14.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zatrzymani za kradzież kabli

Rano kryminalni zatrzymali dwóch sprawców kradzieży przewodów elektrycznych. Kilkadziesiąt metrów kabla o różnej średnicy i długości bielańscy funkcjonariusze znaleźli w torbach, które nieśli ze sobą mężczyźni. Szli właśnie nad Wisłę, aby wypalić izolację z przewodów. Łukasz P. i Robert R. spędzili noc w policyjnym areszcie. Obaj usłyszeli już zarzuty kradzieży.

Tym razem uwagę policjantów zwrócili trzej mężczyźni, którzy szli ulicą Marymoncką z wypchaną torbą podróżną i z dwoma reklamówkami. Na widok policjantów zaczęli się wyraźnie denerwować. Wszystko więc wskazywało, że mężczyźni mają coś na sumieniu. Przy ulicy Marymonckiej zostali wylegitymowani. W ich torbach kryminalni znaleźli kilkadziesiąt metrów kabli elektrycznych, o różnych przekrojach i długościach oraz różnego rodzaju narzędzia. W trakcie rozmowy okazało się, że jeden z mężczyzn nie miał nic wspólnego z kradzieżą przewodów.

Porady prawne

23-letni Łukasz P. i 38-letni Robert R. zostali zatrzymani i przewiezieni do bielańskiej komendy. Dochodzeniowcy bardzo szybko ustalili, na czyją szkodę dokonano kradzieży. Właściciel wycenił straty na 3 000 złotych. Mężczyźni przyznali się, że wycięli przewody elektryczne z budynku starej szkoły znajdującej się przy ulicy Zgrupowania AK Kampinos. Do środka dostali się przez wybite okno i wycięli przewody wystające ze ściany. Tego dnia szli nad Wisłę, aby wypalić izolację z tych przewodów.

Dwaj złodzieje już usłyszeli zarzuty kradzieży mienia. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

ak, eb 

Źródło: www.policja.waw.pl, KSP, 3 kwietnia 2009

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrzymani za

Zatrzymani za "skimming"

Dwoje obywateli Wielkiej Brytanii zatrzymali na gorącym uczynku śródmiejscy policjanci. Kobieta wpadła w chwili realizacji "białego plastiku" w jednym z banków na warszawskim Śródmieściu, mężczyznę zatrzymano w chwilę później w okolicach banku. To już (...)

Dosyć tortur na policji!

Dosyć tortur na policji!

Państwo ma obowiązek zapewnienia osobom pozbawionym wolności odpowiedniej odstraszającej ochrony przed torturami. Aby było to skuteczne, należy wprowadzić do kodeksu karnego przestępstwo tortur. Przykładem tortur jest rażenie zatrzymanego paralizatorem. Ważny wyrok sądu: rażenie (...)

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Elektroniczne obroże dla pseudokibiców

Tych, którzy będą wszczynać bójki podczas meczu sędzia przesłucha już na stadionie. Osoby z orzeczonym zakazem stadionowym będą obrączkowane tak samo, jak skazani za kradzież czy przemoc w rodzinie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wykorzystać do walki z kibolami technologię (...)

Polak okradał turystów chowając się w walizce

Polak okradał turystów chowając się w walizce

Mężczyzna mierzący 1,78 m wciskał się do walizki o wielkości 90 X 50 cm. Jego wspólnik wkładał ją do luku bagażowego w autobusie. Gdy podróż się rozpoczęła złodziej wychodził z walizki, za pomocą ostrego narzędzia otwierał bagaże innych pasażerów i okradał je (...)

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Sąd Najwyższy: Nie można naruszyć wolności sędziego, gdy nie zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa Uchwałą z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I DI 18/21) Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku prokuratora i odmówił zezwolenia na zatrzymanie (...)

Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie wykroczenia zagrożonego wyłącznie grzywną, stanowi nieproporcjonalną ingerencję w konstytucyjnie (...)

Jak odzyskać rzecz zatrzymaną przez Policję - opinia prawna

Jak odzyskać rzecz zatrzymaną przez Policję - opinia prawna

Stan faktyczny Policja zatrzymała mój komputer. Trwa to już ponad miesiąc. Chciałbym się dowiedzieć, czy miała prawo zatrzymać cały komputer czy tylko dyski twarde. Jeśli tylko dyski to w jaki sposób mógłbym odzyskać komputer? Opinia prawna Niniejsza opinia prawna została sporządzona (...)

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Czym jest przeszukanie?  Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane jest w rozdziale 25 k.p.k. Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących (...)

Pozbawienie wolności a prowadzenie dochodzenia

Pozbawienie wolności a prowadzenie dochodzenia

Sąd Najwyższy stwierdził, iż każde pozbawienie wolności - w tym również zatrzymanie - z wyjątkiem zatrzymania lub tymczasowego aresztowania wobec sprawcy ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem wyłącza, zgodnie z art. 325c pkt 1 k.p.k., możliwość prowadzenia postępowania przygotowawczego (...)

Przymusowe doprowadzenie niekonstytucyjne

Przymusowe doprowadzenie niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przymusowego doprowadzenia. Zgodnie z zakwestionowanym przez Rzecznika przepisem K.p.k. prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej. Zatrzymanie może nastąpić wyłącznie na (...)

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Rozwój komunikacji oraz zniesienie barier administracyjnych przy przekraczaniu granic państwowych ułatwiły nie tylko swobodne podróżowanie, ale spowodowały, że mniej przeszkód napotyka ten, kto chce uprowadzić dziecko z kraju jego stałego pobytu do innego państwa lub zatrzymać (...)

Projekt zmian w kodeksie postępowania karnego

Projekt zmian w kodeksie postępowania karnego

Kilka dni temu do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. Czego dotyczy projektowana zmiana? Na dzień dzisiejszy policja, na zasadzie artykułu 244 paragraf 1 kpk ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła (...)

Nowelizacja kontrowersyjnych przepisów dotyczących dłużników alimentacyjnych

Nowelizacja kontrowersyjnych przepisów dotyczących dłużników alimentacyjnych

Niebawem wejdzie w życie nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.09.1.7 j.t.), która zmienia zasady zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Jest to bezpośrednie następstwo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. stanowiącego, (...)

Czy Kluska otrzyma odszkodowanie?

Czy Kluska otrzyma odszkodowanie?

Sprawa byłego prezesa Optimusa nie jest zakończona. Wciąż nie wiadomo, czy za niesłusznie pobraną kaucję przysługuje mu rekompensata (...)Rozprawa została odroczona do czasu, aż Sąd Najwyższy dokona wykładni ustawy. Krakowski sąd ma bowiem wątpliwości, na jakich zasadach oparta jest odpowiedzialność (...)

Uprawnienia osoby zatrzymanej

Uprawnienia osoby zatrzymanej

Uprawnienia przysługujące zatrzymanemu są gwarancją podstawowych praw człowieka. Mają zapewnić, żeby osoba nie została bezpodstawnie i niesprawiedliwie pozbawiona wolności. Uprawnienia te dotyczą zatrzymania procesowego, prewencyjnego, a niektóre prawa także zatrzymania w celu doprowadzenia. Jakie (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra (...)

Czy można zaskarżyć niewykonane postanowienie o zatrzymaniu?

Czy można zaskarżyć niewykonane postanowienie o zatrzymaniu?

Prokurator zarządzeniem nakazał zatrzymać i doprowadzić podejrzanego do szpitala, celem przeprowadzenia badań sądowo-psychiatrycznych. Nakaz ten nie został faktycznie wykonany, ale podejrzany złożył zażalenie na ww. zarządzenie. Sąd rejonowy, rozpoznając zażalenie, powziął wątpliwość, (...)

Stwierdzanie zgonu i kwalifikacja do transplantacji

Stwierdzanie zgonu i kwalifikacja do transplantacji

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów została ostatecznie przyjęta przez parlament. Przepisy dotyczące stwierdzania zgonu przeniesione zostaną z tzw. ustawy transplantacyjnej (...)

Dłużnik alimentacyjny nie siądzie za kierownicą

Dłużnik alimentacyjny nie siądzie za kierownicą

Prawo jazdy zostanie odebrane, jeżeli dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Alimenciarz będzie mógł się odwoływać od decyzji zabierającej dokument. Rada Ministrów rozpatrzy dzisiaj założenia do projektu nowelizacji ustawy o pomocy (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany (...)

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Sąd Najwyższy: Nie można naruszyć wolności sędziego, gdy nie zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa Uchwałą z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I DI 18/21) Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku prokuratora i odmówił zezwolenia na zatrzymanie (...)

Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

Zatrzymanie za grzywnę niekonstytucyjne

Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie wykroczenia zagrożonego wyłącznie grzywną, stanowi nieproporcjonalną ingerencję w konstytucyjnie (...)

Jak odzyskać rzecz zatrzymaną przez Policję - opinia prawna

Jak odzyskać rzecz zatrzymaną przez Policję - opinia prawna

Stan faktyczny Policja zatrzymała mój komputer. Trwa to już ponad miesiąc. Chciałbym się dowiedzieć, czy miała prawo zatrzymać cały komputer czy tylko dyski twarde. Jeśli tylko dyski to w jaki sposób mógłbym odzyskać komputer? Opinia prawna Niniejsza opinia prawna została sporządzona (...)

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Czym jest przeszukanie?  Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane jest w rozdziale 25 k.p.k. Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących (...)

Pozbawienie wolności a prowadzenie dochodzenia

Pozbawienie wolności a prowadzenie dochodzenia

Sąd Najwyższy stwierdził, iż każde pozbawienie wolności - w tym również zatrzymanie - z wyjątkiem zatrzymania lub tymczasowego aresztowania wobec sprawcy ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem wyłącza, zgodnie z art. 325c pkt 1 k.p.k., możliwość prowadzenia postępowania przygotowawczego (...)

Przymusowe doprowadzenie niekonstytucyjne

Przymusowe doprowadzenie niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przymusowego doprowadzenia. Zgodnie z zakwestionowanym przez Rzecznika przepisem K.p.k. prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej. Zatrzymanie może nastąpić wyłącznie na (...)

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Rozwój komunikacji oraz zniesienie barier administracyjnych przy przekraczaniu granic państwowych ułatwiły nie tylko swobodne podróżowanie, ale spowodowały, że mniej przeszkód napotyka ten, kto chce uprowadzić dziecko z kraju jego stałego pobytu do innego państwa lub zatrzymać (...)

Projekt zmian w kodeksie postępowania karnego

Projekt zmian w kodeksie postępowania karnego

Kilka dni temu do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. Czego dotyczy projektowana zmiana? Na dzień dzisiejszy policja, na zasadzie artykułu 244 paragraf 1 kpk ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła (...)

Nowelizacja kontrowersyjnych przepisów dotyczących dłużników alimentacyjnych

Nowelizacja kontrowersyjnych przepisów dotyczących dłużników alimentacyjnych

Niebawem wejdzie w życie nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.09.1.7 j.t.), która zmienia zasady zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Jest to bezpośrednie następstwo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. stanowiącego, (...)

Czy Kluska otrzyma odszkodowanie?

Czy Kluska otrzyma odszkodowanie?

Sprawa byłego prezesa Optimusa nie jest zakończona. Wciąż nie wiadomo, czy za niesłusznie pobraną kaucję przysługuje mu rekompensata (...)Rozprawa została odroczona do czasu, aż Sąd Najwyższy dokona wykładni ustawy. Krakowski sąd ma bowiem wątpliwości, na jakich zasadach oparta jest odpowiedzialność (...)

Uprawnienia osoby zatrzymanej

Uprawnienia osoby zatrzymanej

Uprawnienia przysługujące zatrzymanemu są gwarancją podstawowych praw człowieka. Mają zapewnić, żeby osoba nie została bezpodstawnie i niesprawiedliwie pozbawiona wolności. Uprawnienia te dotyczą zatrzymania procesowego, prewencyjnego, a niektóre prawa także zatrzymania w celu doprowadzenia. Jakie (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra (...)

Czy można zaskarżyć niewykonane postanowienie o zatrzymaniu?

Czy można zaskarżyć niewykonane postanowienie o zatrzymaniu?

Prokurator zarządzeniem nakazał zatrzymać i doprowadzić podejrzanego do szpitala, celem przeprowadzenia badań sądowo-psychiatrycznych. Nakaz ten nie został faktycznie wykonany, ale podejrzany złożył zażalenie na ww. zarządzenie. Sąd rejonowy, rozpoznając zażalenie, powziął wątpliwość, (...)

Stwierdzanie zgonu i kwalifikacja do transplantacji

Stwierdzanie zgonu i kwalifikacja do transplantacji

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów została ostatecznie przyjęta przez parlament. Przepisy dotyczące stwierdzania zgonu przeniesione zostaną z tzw. ustawy transplantacyjnej (...)

Dłużnik alimentacyjny nie siądzie za kierownicą

Dłużnik alimentacyjny nie siądzie za kierownicą

Prawo jazdy zostanie odebrane, jeżeli dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Alimenciarz będzie mógł się odwoływać od decyzji zabierającej dokument. Rada Ministrów rozpatrzy dzisiaj założenia do projektu nowelizacji ustawy o pomocy (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany (...)

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Stan faktyczny Mój mąż płaci alimenty swojej dorosłej córce - studentce. Do października 2005 roku była to kwota 1000 złotych miesięcznie. Mąż od pewnego momentu nie był w stanie płacić pełnej kwoty, córka zgłosiła sprawę do komornika, a mąż wniósł (...)

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Komu przysługuje odszkodowanie? Odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść, przysługuje oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania (...)

Zatrzymanie przez policję było niesłuszne? Żądaj odszkodowania

Zatrzymanie przez policję było niesłuszne? Żądaj odszkodowania

Jeśli udowodnisz błąd funkcjonariuszy, dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych. Zobacz, jak starać się o pieniądze. Osoba, która została niesłusznie aresztowana bądź zatrzymana przez policjantów, ma prawo do rekompensaty. Możemy o nią wystąpić np. wtedy, gdy podczas aresztu (...)

Zatrzymany przez CBA? Masz swoje prawa!

Zatrzymany przez CBA? Masz swoje prawa!

CBA posiada podobne uprawnienia jak policja czy inne służby specjalne. Co mogą nam więc zrobić funkcjonariusze biura w przypadku zatrzymania? Jakie prawa przysługują natomiast zatrzymanym? Zatrzymanie oraz przeszukiwanie osób przez funkcjonariuszy CBA odbywa się w trybie i w przypadkach (...)

Więcej „podatku od deszczu”?

Więcej „podatku od deszczu”?

Trwają konsultacji projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy 17 sierpnia rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Projekt zawiera pakiet działań, które ułatwią (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Sąd uznał moje zatrzymanie przez policję za bezprawne. Chciałbym, powołując się na to postanowienie złożyć wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Na jakie przepisy prawne mogę się powołać (...)

Niezgodne z prawem zatrzymanie

Niezgodne z prawem zatrzymanie

Jak mogę bronić się przed zabraniem przez policję, jak mogę dowieść swojej niewinności? Dlaczego policjanci wierzą osobie wzywającej policję, jeśli nie mają żadnych dowodów ani świadków? (...)

Polisa OC a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Polisa OC a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Czy kierowanie pojazdem z aktualnym ubezpieczeniem OC, ale nieposiadaniem polisy ubezpieczeniowej przy sobie jest wykroczeniem? Jest mi wiadome, że po wejściu do Unii przyjęliśmy prawodawstwo w tej (...)

Sposoby odebrania prawa jazdy

Sposoby odebrania prawa jazdy

W jaki sposób może zostać odebrane prawo jazdy? Ustawa Prawo o ruchu drogowym przewiduje dwie formy zatrzymania prawa jazdy: zatrzymanie fizyczne, polegające na faktycznym odebraniu prawa jazdy (...)

Niewłaściwy nakaz zatrzymania a zatrzymanie osoby

Niewłaściwy nakaz zatrzymania a zatrzymanie osoby

Czy policja może zatrzymać osobę, jeżeli nakaz na zatrzymanie wydany jest na inne nazwisko niż to, którym ta osoba się posługuje? Skoro w pytaniu jest mowa o „nakazie zatrzymania”, (...)

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Ostatnio często poruszam się pieszo po moim mieście w godzinach nocnych lub po prostu po zmroku. Zdarza się, że jestem zatrzymywany przez patrole policji i wypytywany o to lub owo. Niestety nie zawsze (...)

Przetrzymywanie rzeczy wydanych Policji

Przetrzymywanie rzeczy wydanych Policji

Czy istnieje jakieś wytłumaczenie na dłuższe niż 7 dni przetrzymywanie przedmiotów zabezpieczonych jako dowody rzeczowe bez nakazu. Czy gdyby było polecenie sądu lub prokuratora na zatrzymanie (...)

Zażalenie na niesłuszne zatrzymanie

Zażalenie na niesłuszne zatrzymanie

Czy jest jakiś określony termin w jakim trzeba złożyć zażalenie na bezpodstawne zatrzymanie? Zgodnie z artykułem 246 kodeksu postępowania karnego zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. (...)

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

W jakich warunkach istniej możliwość zatrzymania osób dysponujących immunitetem? Autorowi pytania chodzi zapewne o tzw. immunitet formalny (procesowy), który nie wyłącza odpowiedzialności karnej, (...)

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Czy zatrzymanie prawa jazdy jest równoznaczne z zakazem prowadzenia pojazdów? Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 16 października 2009 r., sygn. I OSK 43/2009. stwierdził, że „Zatrzymanie (...)

Skarga na bezprawne zatrzymanie w izbie wytrzeźwień

Skarga na bezprawne zatrzymanie w izbie wytrzeźwień

Czy jeśli zostałem bezprawnie zatrzymany na izbie wytrzeźwień to przysługuje mi jakaś skarga na ten fakt? Osobie zatrzymanej w izbie wytrzeźwień przysługuje skarga do sądu powszechnego. W razie (...)

Określenie w licencji pól eksploatacji

Określenie w licencji pól eksploatacji

W kawiarence internetowej zainstalowano gry komputerowe w ilości 1 orginał na jedno stanowisko komputerowe. Podczas przeszukania dokonanego przez policję stwierdzono brak dodatkowej licencji, wystawianej (...)

Kontrola legalności zatrzymania

Kontrola legalności zatrzymania

Do kogo się wnosi odwołanie od decyzji Policji w sprawie zatrzymania i czy robi to osoba zatrzymana? Czy to jest w ogóle technicznie możliwe, jeśli osoba zatrzymana nic nie może? Nie może skontaktować (...)

Zatwierdzenie przeszukania

Zatwierdzenie przeszukania

9 maja br odbyło się przeszukanie mojego mieszkania oraz zostały zatrzymane rzeczy na podstawie postanowienia o żądaniu wydania rzeczy; przeszukania z prokuratury na mocy art. 217 § 1,2; 219 § 1,2; (...)

Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

Czy policja ma prawo zatrzymać daną osobę nie przedstawiając jej konkretnych zarzutów? Czy zatrzymany ma prawo napisania skargi na tego rodzaju przeprowadzoną czynność? Jeśli tak, do kogo skarga (...)

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Sąd uznał moje zatrzymanie przez policję za bezprawne. Chciałbym, powołując się na to postanowienie złożyć wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Na jakie przepisy prawne mogę się powołać (...)

Niezgodne z prawem zatrzymanie

Niezgodne z prawem zatrzymanie

Jak mogę bronić się przed zabraniem przez policję, jak mogę dowieść swojej niewinności? Dlaczego policjanci wierzą osobie wzywającej policję, jeśli nie mają żadnych dowodów ani świadków? (...)

Polisa OC a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Polisa OC a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Czy kierowanie pojazdem z aktualnym ubezpieczeniem OC, ale nieposiadaniem polisy ubezpieczeniowej przy sobie jest wykroczeniem? Jest mi wiadome, że po wejściu do Unii przyjęliśmy prawodawstwo w tej (...)

Sposoby odebrania prawa jazdy

Sposoby odebrania prawa jazdy

W jaki sposób może zostać odebrane prawo jazdy? Ustawa Prawo o ruchu drogowym przewiduje dwie formy zatrzymania prawa jazdy: zatrzymanie fizyczne, polegające na faktycznym odebraniu prawa jazdy (...)

Niewłaściwy nakaz zatrzymania a zatrzymanie osoby

Niewłaściwy nakaz zatrzymania a zatrzymanie osoby

Czy policja może zatrzymać osobę, jeżeli nakaz na zatrzymanie wydany jest na inne nazwisko niż to, którym ta osoba się posługuje? Skoro w pytaniu jest mowa o „nakazie zatrzymania”, (...)

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Uprawnienia zatrzymanego przez policję

Ostatnio często poruszam się pieszo po moim mieście w godzinach nocnych lub po prostu po zmroku. Zdarza się, że jestem zatrzymywany przez patrole policji i wypytywany o to lub owo. Niestety nie zawsze (...)

Przetrzymywanie rzeczy wydanych Policji

Przetrzymywanie rzeczy wydanych Policji

Czy istnieje jakieś wytłumaczenie na dłuższe niż 7 dni przetrzymywanie przedmiotów zabezpieczonych jako dowody rzeczowe bez nakazu. Czy gdyby było polecenie sądu lub prokuratora na zatrzymanie (...)

Zażalenie na niesłuszne zatrzymanie

Zażalenie na niesłuszne zatrzymanie

Czy jest jakiś określony termin w jakim trzeba złożyć zażalenie na bezpodstawne zatrzymanie? Zgodnie z artykułem 246 kodeksu postępowania karnego zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. (...)

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

W jakich warunkach istniej możliwość zatrzymania osób dysponujących immunitetem? Autorowi pytania chodzi zapewne o tzw. immunitet formalny (procesowy), który nie wyłącza odpowiedzialności karnej, (...)

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Czy zatrzymanie prawa jazdy jest równoznaczne z zakazem prowadzenia pojazdów? Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 16 października 2009 r., sygn. I OSK 43/2009. stwierdził, że „Zatrzymanie (...)

Skarga na bezprawne zatrzymanie w izbie wytrzeźwień

Skarga na bezprawne zatrzymanie w izbie wytrzeźwień

Czy jeśli zostałem bezprawnie zatrzymany na izbie wytrzeźwień to przysługuje mi jakaś skarga na ten fakt? Osobie zatrzymanej w izbie wytrzeźwień przysługuje skarga do sądu powszechnego. W razie (...)

Określenie w licencji pól eksploatacji

Określenie w licencji pól eksploatacji

W kawiarence internetowej zainstalowano gry komputerowe w ilości 1 orginał na jedno stanowisko komputerowe. Podczas przeszukania dokonanego przez policję stwierdzono brak dodatkowej licencji, wystawianej (...)

Kontrola legalności zatrzymania

Kontrola legalności zatrzymania

Do kogo się wnosi odwołanie od decyzji Policji w sprawie zatrzymania i czy robi to osoba zatrzymana? Czy to jest w ogóle technicznie możliwe, jeśli osoba zatrzymana nic nie może? Nie może skontaktować (...)

Zatwierdzenie przeszukania

Zatwierdzenie przeszukania

9 maja br odbyło się przeszukanie mojego mieszkania oraz zostały zatrzymane rzeczy na podstawie postanowienia o żądaniu wydania rzeczy; przeszukania z prokuratury na mocy art. 217 § 1,2; 219 § 1,2; (...)

Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

Czy policja ma prawo zatrzymać daną osobę nie przedstawiając jej konkretnych zarzutów? Czy zatrzymany ma prawo napisania skargi na tego rodzaju przeprowadzoną czynność? Jeśli tak, do kogo skarga (...)

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

W mojej firmie zjawiła się policja. Przyszli w celu zupełnie innymi niż sprawdzenie legalności oprogramowania, ale stwierdzili, że skoro już są to sprawdzą komputery. Oczywiście zażądali licencji (...)

FORUM PRAWNE

Parkowanie na chodniku po lewej stronie drogi

Parkowanie na chodniku po lewej stronie drogi Bardzo proszę o ocenę przedstawionej sytuacji. Chciałem wiedzieć, czy naruszyłem przepisy ruchu drogowego. Przy wjeździe na ulicę zauważam znak ?zakaz (...)

Zatrzymanie

Zatrzymanie Witam Mój znajomy został złapany na kradzieży w sklepie. Chciał ukraść około 2000zł. Nie ma jeszcze 18 lat, co mu może grozić? Pójdzie do więzienia?

mandat , zatrzymanie w odległośni mniejszej niż 10m od skrzyżowania oraz za przejściem dla pieszych

mandat , zatrzymanie w odległośni mniejszej niż 10m od skrzyżowania oraz za przejściem dla pieszych Witam. Mam pytanie odnośnie mandatów, które przed chwilka otrzymałem. Każdy z nich dotyczy (...)

Zatrzymanie osoby Art. 45. kpk

Zatrzymanie osoby Art. 45. kpk Jeżeli podczas zatrzymania mnie i dwóch kolegów przez patrol pieszy, nie zostaniemy poinformowani dlaczego zostaliśmy zatrzymani, ani funkcjonariusz nie podał swojej (...)

kara za zatrzymanie tramwaju.

kara za zatrzymanie tramwaju. ile trzeba zapłacić za zatrzymanie tramwaju awaryjne bez uzasadnionej potrzeby>? Ma pan w kazdym tramwaju napisane po ile taka zabawa stoi. Z reguły to coś koło 300 zł (...)

niesłuszne zatrzymanie przez policję 2012

niesłuszne zatrzymanie przez policję 2012 Hej, mam pytanie, to ostatniej lekturze prasowej i tym jak się zbłaźnił wywiad antyterorystów parę dni temu. Czy np tylko za niesłuszne zatrzymanie można (...)

Rzekomy pościg i nie zatrzymanie się do kontroli

Rzekomy pościg i nie zatrzymanie się do kontroli Witam bardzo serdecznie. Mam pewien problem mianowicie jakiś czas temu jechałem do sklepu samochodem mając rękę w gipsie(przedramie) i specjalnie (...)

Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie? Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

Zatrzymanie obywatelskie

Zatrzymanie obywatelskie Kto może a kto nie wykonać tzw, zatrzymanie obywatelskie?? zgodnie z art. 243 k. p. k. obywatel może ująć sprawce przestępstwa. grzecholec Jeśli p na przystanku jestem świadkiem (...)

Parkowanie na chodniku po lewej stronie drogi

Parkowanie na chodniku po lewej stronie drogi Bardzo proszę o ocenę przedstawionej sytuacji. Chciałem wiedzieć, czy naruszyłem przepisy ruchu drogowego. Przy wjeździe na ulicę zauważam znak ?zakaz (...)

Zatrzymanie

Zatrzymanie Witam Mój znajomy został złapany na kradzieży w sklepie. Chciał ukraść około 2000zł. Nie ma jeszcze 18 lat, co mu może grozić? Pójdzie do więzienia?

mandat , zatrzymanie w odległośni mniejszej niż 10m od skrzyżowania oraz za przejściem dla pieszych

mandat , zatrzymanie w odległośni mniejszej niż 10m od skrzyżowania oraz za przejściem dla pieszych Witam. Mam pytanie odnośnie mandatów, które przed chwilka otrzymałem. Każdy z nich dotyczy (...)

Zatrzymanie osoby Art. 45. kpk

Zatrzymanie osoby Art. 45. kpk Jeżeli podczas zatrzymania mnie i dwóch kolegów przez patrol pieszy, nie zostaniemy poinformowani dlaczego zostaliśmy zatrzymani, ani funkcjonariusz nie podał swojej (...)

kara za zatrzymanie tramwaju.

kara za zatrzymanie tramwaju. ile trzeba zapłacić za zatrzymanie tramwaju awaryjne bez uzasadnionej potrzeby>? Ma pan w kazdym tramwaju napisane po ile taka zabawa stoi. Z reguły to coś koło 300 zł (...)

niesłuszne zatrzymanie przez policję 2012

niesłuszne zatrzymanie przez policję 2012 Hej, mam pytanie, to ostatniej lekturze prasowej i tym jak się zbłaźnił wywiad antyterorystów parę dni temu. Czy np tylko za niesłuszne zatrzymanie można (...)

Rzekomy pościg i nie zatrzymanie się do kontroli

Rzekomy pościg i nie zatrzymanie się do kontroli Witam bardzo serdecznie. Mam pewien problem mianowicie jakiś czas temu jechałem do sklepu samochodem mając rękę w gipsie(przedramie) i specjalnie (...)

Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie? Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

Zatrzymanie obywatelskie

Zatrzymanie obywatelskie Kto może a kto nie wykonać tzw, zatrzymanie obywatelskie?? zgodnie z art. 243 k. p. k. obywatel może ująć sprawce przestępstwa. grzecholec Jeśli p na przystanku jestem świadkiem (...)

Zatrzymanie sprzętu

Zatrzymanie sprzętu Witam, 1,5 roku temu zatrzymano ojca w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Skonfiskowano wszystkie sprzęty znajdujące się w domu - komputery (...)

Porady prawne