Ulga rehabilitacyjna - PIT 2011 !

Odpowiedzi w temacie (0)

kajmił

29.3.2011

Rozlicz swój pit 37 druk i skorzystaj z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna jest ulgą, która przysługuje osobom niepełnosprawnym, a także osobom, które utrzymują osoby niepełnosprawne. Ulga ta może być uwzględniona, gdy wypełniają one pit 37 formularz ma przykład przy użyciu pity 2010 program.

Dotyczy ona:

* wydatków poniesionych w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych,

* wydatków, które poniesione zostały w związku z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne są to osoby, który uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednej z grup inwalidzkich wydawane przez organy do tego uprawnione. Natomiast do osób niepełnosprawnych będących na utrzymaniu podatnika zaliczyć możemy dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie, pasierbów, żonę/męża, ojczyma/macochę, rodziców własnych, rodziców żony/męża. Warunkiem skorzystania przez podatnika z ulgi rehabilitacyjnej w takiej sytuacji jest osiąganie przez wymienione powyżej osoby rocznych dochodów nie wyższych niż 9120 złotych.

Jeżeli chcemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej należy poza pit 37 druk wypełnić jeszcze odpowiedni załącznik, wszystkie pity formularze dostępne są zarówno w Internecie jaki i w urzędach skarbowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: