e-prawnik.pl Porady prawne

jak napisać podanie o zwrot kosztów podrózy

Odpowiedzi w temacie (1)

ana

28.8.2010

jak napisać podanie o zwrot kosztów podrózy szukam profesjonalnego wzoru wniosku o zwrot kosztów podróży

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Celina1

2010-09-08 09:09:21

W N I O S E K O ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz Regulaminu Nr 1/2008 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia, prac interwencyjnych, robót publicznych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, i powrotu do miejsca zamieszkania, zwracam się z prośbą o dokonywanie przez okres ???. ??. miesiąca(y) zwrotu z Funduszu Pracy poniesionych przeze mnie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca: zatrudnienia,* odbywania stażu,* przygotowania zawodowego w miejscu pracy,* szkolenia,* prac interwencyjnych,* robót publicznych,* zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego* i powrotu do miejsca zamieszkania. Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu pracy podjąłem(am) z dniem ............................................ zatrudnienie, * staż,* przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,* szkolenie: ...................................................................................................................................* (nazwa szkolenia) prace interwencyjne, * roboty publiczne, * zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego* w .................................................................................................................................................. (nazwa i adres Pracodawcy, Instytucji Szkoleniowej) ...................................................................................................................................................... Jednocześnie oświadczam, że cena biletu w jedną stronę na trasie od przystanku: ............................................................ do przystanku ............................................................ najtańszym środkiem transportu komunikacji publicznej, wynosi ......................... zł.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM