Forum prawne

Umowa kupna - sprzedaży samochodu - dwóch kupujących / sprzedających !!!

Jeżeli kupujących lub sprzedających jest kilku to należy podać dane wszystkich osób. Nie jest to nic skomplikowanego i nie potrzeba specjalnej wersji umowy w tym celu.

Np. gdy jest dwóch kupujących samochód to w umowie kupna-sprzedaży samochodu pod nagłówkiem \"Dane kupującego\" wystarczy wypisać dane osobowe każdego nowego współwłaściciela:

Dane kupującego

a) [Dane personalne pierwszego kupującego]
b) [Dane personalne drugiego kupującego]

Należy pamiętać, że na umowie kupna samochodu muszą się także znaleźć podpisy wszystkich wymienionych w niej osób. Jeżeli któregoś zabraknie to umowa będzie nieważna.

2011.4.16 13:26:17

Odpowiedzi w temacie: Umowa kupna - sprzedaży samochodu - dwóch kupujących / sprzedających !!! (11)

Proszę o pomoc w natępującej materii. Chcę kupić samochód. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel jest wpisany jeden z małżonków (mąż) to czy w umowie sprzedaży musi być wymieniona żona? Czy żona musi ona parafować umowę? Co w przypadku gdy mąż sprzeda samochód np. będąc w trakcie sprawy rozwodowej - czy ja jako kupiec nieświadomy tego faktu będę miał z tego tytułu problemy tj. zajęcie sądowe pojazdu itp.
(jarekh)

2002.6.2 0:0:0

Fakt, że w dowodzie rej. figuruje tylko nazwisko męża nie świadczy o tym, że auto jest jego majątkiem odrębnym. Zatem powinieneś dołożyć należytej staranności, aby wykluczyć istnienie współwłasności majątkowej między małżonkami w przypadku samochodu. Bezpieczniej uzyskać też podpis żony. Jeśli jest to utrudnione, niech mąż napisze oświadczenie, że samochód wchodzi w skład jego majątku odrębnego, czyli nie stanowi współwłasności. Ale nie wiem czy to wystarczy, chociaż art. 169 i 170 Kodeksu cywilnego stanowią na Twoją korzyść.

2002.10.3 11:0:36

Witam Własnie sporządzam umowe sprzedarzy samochodu. Kupuje samochód ale chciałbym aby mój syn był jego współwłaścicielem (będą juz mu sie nabijały zniżki na ubezpieczenie). Nie wiem za bardzo jak taka umowa miałaby wyglądać. Jak w niej podkreślić iż będziemy wspólnie jego właścicielami. Bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam

2005.6.15 0:0:0

to żaden problem. Po stronie Kupującego musza być po prostu wskaane zamiast jednej - dwie osoby. A w treści wskazać jaki jest udział we współwłasnosci. Jeśłi nie będzie wskazane, to bedzie to oznaczać że sa Państwo współwłaścicielami w częsciach równych.

2005.6.16 10:51:56

Czy współwłaścicielem może być osoba niepełnoletnia??

2005.10.19 15:1:20

xgnbdxfgnfdn

2006.4.10 18:59:30

Witam, kupiłam ostatnio samochód i podpisałam umowę ze sprzedającym. Chciałam mieć zniżki na OC od taty i okazało się, że on musi również widnieć na umowie. Niestety były właściciel mieszka daleko, więc skontaktowała się z nim, czy nie mógłby dopisać mojego taty do umowy. Zgodził się. Ja dopisałam tatę do swojego egzemplarza i załatwiłam wszystkie formalności. Zastanawiam się tylko, co jeśli były właściciel nie dopisał taty? Czy grożą mi jakieś konsekwencje?

2010.5.18 11:44:46

Witam ! Poszukuję umowy kupna-sprzedaży samochodu który ma dwóch właścicieli. Byłbym wdzięczny za jakiś wzór.

2010.10.18 13:7:19

........................................ ....................................... ( miejscowość ) ( data ) UMOWA KUPNA ? SPRZEDAŻY pojazdu samochodowego Sprzedający: a) ..................................................................................................... NIP .......................................... PESEL ..................................... Adres zameldowania: ..................................................................................................... Dowód osobisty Nr: ................................... data wydania (dd/mm/rrrr) .... / .... / ........ wydany przez: ................................... b) ..................................................................................................... NIP .......................................... PESEL ..................................... Adres zameldowania: ..................................................................................................... Dowód osobisty Nr: ................................... data wydania (dd/mm/rrrr) .... / .... / ........ wydany przez: ................................... Kupujący: ........................................................................................................ NIP .......................................... PESEL .......................................... Adres zameldowania: ......................................................................................................... Dowód osobisty Nr: ................................... data wydania (dd/mm/rrrr) .... / .... / ........ wydany przez: ................................... §1. Przedmiotem umowy jest pojazd marki ..................................... model ...................................... rodzaj pojazdu i przeznaczenie ............................ numer rejestracyjny .............. rok produkcji ........ nr nadwozia ...................................... nr silnika ........................................ §2. Sprzedający przenosi na Kupującego własność i wydaje mu pojazd określony w §1 za kwotę .............. słownie złotych ....................................................................................................... §3. Sprzedający kwituje odbiór kwoty określonej w §2, a Kupujący odbiór pojazdu określonego w §1. §4. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. §5. Kupujący potwierdza odbiór .... kompletu(ów) kluczyków (oryginalnych/nie oryginalnych*), dowodu rejestracyjnego oraz następujących dokumentów związanych z pojazdem: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... §6. Pojazd, który jest przedmiotem umowy ma przebieg (km) .............. jest koloru ................................. nie był składany / był składany*, nie był używany do celów zarobkowych / był używany do celów zarobkowych* , jest bezwypadkowy / uległ wypadkowi*. Podczas wypadku uszkodzone zostały następujące elementy: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... §7. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu. §8. Strony ustaliły, że podatek od czynności cywilnoprawnych uiści Sprzedający / Kupujący*. §9. W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. §10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ............................................... ............................................. ( SPRZEDAJĄCY ) ( KUPUJĄCY ) * niepotrzebne skreślić

2010.10.18 13:9:35

Witam gdzie znajde w zór umowy kupna samochodu, a dokładnie chodzi mi o taki wzór gdzie kupno auta wykonane przed dwie osoby.Z góry dziękuję za pomoc

2011.1.24 11:1:18

Witam!

Jutro jestem umówiony z gościem, od którego chce kopić samochód. Chciałabym się przygotować jednak, aby nie zostać przez niego oszukanym!
Co powinna zawierać umowa sprzedaży?
Czy może być spisana ręcznie?
Czego powinienem dopilnować, jakich szczegółów, które mogłyby mnie zabezpieczyć, przed ewentualnymi problemami?!

Proszę o odpowiedź!!!

2011.5.20 10:47:3

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika