Forum prawne

Oszustwo na tablica.pl

Witam serdecznie. Postaram sie omówić problem, i bym prosiła o pomoc.

23 wrz 2012r. znalazłam ogłoszenie na tablica.pl, w którym był do zakupienia telefon. Na GG umówiłam się na wpłatę 369 zł + resztę przy odbiorze. Poszłam na policje 26 wrz 2012r. powiedziano mi, żebym zaczekała, bo kurier może przyjść. Ponadto powiedzieli, że nie mogą na konto osobie wejść, że coś takiego trwa ze 2 miesiące i co najwyżej mogą napisać do administratora GG z zablokowaniem konta a z bankiem chyba zrobić nic nie mogą. ...
Minął rok. Jak widać wyżej, nie zgłosiłam sprawy, nie byłam ponownie na policji. Olałam sprawę.
24.07.2013r. przyjechał do mnie policjant, że wczoraj przyszło pismo do nich na komisariat z odległego dość miasta i że dziś (tj. 25.07.2013r.) chcą mnie przesłuchać. Po roku czasu prawie. Poszłam, złożyłam zeznania. Miałam kopię rozmów na GG. Miałam wydruk potwierdzenia przelewu na kwotę 369 zł.
Okazało się, że było to masowe oszustwo oczywiście.
7 października 2013 przyszedł do mnie polecony, iż:
zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia.
"Sekretariat Prokuratury zawiadamia Panią jako pokrzywdzoną, że w dniu dzisiejszym został przesłany do Sądu Rejonowy ... ...
I do tego pouczenie pokrzywdzonego.
11 października 2013 przyszedł list, że:
dot....
Termin: 2x listopada 2013r. 10:00
ZAWIADOMIENIE.
Sąd Rejonowy w W..... zawiadamia Panią jako pokrzywdzoną, że rozprawa główna w sprawie przeciwko .... oskarżonego za czyn ...

oraz POUCZENIE:
Niewstawiennictwo prawdłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej istancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokoły rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony, jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody.

Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą, ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy, uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, należy je odebrać w ciągu 7 dni, tę czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nieodebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.


Od Sądu, do którego mnie wezwano, mieszkam 550 km. Jestem studentką zaoczną, niezarejestrowaną w PUP. Nie mam pieniędzy, aby tam dojechać.
Nie mam żadnych przychodów, więc nie mam na to skąd wziąć. A więc, czy te pieniądze mogą zostać mi zwrócone? Jeśli tak, to jak?
Drugie pytanie, czy mogę w jakiś sposób odzyskać, te stracone rok temu, 369 zł ? Jeśli tak, co zrobić.
Pytanie trzecie. Muszę się wstawić na tej rozprawie?

Mógłby mi ktoś pomóc? Z góry dziękuję.

2013.10.11 18:34:30

Odpowiedzi w temacie: Oszustwo na tablica.pl (1)

Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?

2013.11.12 13:24:33

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika