na Ukrainie z pomocą Polaków

Reformy na Ukrainie z pomocą Polaków

Prezes Najwyższej Izby Kontroli wziął udział w konferencji, która inaugurowała proces reformy służby cywilnej w ukraińskiej administracji. NIK wspiera Ukraińców we wdrażaniu polityki antykorupcyjnej i podnoszeniu kompetencji urzędników. Przedstawiciele Izby uczestniczą m.in. w przygotowaniu nowych ustaw dotyczących funkcjonowania państwa. Podczas wizyty w Kijowie Krzysztof Kwiatkowski (...)

Bezpłatna pomoc prawna dla rodzin ofiar katastrofy

Bezpłatna pomoc prawna dla rodzin ofiar katastrofy

Z bezpłatnej pomocy prawnej skorzystają rodziny, które straciły bliskich w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Krajowej Rady Notarialnej z prośbą o udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej rodzinom ofiar katastrofy prezydenckiego Tu-154. Pomoc ma (...)

MG i FOB dla zrównoważonego rozwoju

MG i FOB dla zrównoważonego rozwoju

- Porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwi stworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju - powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska na konferencji, która odbyła się 28 maja br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.Zdaniem wiceminister Grażyny Henclewskiej, podpisanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Miejsce wykonania umowy

Miejsce wykonania umowy

Co jest miejscem wykonania umowy w rozumieniu art. 34 KPC w przypadku transakcji internetowej (umowa kupna-sprzedaży): - adres osoby wysyłającej towar - adres osoby odbierającej towar - miejsce płatności? (...)

Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia

Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia

Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony znajduje się w okresie wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 30 września 2006 r. Porozumienie podpisane dnia 22 maja 2006 r. Po (...)

Porozumienie zawarte pod wpływem groźby

Porozumienie zawarte pod wpływem groźby

Pracodawca podpisał z pracownikiem rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jednakże aby skłonić pracownika do odpisania tego porozumienia przedstawił mu powody, które uzasadniały - zdaniem pracodawcy (...)

Okres wypowiedzenia przy porozumieniu stron

Okres wypowiedzenia przy porozumieniu stron

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. W sierpniu urodziłam syna. Urlop macierzyński skończył mi się 29.12.2008 i jeszcze skorzystałam z urlopu płatnego (zaległego) do 30.01.2009. Wróciłam (...)

Świadczenia rodzinne a zasądzone alimenty

Świadczenia rodzinne a zasądzone alimenty

Matka i biologiczny ojciec dziecka nie pozostają w związku małżeńskim i nie żyją z sobą. Dziecko (dwuletnie) zostanie uznane przed kierownikiem USC i podpisane zostałoby porozumienie alimentacyjnego (...)

Elementy weksla

Elementy weksla

Jestem prawnym posiadaczem weksla, sporządzonego na urzędowym blankiecie, na zabezpieczenie umowy komisu. Dłużnik wpisał tylko miejsce, datę wystawienia, kwotę długu (liczbowo i słownie), przybił (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

W grudniu 2000 roku Spółka XYZ sp. z o.o. została założona przez 3 wspólników - Pana A, Pana B i Panią C. Każdy objął po 1000 udziałów. Udziały są równe, dają takie sama prawa. Nie ma (...)

Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę

Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę

Czy jeżeli zostało podpisane porozumienie pomiędzy dwoma firmami o przejęciu wszystkich pracowników z jednej firmy przez drugą, można mówić o przejęciu części zakładu pracy o którym mowa (...)

Rozliczenia bezgotówkowe między firmami

Rozliczenia bezgotówkowe między firmami

Wspólnik spółki cywilnej wystawił faktury za wykonane usługi. Na rachunku firmy nie ma płatności za wystawione faktury. Wspólnik twierdzi, że odebrał należności w postaci gotówki, lecz ja (...)

Kupno działki obciążonej hipoteką

Kupno działki obciążonej hipoteką

Jak najbezpieczniej kupić działkę, która w księdze wieczystej jest obciążona długiem? Propozycja sprzedającego jest następująca: Sprzedający przedłoży u notariusza w dniu podpisania umowy (...)

Rozwiazanie umowy o pracę a wypłata premii

Rozwiazanie umowy o pracę a wypłata premii

Byłam zatrudniona w firmie od sierpnia 2004 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony. Aneksem do w/w umowy została wprowadzona zmiana: w przypadku rozwiązania w/w umowy przez pracodawcę obowiązuje (...)

Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym? W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż przez deklarację wekslową rozumie się porozumienie wekslowe, o którym (...)

Zmiana warunków pracy i płacy przez porozumienie

Zmiana warunków pracy i płacy przez porozumienie

Zatrudniam pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem brutto 3500 zł. Od 01.02.2007 r. chcemy podpisać z pracownikiem porozumienie zmieniające, dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy (...)

Porozumienie małżonków co do wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Porozumienie małżonków co do wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Czy możliwe jest porozumienie między małżonkami co do wykonywania władzy rodzicielskiej po orzeczeniu rozwodu? Co do zasady, Kodeks rodzinny i opiekuńczy wzorem zachodnich systemów prawnych (...)

Zgoda małżonki na ugodę

Zgoda małżonki na ugodę

Mam zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. W maju 2001r wziąłem leasing na kilka komputerów na kwotę 22.000zł. Pod koniec leasingu zaczęły się trudności w spłacaniu, a w efekcie (...)

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron z pracodawcą. Porozumienie zostało zawarte 2 listopada 2005 roku. Zgodnie z jego treścią rozwiązuje się za porozumieniem stron umowę o pracę zawartą (...)

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

Co w przypadku, jeśli weksel zostanie znaleziony np. na ulicy i wypełniony na kwotę 100 zł lub niewypełniony? Względnie obdarowany otrzyma weksel w drodze anonimowej darowizny pocztą wypełniony (...)

Zmiana wynagrodzenia na chorobowym

Zmiana wynagrodzenia na chorobowym

Zatrudniam pracownicę, która obecnie jest na długotrwałym L-4 do 17.12.2007r. (ciąża) z wynagrodzeniem minimalnym. Pracownica ma wypłacany zasiłek chorobowy z ZUS, ponieważ nie jestem uprawniony (...)

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może (...)

Zwrot weksla in blanco

Zwrot weksla in blanco

Czy w przypadku zwrotu weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie, powinno się też zwrócić wystawcy weksla, deklarację wekslową do tego weksla? Z wystawieniem weksla in blanco łączy się zawarcie (...)

Pożyczka zabezpieczona wekslem in blanco a porozumienie pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem

Pożyczka zabezpieczona wekslem in blanco a porozumienie pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem

Witam. Zamierzam udzielić pożyczki zabezpieczonej wekslem in blanco. Słyszałem, że oprócz wypełnienia weksla, między wierzycielem a dłużnikiem zawiera się porozumienie. Na czym ono polega? Wystawienie (...)

Moc wiążąca dokumentu nazwanego

Moc wiążąca dokumentu nazwanego "porozumienie"

W lipcu 2005 r. zostało zawarte porozumienie między mną czyli właścicielem lokalu handlowego w Świnoujściu a deweloperem ze Szczecina, który wybudował apartamentowce tuż obok mnie. Wymagana była (...)

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając (...)

Na czym polega rozwiązanie umowy najmu na zasadzie porozumienia stron?

Na czym polega rozwiązanie umowy najmu na zasadzie porozumienia stron?

Na czym polega rozwiązanie umowy najmu na zasadzie porozumienia stron? Na czym to porozumienie miałoby polegać i co daje to porozumienie? Rozwiązanie umowy najmu na zasadzie porozumienia oznacza, (...)

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Skrócenie okresu wypowiedzenia

W grudniu otrzymałem wypowiedzenie pracy z okresem wypowiedzenia kończącym się 31 marca. Ze względu na fakt, iż firma nie działała poprosiłem prezesa o skrócenie wypowiedzenia z dniem 20 marca, (...)

Przestępstwo kradzież

Przestępstwo kradzież

Mój były mąż ukradł mi złoto wartości około 2000,00 zł. Wiedząc, że mam zamiar zawiadomić prokuraturę dał je na przechowanie lub ukrył w mieszkaniu swojej matki. Ponieważ w jego mieszkaniu (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Bardzo proszę o przybliżenie rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron. Czy można tego dokonać w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony? Czy pracodawca ma prawo (...)

Rozwiązanie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

Rozwiązanie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

Na początku lipca pracownik przysłał do pracodawcy pismo z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia 2010 r. Pracodawca odpowiedział pisemnie, że widzi możliwość (...)

Okres wypowiedzenia bez świadczenia pracy

Okres wypowiedzenia bez świadczenia pracy

Pracownik wystąpił do pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z okresem 6 miesięcznym (wg kp przysługuje okres 3 miesięczny). Pracodawca wyraził zgodę, i obecnie (...)

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem

Pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 01.06.2004 r. Czy w tym dniu powinien jeszcze świadczyć pracę? Złożenie wniosku o rozwiązanie stosunku (...)

FORUM PRAWNE

dofinansowanie z zakładu pracy do okularów do pracy przy komputerze

dofinansowanie z zakładu pracy do okularów do pracy przy komputerze mam pytanko czy ktoś może sie orientuje czy jest jakaś podstawa prawna w zakresie kodeksu pracy lub inne unormowanie w sprawie dofinansowania (...)

