Wsparcie rozwoju branży rzemieślniczej w Polsce

10 mln zł rocznie

Rada Ministrów przyjęła program wspierający rozwój branży rzemieślniczej, a także wzmacniający funkcjonowanie i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w Polsce. Polski Inkubator Rzemiosła został opracowany w MRPiT.

- "Program „Polski Inkubator Rzemiosła”, który został przygotowany w naszym resorcie, wzmocni infrastrukturę usług rzemieślniczych w kraju na najbliższą dekadę. Przyczyni się również do promocji i rozwoju kształcenia dualnego w formule mistrz-uczeń. Program stanowi także kamień milowy na drodze ku nowej ustawie o rzemiośle na miarę wyzwań XXI, na którą już od ćwierć wieku czeka, licząca ponad 300 tys. firm, branża rzemieślnicza" – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Porady prawne

Program wspierający rozwój rzemiosła

Roczny budżet programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, który zostanie uruchomiony w najbliższych tygodniach, wynosi 10 mln zł, a jego działanie zaplanowano na lata 2021-2030. Do jego głównych celów należą:

  • wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych,
  • rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle.

Kto może aplikować?

W ramach otwartego konkursu, który zostanie ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności, który jest operatorem programu, organizacje rzemieślnicze skupione w Związku Rzemiosła Polskiego, a także Izby Rzemieślnicze i Cechy Rzemieślnicze będą mogły ubiegać się o dotacje m.in. na:

  • doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny
  • zakup oprogramowania specjalistycznego służącego do realizacji zadań statutowych
  • organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych
  • organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych
  • - specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła (wizyty studyjne uczniów rzemiosła)
  • organizację festynów, gier terenowych i innych wydarzeń promocyjnych
  • doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła
  • konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych.

Wnioski do konkursu będzie można składać już w czerwcu br. do Narodowego Instytutu Wolności.

Branża rzemieślnicza w Polsce

Obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 4,1 mln przedsiębiorstw, w tym 99,9 proc. stanowią małe i średnie firmy, zatrudniające ok. 6,75 mln osób. W organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm rodzinnych. Kolejne 300 tys. z rzemiosła wywodzi swój rodowód.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne