prawo budowlane- uprawnienia budowlane

Odpowiedzi w temacie (2)

Z33

24.5.2006

Czy praktyka odbyta w czasie studiów inżynierskich(4 rok) i po ich skończeniu ale jeszcze przed studiami magisterskimi, będzie mnie upoważniała do ubiegania się o uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym? tyle mowia ustawy: USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414), (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) 3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 2 Praktyka zawodowa § 4. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, powinna być odbyta po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub świadectwa ukończenia technikum lub szkoły policealnej, z zastrzeżeniem ust. 2, pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności. 2. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów. jesli zadalem pytanie w sposob nie jasny to uzupelnie je :) z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Tomek

2007-11-02 00:32:12

To zależy czy założył Pan DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ przed 31.12.2005 r. Bo po tym terinie to po studiach inżynierskich można się tylko ubiegać o uprwnienia w ograniczonym zakresie. Najlepiej zadzwonić sobie do Izby Inżynierów na internecie są telefony do wybranych wojewódz. Pozdrawiam.

Pisarz2

2016-03-02 10:25:40

Osoby po studiach inżynierskich np po budownictwie i tak musza sobie zrobic dodatkowo uprawnienia budowlane żeby móc brać poważniejsze zlecenia, Ustawy i testy dotyczące tych uprawnien są dostepnew internecie http://uprawnieniabudowlane.info/uprawnienia-budowlane-2016-ustawy/

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.1.2019

  Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

  Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 22.6.2010

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)

 • 27.2.2018

  Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych niekonstytucyjne

  7 lutego 2018 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Uznał, że ograniczanie uprawnień (...)

 • 20.11.2018

  Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta i (...)