15.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Spór gazowy na forum Parlamentu

Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej.

Według Alexandra Vondry, spór między rosyjskim Gazpromem i ukraińskim Naftohazem doprowadził do sytuacji niezwykle poważnego zakłócenia dostaw gazu. "Ograniczenia sięgają już 30% całkowitego importu gazu Wspólnoty. Nawet lata zimnej wojny nie postawiły nas przed groźbą całkowitego odcięcia dostaw, z którą musimy się zmierzyć dzisiaj" - powiedział Vondra.

Porady prawne

Czeski wicepremier dodał, że warunki przywrócenia transportu gazu zostały wypełnione i nie ma żadnego powodu by dostawy nie zostały wznowione.

Jego zdaniem główne problemy, które wciąż nie zostały rozwiązane to kwestia dostaw tzw. gazu technicznego, koniecznego do utrzymania przesyłu gazu przez rurociągi oraz zawarcie przejrzystego i wiążącego porozumienia między Ukrainą i Rosją w sprawie cen gazu i opłat tranzytowych.

Zdaniem Vondry obecny kryzys pokazał, że poza działaniami na rzecz jak najszybszego wznowienia dostaw, należy podjąć strategiczne inicjatywy budowy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej: stworzenia mechanizmu solidarności energetycznej i budowy odpowiedniej infrastruktury, w tym połączeń między sieciami gazowymi krajów członkowskich, zwiększenia pojemności zbiorników gazu, zróżnicowania źródeł dostaw i dróg transportu gazu.

Komisarz do spraw energii Andris Piebalgs poinformował posłów, że wczoraj Rosja zaczęła przesyłać gaz, ale tylko na poziomie 1/3 normalnych dostaw. "Ukraina twierdzi, że z powodów technicznych trudno w tej sytuacji przesyłać gaz dalej" - powiedział Piebalgs.

"Widzimy, że brakuje koordynacji działań. Dwie strony [sporu] nie komunikują się ze sobą" - dodał komisarz.

Otwierający debatę poseł Jacek SARYUSZ-WOLSKI (EPP-ED, PL) powiedział, ze przerwy w dostawach gazu będą mieć dramatyczne skutki dla obywateli, miejsc pracy i firm w Unii Europejskiej. "Będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie, co zrobiliśmy, aby chronić obywateli i miejsca pracy" - stwierdził. Dodał, że problem ten jest wielostronny i nie ma charakteru handlowego.

Przypomniał, ze po podobnych wydarzeniach trzy lata temu Parlament Europejski przyjął we wrześniu 2007 roku sprawozdanie, w którym zawarł szereg rekomendacji dotyczących kształtowania wspólnej polityki w dziedzinie energii. "Jeśli chcemy uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości musimy opracować prawdziwą wspólną politykę energetyczną i prawdziwą solidarność na rzecz trwałych rozwiązań systemowych". Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych zaproponował rozważenie możliwości bezpośredniego kupowania przez UE rosyjskiego gazu na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Zwrócił się z pytaniem do Komisji, czy możliwe jest takie rozwiązanie, w którym UE przejmuje odpowiedzialność za tranzyt gazu wraz z Ukrainą.

Hannes SWOBODA (PSE, AT) zapowiedział, że jego grupa polityczna złoży wniosek o powołanie komisji tymczasowej do wyjaśnienia przyczyn tego kryzysu. Rozmowy z Rosją i Ukrainą, Gazpromem i Naftohazem dowiodły braku odpowiedzialności wobec UE po tamtej stronie. "To musi rodzić konsekwencje" - powiedział Swoboda. Wytknął Komisji Europejskiej, że mogła przewidzieć taki scenariusz i podjąć działania wcześniej, aby zapobiec tej sytuacji. Zgodził się z opinią, ze UE potrzebuje więcej połączeń - interkonektorów - ale one nie pojawią się szybko, ani nie za sprawą samych tylko sił wolnego rynku. Potrzebne jest także zwiększenie rezerw magazynowych i informacje o sytuacji w zakresie zapasów w poszczególnych krajach członkowskich. Zaapelował o opracowanie wspólnej strategii do maja, kiedy po raz ostatni zbierze się Parlament w obecnej kadencji.

István SZENT-IVÁNYI (ALDE, HU) powiedział, ze nie można godzić się, aby UE była zakładnikiem rosyjskich i ukraińskich gier. "Miliony ludzi nie mają ogrzewania, zagrożone są miejsca pracy". UE jest zależna od surowców energetycznych z Rosji. Potrzebna jest wspólna polityka energetyczna, Nabucco, solidarność i wymiana informacji, ale to wszystko są rozwiązania średnioterminowe. Rosja musi wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych. Za przerwy w dostawach kraje odpowiedzialne powinny zapłacić cenę polityczną.

Hanna FOLTYN-KUBICKA (UEN, PL) przekonywała, że jesteśmy świadkami permanentnego i głębokiego kryzysu politycznego. Rosji nie chodzi o kilkadziesiąt dolarów więcej za gaz, Kreml dąży do zwiększenia wpływów i dominacji w Europie Środkowowschodniej. Ukraina ma znaczenie strategiczne ze względu na stacjonowanie Floty Czarnomorskiej. Dzierżawa wygasa w 2017 roku, ale mało kto spodziewa się, ze Rosja wycofa się z Sewastopola. "Kreml dąży do dyskredytacji rządu ukraińskiego, aby powalić Ukraine na kolana" - stwierdziła posłanka.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

  Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej.  Według Alexandra Vondry, spór między rosyjskim Gazpromem i (...)

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu premier Czech, Miroslav Topolanek, przedstawił stanowisko oraz priorytety prezydencji czeskiej, która z początkiem roku objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej, zastępując prezydencję francuską. Naszym mottem jest Europa bez barier, ale chcemy dodać także Europa z zasadami. Ta wizja dopasowana jest do obecnej trudnej sytuacji (...)

Debata w sprawie sytuacji w Gruzji

Debata w sprawie sytuacji w Gruzji

Po spotkaniu przywódców UE w Parlamencie Europejskim odbyła się debata, w której posłowie nawoływali do poszanowania integralności terytorialnej Gruzji, potępili nieproporcjonalną reakcję strony rosyjskiej oraz przekonywali do wzmocnienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Wskazywano na konieczność zapewnienia niezależności energetycznej Europy. Cześć mówców (...)

UE-Rosja: Parlament określa warunki negocjowania nowej umowy o partnerstwie

UE-Rosja: Parlament określa warunki negocjowania nowej umowy o partnerstwie

Parlament Europejski przyjął rezolucję  w sprawie nowej umowy między UE a Rosją, której tekst powstał w oparciu o sprawozdanie posła Janusza Onyszkiewicza (ALDE, PL). Posłowie rekomendują działania, jakie UE powinna podjąć wobec Rosji w negocjacjach dotyczących nowej umowy o partnerstwie. Rada powinna wezwać Rosję m.in. do cofnięcia decyzji o uznaniu niepodległości gruzińskich (...)

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 przesłany do Komisji Europejskiej

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 przesłany do Komisji Europejskiej

30 czerwca 2008 r. Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 został przesłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, będzie stanowił kontynuację Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (...)

Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie najbliższego szczytu EU-Rosja

Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie najbliższego szczytu EU-Rosja

Posłowie PE popierają utworzenie umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE i Rosją, ale jednocześnie niepokoją się zaangażowaniem Rosji na Kaukazie i pogarszającą się sytuacją praw człowieka. Parlament przyjął rezolucję przed nadchodzącym szczytem UE - Rosja, w której wyraża zadowolenie z przezwyciężenia "trudności w osiągnięciu porozumienia w sprawie (...)

Parlament Europejski żąda od Rosji przestrzegania wszystkich zobowiązań

Parlament Europejski żąda od Rosji przestrzegania wszystkich zobowiązań

W rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski posłowie żądają od Rosji respektowania podjętych zobowiązań i wycofania swoich wojsk z Gruzji. Parlament opowiada się za wysłaniem do Gruzji misji monitorującej i zaoferowania Gruzji ułatwień wizowych i umów o readmisji równoważnych do tych, jakie UE zawarła z Rosją. Posłowie apelują o rozwijanie europejskiej polityki (...)

Zmniejszanie dysproporcji między regionami w UE i poza nią

Zmniejszanie dysproporcji między regionami w UE i poza nią

UE dzieli się doświadczeniem we wspieraniu rozwoju regionów z takimi krajami, jak Brazylia, Rosja i Chiny. Zmniejszanie dysproporcji gospodarczych między poszczególnymi regionami UE to jeden z głównych celów UE - 44 proc. unijnego budżetu przeznacza się na wspieranie konkurencyjności regionalnej. Wszystkie projekty z zakresu podnoszenia kwalifikacji lokalnej siły roboczej, wspierania przedsiębiorczości, (...)

Białoruś/ Miedwiediew i Łukaszenka przeciw

Białoruś/ Miedwiediew i Łukaszenka przeciw "próbom rewizji wyników II wojny światowej"

Rosja i Białoruś "zdecydowanie potępiają wszelkie próby pisania na nowo historii i rewizji wyników II wojny światowej" - głosi deklaracja, podpisana w niedzielę w Brześciu przez prezydentów Dmitrija Miedwiediewa i Alaksandra Łukaszenkę.Prezydenci Rosji i Białorusi spotkali się w twierdzy brzeskiej w dniu, w którym przypada 67. rocznica ataku hitlerowskich (...)

Rosja nadal nie chce polskiego mięsa

Rosja nadal nie chce polskiego mięsa

Szef rosyjskiej Federalnej Służby ds. nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) Siergiej Dankwert zasugerował w poniedziałek, że ewentualny zakaz importu mięsa z Unii Europejskiej, który od 1 stycznia 2007 roku chce wprowadzić Rosja, obejmie tylko kraje podejrzane o przemyt, a nie wszystkie państwa UE. Wśród krajów, do których Moskwa ma uwagi, Dankwert wymienił "przede (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Szczyt Unia Europejska-Rosja

Szczyt Unia Europejska-Rosja

Energia, bezpieczeństwo i handel najważniejszymi tematami szczytu UE-RosjaNa szczycie odbywającym się w położonym niedaleko granicy chińskiej Chabarowsku na Syberii UE i Rosja próbowały osiągnąć porozumienie w kwestiach bezpieczeństwa, handlu i dostaw energii. Poruszono również temat uczestnictwa kolejnych sześciu byłych republik radzieckich w nowym unijnym partnerstwie wschodnim (...)

Rosyjskie ograniczenia w przewozach drogowych

Rosyjskie ograniczenia w przewozach drogowych

Ograniczenia w przewozach drogowych do, z i przez terytorium Federacji Rosyjskiej Władze Federacji Rosyjskiej postanowiły o przedłużeniu do 30 czerwca 2023 r. wprowadzonych z dniem 10 października 2022 r. ograniczeń w wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych do/z oraz przez terytorium Rosji. Zgodnie z postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej (nr 2466 z 28 grudnia 2022 r., (...)

Co przewiduje tzw. ustawa sankcyjna?

Co przewiduje tzw. ustawa sankcyjna?

Ustawa podpisana przez prezydenta 14 kwietnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. ##baner## - "Ukraina walczy o wolność Europy, o wolność Polski. Rosja pokazała swoją prawdziwą twarz, brutalnego agresora. Polski rząd podejmuje (...)

Sprawy międzynarodowe

Sprawy międzynarodowe

Na stronach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dostępne są nowe numery jego Biuletynu:"Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli"Łukasz Kulesa, Marek MadejGłównym punktem obrad sesji Rady Północnoatlantyckiej w dniach 2-3 grudnia br. był przegląd osiągnięć Gruzji i Ukrainy w staraniach o członkostwo w NATO. Sojusz nie zdecydował się przyznać tym państwom (...)

Upamiętnienie ofiar „Golgoty Wschodu

Upamiętnienie ofiar „Golgoty Wschodu"

W dniu 17 września br., w rocznicę napaści Rosji sowieckiej na Polskę, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 22. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia ofiar „Golgoty Wschodu".Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 17 września 2008 r.w sprawie upamiętnienia ofiar „Golgoty Wschodu"17 września, tak jak 1 września 1939 r., wyznacza jedną z najistotniejszych (...)

Sytuacja gospodarcza na świecie

Sytuacja gospodarcza na świecie

W załączeniu przedstawiamy informację na temat sytuacji gospodarczej oraz działań rządowych w związku z kryzysem finansowym w wybranych krajach, przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W dokumencie tym omówiona jest aktualna sytuacja gospodarcza w niżej wymienionych krajach:Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, Chiny, Niemcy, Rosja, Ukraina, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, (...)

PE: Demokratyczny mandat parlamentu białoruskiego budzi wątpliwości

PE: Demokratyczny mandat parlamentu białoruskiego budzi wątpliwości

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję dotyczącą sytuacji na Białorusi. Nawiązując do wyników ostatnich wyborów parlamentarnych i odwołując się do raportu przygotowanego przez OBWE Parlament uważa, że wybory parlamentarne na Białorusi nie spełniły międzynarodowych norm demokratycznych, a demokratyczny mandat parlamentu białoruskiego (...)

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Planowany gazociąg północny na dnie Bałtyku jest jednym z wielu gazowych projektów infrastrukturalnych niezbędnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania UE na gaz. Należy jednak dokładnie zbadać jego wpływ na środowisko naturalne, dokładniej monitorować realizację tego projektu, a nawet przeanalizować alternatywne trasy przebiegu gazociągu. Oto wnioski ze sprawozdania (...)

Czy Rosja otworzy rynki na produkty z Polski?

Czy Rosja otworzy rynki na produkty z Polski?

Kolejna tura rozmów polskich i rosyjskich ekspertów weterynaryjnych oraz fitosanitarnych, która odbyła się w poniedziałek w Moskwie, nie przybliżyła zniesienia przez Rosję zakazu importu żywności z Polski. (...)Rosja wprowadziła od 10 listopada 2005 roku zakaz importu mięsa z Polski, a od 14 listopada także produktów pochodzenia roślinnego. (...)Mimo że Polska przyznała, iż w handlu (...)

Prezydent pogratulował Putinowi zwycięstwa

Prezydent pogratulował Putinowi zwycięstwa

Bronisław Komorowski rozmawiał telefoniznie z rosyjskim prezydentem-elektem Władimirem Putinem. - Prezydent podkreślił, że Polska i Rosja w ostatnich latach potrafiły nawiązać dialog, który służy rozwiązywaniu spraw trudnych i budowaniu współpracy dwustronnej – cytuje Gazeca Wyborcza komunikat Kancelarii Prezydenta RP. Jak zaznaczono, Komorowski wyraził również przekonanie, (...)

Czy uniezależnimy się od rosyjskiego gazu?

Czy uniezależnimy się od rosyjskiego gazu?

Ministerstwo gospodarki uważa, że możliwy jest powrót do kontraktu gazowego norweskiego i duńskiego - poinformowało we wtorek PAP w komunikacie biuro prasowe resortu. (...)We wrześniu 2001 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz pięć norweskich firm podpisało umowę na dostawę gazu ziemnego do Polski w latach 2008 - 2024. (...)Premier Kazimierz Marcinkiewicz poinformował we wtorek, (...)

Rosji polskie mięso jednak smakuje

Rosji polskie mięso jednak smakuje

Rosyjski minister rolnictwa Aleksiej Gordiejew oświadczył w czwartek, że Rosja jest "otwarta na negocjacje" z Polską, mające położyć kres rosyjskiemu embargu na import polskiego mięsa - ale tylko w kręgu specjalistów. "Jesteśmy otwarci na negocjacje z Polską, zmierzające do uregulowania kwestii mięsa, ale do negocjacji musi dojść między specjalistami" - zaznaczył Gordiejew, którego (...)

Polskie weto dla przyjęcia Rosji do UE

Polskie weto dla przyjęcia Rosji do UE

Polska utrzymała weto w sprawie mających się rozpocząć rozmów Unia Europejska – Rosja. Przewodnicząca w tym półroczu pracom Unii Europejskiej Finlandia do końca próbowała przekonać polskich dyplomatów, by nie blokowali rozmów w sprawie nowego porozumienia z Moskwą. Życie Warszawy 24.11.2006 r. weto, negocjacje, UE, Unia Europejska, Rosja

Czy Rosjanom zostaną odebrane nieruchomości?

Czy Rosjanom zostaną odebrane nieruchomości?

Specjalny zespół rządowy próbuje odzyskać choć część z ponad 20 hektarów nieruchomości rosyjskich w Polsce. (...)Gra toczy się o ponad 200 tys. m kw. nieruchomości przekazanych byłemu ZSRR na terenie Polski, z których niemal połowa to działki w Warszawie. (...)Umowy zakładały, że w rewanżu Związek Radziecki przekaże stronie polskiej obiekty w Moskwie. Ale ani strona radziecka, (...)

Cofnięcie weta za zniesienie embarga

Cofnięcie weta za zniesienie embarga

Maciej Łopiński z kancelarii prezydenta powiedział że Polska wycofa się z weta wobec nowego porozumienia Unia Europejska-Rosja, jeśli Moskwa zniesie embargo na nasze produkty żywnościowe. (...) Maciej Łopiński przypomniał, że różne państwa europejskie korzystały już z prawa weta właśnie w obronie swoich interesów. gazeta.pl 30.11.2006 r. embargo, mięso, Rosja, Unia Europejska, (...)

Rozmowy Unii z Rosją

Rozmowy Unii z Rosją

Mamy nadzieję, że w czwartek dojdzie do przełomu i że Polska wycofa swoje weto w sprawie rozpoczęcia unijnych rozmów z Rosją na temat nowej umowy o partnerstwie - mówili wczoraj Finowie, którzy przewodniczą pracom w UE. (...)Finowie starają się nakłonić Polskę do rezygnacji z weta, które blokuje rozpoczęcie unijnych rozmów z Rosją na temat nowej umowy o partnerstwie, a z drugiej (...)

Tragedia w Smoleńsku pogodzi dwa narody?

Tragedia w Smoleńsku pogodzi dwa narody?

Wizyta Donalda Tuska i Władimira Putina w Katyniu może stanowić początek prawdziwego pojednania między Polską a Rosją – czytamy na łamach Gazety Prawnej. - Moim zdaniem reakcja Putina na tragedię w Smoleńsku jest jak najbardziej szczera. I jestem niemal pewien, że ten dramat daje dużą szansę na uzdrowienie rosyjsko-polskich relacji – podkreśla na łamach dziennika publicysta (...)

Jak Rosja traktuje UE?

Jak Rosja traktuje UE?

Moskwa nie wykazała gotowości do ustępstw nie tylko wobec Polski, ale całej Unii Europejskiej przed szczytem w Helsinkach - uważa Marcina Kaczmarski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jego zdaniem Kreml chce zyskać status mocarstwa na arenie międzynarodowej i lekceważy zdanie UE. (...)W jego ocenie Rosji zależy przede wszystkim na przyjęciu nowego porozumienia jeszcze przed wyborami prezydenckimi (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

Od 16 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi. Ustawa wprowadziła też nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających węgiel, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Handlujesz węglem? Zapoznaj się z nowymi przepisami. Jedną z sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z wywołaniem wojny (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dowiedz się, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Gdzie szukać informacji o sankcjach? Przepisy i akty prawne Zakres i charakter sanacji wobec Rosji dynamicznie się zmieniają - dokonując transakcji z Rosją musisz uwzględnić stan prawny obowiązujący (...)

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Już dziś metoda odliczenia proporcjonalnego obowiązuje w niektórych polskich UPO, np. w UPO z Holandią. Dowiedz (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Planując podróż do innego kraju ze swoim pupilem, koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie wymogi, aby zwierzę zostało wpuszczone do środka transportu oraz do państwa docelowego, i spełnić wszystkie warunki (np. dokumentacyjne). W razie bowiem niedopełnienia wymaganych warunków w ostateczności władze mogą nawet poddać zwierzę eutanazji.  Zwierzę towarzyszące jako "zwierzę (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym (...)

Policja czujna przed meczem Polska-Rosja

Policja czujna przed meczem Polska-Rosja

Na ulicach Warszawy będzie dzisiaj więcej mundurowych. Kibice przy wejściach na stadion muszą się liczyć z częstszymi kontrolami. Szef resortu spraw wewnętrznych Jacek Cichocki poinformował, że stołeczna policja zdecydowała o wysłaniu na ulice miasta większej liczby patroli niż w poprzednich dniach turnieju. - Może się zdarzyć, że patrole będą legitymowały niektóre osoby, ale (...)

Niedawne ustalenia co do Rosji

Niedawne ustalenia co do Rosji

Komunikat w sprawie ograniczeń wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej 19 września br. Polska zaostrzyła ograniczenia wjazdu w odniesieniu do obywateli Rosji, obowiązujące obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To wynik uzgodnień premierów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy. W ramach tych ustaleń wypracowano wspólne, (...)

Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Unia Europejska wprowadziła zakaz przywozu towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji. Od tego zakazu obowiązują odstępstwa w postaci kontyngentów taryfowych na określone towary.  Przywóz nawozów sztucznych W Dzienniku Urzędowym UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia (...)

Nowelizacja ustawy sankcyjnej

Nowelizacja ustawy sankcyjnej

18 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W pracach nad projektem rząd reprezentował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ustawa sankcyjna Przepisy tzw. ustawy sankcyjnej, (...)

Zakaz nadawania programów Russia Today i Sputnik

Zakaz nadawania programów Russia Today i Sputnik

Wprowadzony zakaz nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści Russia Today i Sputnik w UE zobowiązuje dostawców usług do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez te podmioty. Unijne rozporządzenie W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane 1 marca br. rozporządzenie Rady (UE) 2022/350, zmieniające dotychczasowe przepisy, a związane bezpośrednio (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Wierzycielem jest firma w B. w Polsce, dłużnikiem jest firma w Rosji (której właścicielem jest skarb państwa Rosji). Roszczenie wynika z przekazania zaliczki na towar, którego dłużnik nie dostarczył (...)

Umowy o ekstradycji

Umowy o ekstradycji

Z jakimi państwami Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji? Obecnie Polska ma podpisane umowy dotyczące ekstradycji z następującymi państwami: Arabska Republika Egiptu, Australia Austria Belgia, Białoruś Francja, Indie, Irak, Jugosławia, Korea (...)

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Czy trzeba zgłosić do Ministra Gospodarki oddział firmy zagranicznej (Rosja) i jakie są potrzebne dokumenty? Oddział przedsiębiorcy zagranicznego zgłasza się do Krajowego Rejestru Sądowego, a (...)

Księgowanie zasilenia konta

Księgowanie zasilenia konta

W jaki sposób księgować zasilenie przez jednostkę macierzystą (Rosja) oddziału. W jakiej formie to zasilenie ma być przekazywane? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje m.in. zasady (...)

Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - pełna księgowość. Pracownik przebywał na delegacji zagranicznej Białoruś - Rosja. Pobyty w hotelu ma potwierdzone rachunkami. Czy koszty hoteli (...)

Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów

Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów

Ponieważ pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarte w formie aktu notarialnego, takie pełnomocnictwo udzielane za granicami kraju, poza spełnieniem innych wymogów, (...)

Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym (...)

Repatriacja z Białorusi

Repatriacja z Białorusi

Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej części Rosji mogą się (...)

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić? Niniejsza opinia prawna (...)

