Sprawdź komu płacisz

15.9.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Okienko pocztowe, przelew bankowy, agencja pośrednictwa finansowego - możliwości uregulowania naszych zobowiązań jest wiele. Przekonujemy się również do innych, nowych form - tak wynika z najnowszych badań UOKiK.

Opłacając codzienne rachunki konsumenci korzystają z różnorodnych form przekazu pieniędzy wierzycielom. Największą popularnością, według badań zleconych TNS OBOP przez UOKiK, wciąż cieszą się tradycyjne sposoby - poczta (67 proc.), oddział banku (36 proc.), inkasent oraz punkty obsługi klienta (35 proc.). Coraz częściej sięgamy również po nowe formy regulowania zobowiązań - 13 proc. z nas wybiera zlecenie stałe lub polecenie zapłaty, a o jeden procent więcej przelew przez Internet.

Jak wynika z badań, ponad 80 proc. Polaków podejmując decyzję o wyborze pośrednika w opłacaniu rachunków kieruje się niskimi kosztami obsługi. Nie bez znaczenia jest również dogodna lokalizacja - to kryterium istotne dla ponad połowy respondentów. Oprócz oszczędności czasu i pieniędzy należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wiarygodność naszego pośrednika.

Zgodnie z prawem rachunek jest uznawany za opłacony dopiero wtedy, gdy przelew trafi do ostatecznego odbiorcy np. gazowni, zakładu energetycznego czy operatora telekomunikacyjnego. UOKiK radzi, by dokładnie czytać regulaminy świadczenia usług - głównie warunki dotyczące terminów przekazania przez pośrednika naszych pieniędzy wierzycielowi - często sięgają one kilkunastu dni. W sytuacji nawet kilkudniowych opóźnień przedsiębiorca ma prawo żądać od nas uiszczenia odsetek za zwłokę.

Decydując się np. na konkurencyjne cenowo punkty płatnicze typu „okienka kasowe" warto korzystać z placówek polecanych przez wystawców rachunków. Zmniejsza to ryzyko przekazania pieniędzy nieuczciwym przedsiębiorcom. Warto zaznaczyć, że w Polsce nie ma obecnie przepisów regulujących wprost kwestie związane z funkcjonowaniem „okienek kasowych". Nie istnieją zatem ustawowo określone mechanizmy kontroli ich działalności, nie ma również właściwego organu nadzoru.

Pamiętajmy, jeśli pomimo przekazania pieniędzy pośrednikowi nie dotarły do ostatecznego odbiorcy, np.

gazowni - należy jak najszybciej wyjaśnić z nim problem. Przede wszystkim mamy prawo domagać się zwrotu zapłaconej kwoty w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Prawo do odzyskania przekazanych środków przysługuje nam także w przypadku upadłości danego przedsiębiorcy. Jeśli natomiast pośrednik dopuści się oszustwa, powinniśmy zawiadomić o tym fakcie organy ścigania.

Praktyka pokazuje, że za nieuczciwe działania pośredników finansowych wielokrotnie muszą płacić ich klienci, którzy zobowiązani są uiścić odsetki za zwłokę w płatnościach, a niekiedy również ponownie opłacić rachunek. Warto zatem rozsądnie podejmować decyzję o wyborze pośrednika w opłacaniu rachunków.

UOKiK widząc zagrożenia dla konsumentów korzystających z usług nieuczciwych punktów płatniczych typu „okienka kasowe" popiera prace związane z tworzeniem nowych regulacji. W szczególności zasadne jest stworzenie organu nadzorującego tego typu podmioty, co zminimalizowałoby skutki ewentualnych nieprawidłowości działania takich punktów płatniczych.

Szczegóły badania UOKiK Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i perspektywy rozwoju - można znaleźć na stronie Urzędu http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/edukacja/publikacje/ochrona_konsumentow/. W formie tradycyjnej raport można otrzymać po złożeniu zamówienia faksem - (22) 826 11 86, e-mailem - achoda@uokik.gov.pl bądź telefonicznie - (22) 55 60 202.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Jakie biuro rachunkowe na Śląsku

24.7.2018 przez: bi4ly83

Kradzież środków z rachunku bankowego

19.11.2015 przez: borzan