ZALEGŁY KREDYT W BANKU

ZALEGŁY KREDYT W BANKU Mam nastepujacy problem. Oto w skrócie jaki mam problem: W 1997 r. wzialem kredyt w BZ, poprzez jedna z firm kredytowych, na zakup komputera - kwota ok 6700 zl - Mial on sluuyc (...)

status decyzji ostatecznej

status decyzji ostatecznej 1 lipca 2003 r.decyzją ministra finansów ,majacej status decyzji ostatecznej zostałam przeniesiona z Izby Celnej w Przemyślu (,dokąd zostałam przeniesiona po likwidacji (...)

wypowiedzenie przez pracownika

wypowiedzenie przez pracownika Dzień dobry. Mam problem, w sobotę 02.12.2017r. złożyłam wypowiedzenie o pracę na mocy porozumienia z dniem 02.12.2017r. Wypowiedzenie zostało podpisane przez moją (...)

Premier podpisał ACTA

Premier podpisał ACTA o 3.30 naszego czasu o około 11 godziny w japonii ambasador polski w tym kraju podpisał porozumienie ACTA i w ten sposób temat tego bardzo kłopotliwego dokumentu został prawnie (...)

Obnizenie wynagrodznia aneksem przy zmianie nazwy stanowiska ale nie obowiazkow

Obnizenie wynagrodznia aneksem przy zmianie nazwy stanowiska ale nie obowiazkow W grudniu 2006 podpisałem umowę na czas nieokreślony. We wrześniu 2007 roku pracodawca zaproponował zmianę warunków. (...)

1% na śmigłowiec dla TOPR! Pomóż pomagać! Nie daj fiskusowi daj TOPR-owi!

1% na śmigłowiec dla TOPR! Pomóż pomagać! Nie daj fiskusowi daj TOPR-owi! Szanowni Koleżanki i Koledzy, Zwracam się do Was z prośbą o wsparcie akcji śmigło dla Tatr; www.smiglodlatatr.pl . W (...)

rozwiazanie porozumienia do umowy

rozwiazanie porozumienia do umowy Mam działalność gosp. i zawarta umowe z firma x. Wspolpracuje jako Przedstawieceil tej firmy). W umowie przewidziane jest mozliwosc ze na moja pisemna prosbe otrzymam (...)

Porozumienie Państwo-Kościół 1950 roku.

Porozumienie Państwo-Kościół 1950 roku. Witam serdecznie wszystkich użytkowników. Sprawa, w której piszę jest dość nietypowa - z zabarwieniem polityczno-historycznym. Dotyczy Porozumienia Państwo-Kościół (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę a porozumienie zmieniające warunki umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę a porozumienie zmieniające warunki umowy Dzień dobry, W dniu 08.05 złożyłem u obecnego pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Porozumienie stron

Porozumienie stron Mam pytanie: od 17 lipca mam 2 tyg urlopu. własnie dogadałem się z nowym pracodawcą, chce bym zacął pracę od sierpnia. Czy zaproponowac mojemu obecnemu pracodawcy porozumienie (...)

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę Witam Aktualnie obowiązująca mnie umowa o pracę zawarta została na czas określony i obowiązuje od 01.07.2015 do 30.06.2018 r. Przed podpisaniem aktualnej (...)

ciąża a porozumienie zmieniające umowę o pracę

ciąża a porozumienie zmieniające umowę o pracę Witam jestem nauczycielką kontraktową zatrudnioną na czas nieokreślony w wymiarze 16/18 od 1 września 2011roku. Na początku maja otrzymałam od (...)

Odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę

Odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę Na początku lipca otrzymałam od pracodawcy wypowiedzenie z zachowaniem 1-mies. okresu, tydzień później udałam się na rozmowie w efekcie której pracodawca (...)

porozumienie stron a powód zwolnienia

porozumienie stron a powód zwolnienia Witam serdecznie Mam następującą sytuację. Mój przełożony rozwiązał ze mną umowę na mocy porozumienia stron (na prośbę zakładu pracy). Ten rodzaj umowy (...)

Porozumienie rodzicielskie - ważne pytania

Porozumienie rodzicielskie - ważne pytania Witajcie, sprawa wygląda następująco - złożyłem pozew o rozwód przeciwko żonie. W pozwie wniosłem o opiekę na 2-letnią córką co drugi weekend + (...)

wypowiedzenie za porozumienie stron

wypowiedzenie za porozumienie stron Witam chciałam się dowiedzieć czy wypowiedzenie tzn porozumienie stron może przysłać pracodawca do domu jeśli przebywam na urlopie wypoczynkowym po urlopie macierzyńskim (...)

Porozumienie z wierzycielem

Porozumienie z wierzycielem Witam, Mam podpisać porozumienie (ugodę?) z wierzycielem o spłatę zadluzenia. Wstępnie, ustnie doszliśmy do porozumienia. W projekcie porozumienia (ugody?) brakuje jeszcze (...)

Porozumienie zmieniające a ciaza i L4

Porozumienie zmieniające a ciaza i L4 Witam. Proszę o poradę w następującej kwestii. Pracowalam na podstawie porozumienia zmieniajacego warunki zatrudnienia (stanowisko i wynagrodzenie kierownicze). (...)

Porady prawne