Odprawa pośmiertna a polisa na życie

Odprawa pośmiertna a polisa na życie

Zmarł na zawał pracownik w delegacji zagranicznej (Ukraina) podczas powrotu do domu na lotnisku. Pracował w firmie ponad 30 lat. Objęty był ubezpieczeniem zbiorowym w tym na wypadek śmierci. Kwota (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

Emerytura dla obcokrajowca

Emerytura dla obcokrajowca

Czy cudzoziemiec (Ukraina) wieku emerytalnego przebywający w kraju na podstawie karty pobytu może starać się o emeryturę w Polsce pod warunkiem, że zrezygnuje z tych świadczeń w swoim kraju? Warto (...)

Obudowa skrzynki gazowej

Obudowa skrzynki gazowej

Wykonuję obecnie przyłącze gazowe. Posiadam już stosowne zezwolenia i zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza i instalacji gazowej. Skrzynka gazowa zgodnie z projektem ma być umieszczona w linii ogrodzenia (...)

Skorzystanie z rękojmi i gwarancji

Skorzystanie z rękojmi i gwarancji

W moim samochodzie po niespełna rocznym okresie użytkowania zatarła się pompa paliwa. Gwarant nie zechciał pokryć kosztów naprawy twierdząc, iż stosowałem niewłaściwe paliwo. Eksploatuję pojazd (...)

Parkowanie samochodem z LPG w garażu

Parkowanie samochodem z LPG w garażu

Czy w polskim prawie są jakiekolwiek przepisy zabraniające/ograniczające parkowanie pojazdów na gaz LPG w garażach podziemnych wielostanowiskowych? Mam miejsce w takim garażu pod budynkiem mieszkalnym (...)

Wydatki na zakup paliwa do zastępczego samochodu

Wydatki na zakup paliwa do zastępczego samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą i mam w majątku firmy (w ewidencji środków trwałych) osobowy samochód, którym się poruszam w celach służbowych. Samochód jest napędzany benzyną i gazem. (...)

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Posiadam sprawny technicznie samochód osobowy. Jednakże samochód ma pewne uszkodzenia blacharskie, ale nie ma elementów wystających, niebezpiecznych. Czy może być przeprowadzone okresowe badanie (...)

Wentylacja w kuchni

Wentylacja w kuchni

W mieszkaniu własnościowym (blok), podczas corocznego przeglądu kominów wentylacyjnych kominiarz nakazał pod rygorem grzywny rozebranie okapu nad piecem kuchennym gazowym, ponieważ jest poprowadzony (...)

Kopanie psa

Kopanie psa

Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo wiem, że mogą to robić bezkarnie, (...)

FORUM PRAWNE

CHCE PRAWDE A INNI NIE CHCA BO SIE BOJA PRAWDY

CHCE PRAWDE A INNI NIE CHCA BO SIE BOJA PRAWDY CHCE PRAWDE A INNI NIE CHCA BO SIE BOJA PRAWDY 2013-09-20 17:04:33 OD: GOCKO ANDRZEJ PAMIENTAJCIE JAN PAWEŁ II GŁOSIŁ A GOCKO ANDRZEJ SPRAWDZAŁ WSZYSTKO (...)

Prawo Karne - Rosja.

Prawo Karne - Rosja. Witam i proszę o pomoc. Mam mało ciekawą sytuację. Udało nam się z grupą znajomych wreszcie dostać wize do rosji, i wybraliśmy się tak jak już dawno planowaliśmy do Kaliningradu. (...)

Rosja grozi NATO !!!

Rosja grozi NATO !!! Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zagroził, że jeśli jego kraj nie porozumie się z NATO w sprawie tarczy antyrakietowej, to będzie zmuszony podjąć decyzję o rozmieszczeniu (...)

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!!

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!! W związku z brakiem benzyny na krajowym rynku rosyjskie władze postanowiły wstrzymać w maju eksport produktów naftowych. (...)

Transze dla Grecji - Jest sens?

Transze dla Grecji - Jest sens? zapewne zdubluje czyjs temat. ale czy 130 mld euro dla Grecji to nie jest lekka przesada, to jest absurdalny pomysł. każdy czeka na ich zbankrutaowanie bo nie jeden kraj (...)

