27.1.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rynek telekomunikacyjny w Polsce na przełomie lat 2005 - 2007/2008

Wartość sektora telekomunikacyjnego1) na koniec 2007 roku wyniosła ponad 41 mld PLN, co oznacza wzrost o prawie 9% w stosunku do roku 2005, wynika z analizy dokonanej przez UKE.

1. Rynek stacjonarny:

a) Wartość rynku telefonii stacjonarnej2) na koniec 2007 roku wyniosła 8,7 mld PLN, co stanowi spadek o prawie 26% w stosunku do 2005 roku.

b) Udział operatorów alternatywnych w rynku wzrósł z 17% w 2005 roku do ponad 22% na koniec 2007 roku pod względem przychodów oraz z 10% w 2005 do prawie 15% pod względem ilości łączy abonenckich.

Porady prawne

c) W 2006 roku ponad 90% rynku obsługiwało 4 operatorów, w 2007 roku tę samą część rynku obsługiwało 7 operatorów.

d) W 2006 r. wprowadzono usługi hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR), co spowodowało wzrost konkurencyjności rynku. W przypadku planów standardowych abonament w ramach WLR był od ok. 10% do ok. 18% niższy niż abonament Telekomunikacji Polskiej. Natomiast abonamenty operatorów alternatywnych z „darmowymi wieczorami i weekendami" były niższe o około 18-19% od oferowanych przez operatora zasiedziałego.

e) W stosunku do roku 2005 zanotowano spadek cen za minutę połączenia lokalnego i międzystrefowego odpowiednio o 14% i 59%3) oraz połączeń międzynarodowych od 37% do 55%4).

2. Rynek telefonii ruchomej:

a) Wartość rynku telefonii ruchomej5) na koniec 2007 roku wyniosła blisko 23 mld PLN, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do 2005 roku.

b) Z usług telefonii ruchomej w 2007 roku korzystało w Polsce ponad 41 mln użytkowników, co dało penetrację na poziomie 108,6%, co stanowi wzrost penetracji o 32 punkty procentowe w stosunku do roku 2005.

c) Liczba operatorów telefonii ruchomej wzrosła z 3 MNO w 2005 do łącznie działających 15 MNO i MVNO na koniec 2008 roku.

d) Obniżone zostały stawki za zakańczanie połączeń w sieciach telefonii komórkowej (MTR), czego wynikiem powinny być kolejne obniżki cen detalicznych w 2009 roku.

3. Dostęp do Internetu:

a) Wartość rynku usług dostępu do Internetu6) na koniec 2007 roku wyniosła ponad 2,7 mld PLN, co stanowi wzrost o ponad 50% w stosunku do roku 2005.

b) Liczba internautów (dostęp stały i dial-up, w miejscu zamieszkania i poza nim, np.: szkoła, praca, kafejka internetowa) w Polsce w ciągu 2007 roku wzrosła do prawie 13 mln7), co stanowi wzrost o ponad 23% w stosunku do roku 2006.

c) Według badań Megapanel opublikowanych w grudniu 2008 roku w Polsce jest już prawie 15,7 mln internautów co daje penetrację rzędu 41%.

d) Pomiędzy rokiem 2005 a 2007 liczba łączy internetowych wzrosła o prawie 5 punktów procentowych.

e) Wg wyników GUS-u 93% przedsiębiorstw ma dostęp do Internetu, a ponad połowa posiada szerokopasmowy dostęp do sieci. Natomiast 68% firm kontaktuje się z administracją publiczną przez Internet.

f) Nastąpił wzrost udziału operatorów alternatywnych w detalicznym rynku dostępu do Internetu pod względem liczby stałych łączy z 37% w 2005 do 44% na koniec 2007 roku.

g) W 2008 roku nastąpił spadek cen w porównaniu z końcem roku 2006 w przypadku operatora zasiedziałego o ok. 20%, natomiast u operatorów alternatywnych ok. 30%. W dużej mierze spadki cen są zasługą wprowadzenia oferty BSA. Dzięki niej na koniec lipca 2008 roku ponad 250 tys. klientów korzystało z Internetu u operatorów alternatywnych na łączach TP S.A.

h) Operatorzy telefonii ruchomych rozpoczęli działalność na rynku dostępu do mobilnego Internetu oraz dostępu stacjonarnego na podstawie umów BSA zawartych z TP S.A. Na koniec czerwca 2008 roku było ponad 733 tysięcy użytkowników mobilnego dostępu do Internetu w sieciach trzech największych operatorów MNO.

4. Działania pro-inwestorskie:

a) Całkowite nakłady inwestycyjne w sektorze telekomunikacyjnym na koniec 2007 roku kształtowały się powyżej 8 mld PLN, co stanowi wzrost o ponad 62% w stosunku do roku poprzedniego. W tym prawie 5 mld PLN to nakłady inwestycyjne dokonane przez operatorów stacjonarnych8) stanowiące wzrost o prawie 80% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast nakłady dokonane przez operatorów telefonii ruchomej9) wyniosły powyżej 3 mld PLN, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2006 o prawie 42%.

b) Zarówno inwestorom polskim jak i zagranicznym zapewniono dostęp do informacji dotyczących prowadzenia działalności telekomunikacyjnej poprzez stworzoną stronę UKE http://www.investors.uke.gov.pl/ na temat inwestycji w Polsce.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: