pod w pływem alkoholu

Odpowiedzi w temacie (0)

Suchy24

29.3.2010

w dniu 1 lutego 2009r. o godzinie 21:01 we Wrocławiu przy ul. xxxxxxxx kierując pojazdem marki Opel Astra będąc w stanie nietrzeźwym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchy drogowym w tym własnego pasażera Krzysztofa xxxxxxxxx w ten sposób, że nie zachował szczególnej ostrożności nie dostosował prędkości do istniejących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad kierowanym pojazdem zjechał na lewe pobocze spowodował kolizje uderzając w przydrożne drzewo tj. o wykroczenie z art. 86§2 kw w zw. z art. 2 i 19 ust.1 Prawa o ruchu drogowym. I. uznaje obwinionego Rafała Wxxxxxx za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku i stanowiącego wykroczenie z art. 86§2 kw i za to na podstawie tego przepisu i art. 24§1 kw wymierza mu karę grzywny w kwocie 520 złotych; II. na podstawie art. 118§1 kpw i art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 23.czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych obciąża obwinionego zryczałtowanymi wydatkami postępowania wysokości 50 złotych i wymierza mu opłatę w kwocie 52 złotych. Dnia 01.luty we Wrocławiu, znajdując się w stanie nietrzeźwości - 0.59 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził samochód marki Opel Astra nr rej DW xxxxx w ruchu lądowym, po drodze publicznej jaką jest ul. Mxxxxxx tj. o czyn z art. 178a§1kk Na podstawie art. 24 i 31kpk i art. 469kpk sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna w trybie uproszczonym Na podstawie art. 335kpk wnoszę o skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy na karę: - 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata - grzywny 40 stawek po 20 zł. - świadczenia pieniężnego 200zł. na fundacje św. Krzysztofa - zakaz prowadzenia pojazdów na 2 rok - zaliczenie okresu zatrzymania na poczet kary grzywny i zaliczenie zatrzymania prawa jazdy - koszty i opłaty albowiem okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a cele postępowania mimo nie przeprowadzenia rozprawy zostaną osiągnięte.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.5.2017

  Oświadczenie woli - Co to jest i kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie (...)

 • 26.8.2017

  Niebezpieczna marihuana. Palisz? Nie jedź.

  Czy wiesz, że marihuana może być wykryta w Twoim organizmie jeszcze miesiąc po jej użyciu? Czy odważysz się prowadzić samochód po zapaleniu skręta? Co może Ci grozić?

 • 1.2.2018

  Napoje alkoholowe mają być mniej dostępne...

  Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz (...)

 • 26.12.2017

  Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

  Na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą więc mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych (...)

 • 27.5.2018

  Cydr z niższą akcyzą?

  Nowe przepisy regulujące podatek akcyzowy od alkoholu ułatwią rozwój małych firm branży i przyczynią do lepszej ochrony zdrowia konsumentów – zapewnia Komisja Europejska.