Mały ruch graniczny z Rosją!!

Mały ruch graniczny z Rosją!! trudna sprawa z tym małym ruchem granicznym, gdybysmy mieli sie trzymac postanwoiem uniojnych to zamiast 100km byłoby tylko 30-50 km pasu przygranicznego. Jak widac nie (...)

Wiktor But czyli \"Pan życia i śmierci\" został skazany.

Wiktor But czyli \"Pan życia i śmierci\" został skazany. Wiktor But, w którego postać w filmie \"Pan życia i śmierci\" wcielił się Nicolas Cage został. Wiktor But dostarczał sprzęt wojskowy (...)

Wiktor But czyli \\\"Pan życia i śmierci\\\" został skazany.

Wiktor But czyli \\\"Pan życia i śmierci\\\" został skazany. Wiktor But, w którego postać w filmie \\\"Pan życia i śmierci\\\" wcielił się Nicolas Cage został. Wiktor But dostarczał sprzęt (...)

Najbogatsi Ludzie Świata 2011 - ranking Forbes !!!

Najbogatsi Ludzie Świata 2011 - ranking Forbes !!! MAJĄTEK w mld USD 1 - Carlos Slim Helu - 74 - Meksyk 2 - Bill Gates - 56 - USA 3 - Warren Buffett - 50 - USA 4 - Bernard Arnault - 41 - Francja 5 - (...)

euro 2012 - zastrzeżone ?

euro 2012 - zastrzeżone ? Witam, znaki towarowe są prawnie chronione ale chciałabym sprecyzować. Chodzi o użycie nazwy w publikacjach, katalogach, czy na gadżetach promocyjnych, czy można używać (...)

Ślub cywilny z Ukrainką

Ślub cywilny z Ukrainką Witam. Przejdę od razu do sedna. Moja narzeczona przebywa w Polsce już 6 lat, ma kartę stałego pobytu, pracę, jest zameldowana. Postanowiliśmy wziąć ślub cywilny z kilku (...)

PRAWO JAZDY NA UKRAINIE

PRAWO JAZDY NA UKRAINIE !! UKRAINA POWRACA !! Nazywam się Sasza i pomagam zdobyć prawo jazdy na Ukraina.Każda kategoria/zabrane/zatrzymane. Z Wpisem do Rejestru i całą dokumentacją, z możliwością (...)

PRAWOJAZDY NA UKRAINIE

PRAWOJAZDY NA UKRAINIE Dzien Dobry nazywam sie Viktor. Organizuje kilku dniowe wyjazdy na Ukrainie. Pomagam przy zdobyciu prawa jazdy na Ukrainie. Są to prawa jazdy na każdą kategorie, ze wszystkimi (...)

Pomagam załatwić legalne prawa jazdy kategorii A B na Ukrainie.

Pomagam załatwić legalne prawa jazdy kategorii A B na Ukrainie. Pomagam załatwić legalne prawa jazdy kategorii A B na Ukrainie. Pomagamy z Szkolenja w Szkołe nauki jazdy na Ukrainie na kat A B. awtoskul@e-mail.ua skype (...)

PRAWO JAZDY 100 proc. zdawalności!

PRAWO JAZDY 100 proc. zdawalności! prawo jazdy, bezproblemowo, 100% zdawalności, tanio. ukraina. bez potrzeby zaliczki. well_uni@rocketmail.com tel.798074491. w dni robocze najlepiej dzwonić między (...)

Spadek po dziadkach

Spadek po dziadkach Witam Dziadek miał dwóch synów :) ale w testamencie przepisał 1/2 mieszkania na swojego wnuka ( mojego kuzyna) a druga polowe na swoja małzonke.Dziadek zmarł kilka lat temu a (...)

obywatelstwo2

obywatelstwo2 Witam! Mam pytanie jeżeli cudzoziemiec złozył podanie o nadanie mu obywatelstwa polskiego i po wszytkich weryfikacjach dostał pismo (trwalo to 2,5lata) ze owszem pan prezydent obywatelstwo (...)

Porady prawne