Forum prawne

OdpowiedzialnoŚć wspólników spółki cywilnej

Czteroosobowa spółka cywilna wynajeła lokal na cele biurowe na czas oznaczony 1 rok. Po upływie trzech miesięcy jeden ze wspólników wycofał się ze spółki. Czy właŚciciel lokalu może domagać się od byłego wspólnika zaległych należnoŚci z tytułu najmu lokalu, które powstały po okresie wystąpienia ze spółki?
(bob)

2001.3.26 0:0:0

Odpowiedzi w temacie: OdpowiedzialnoŚć wspólników spółki cywilnej (1)

powinien Pan wystąpić do Sądu o zapłątę należności pozywając wszystkich wspólników spółki cywilnej, którzy zawarli umowę najmu. Z uwagi na fakt, że jeden ze wspólników wystąpił ze spółki sprawę powinien Pan skierować do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego

2001.5.28 12:48:26

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika