zerwanie umowy o dzieło

Odpowiedzi w temacie (8)

komik

27.8.2010

W jaki sposób można przerwać umowę o dzieło? Jakie grożą konsekwencje? Czy jest jakiś czas 'wypowiedzenia' takiej umowy jeśli nie zostało to wpisane w umowę?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

malgos_ia

2010-08-27 22:14:51

W przypadku umowy o dzieło nie ma instytucji rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Umowa co do zasady wygasa z jej wykonaniem, istnieje jednak kilka możliwości odstąpienia od umowy o charakterze sankcyjnym, co regulują przepisy kodeksu cywilnego, są to takie sytuacje, jak: "# gdyby w wypadkach prowadzenia dodatkowych prac zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia, # jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła, # jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie; jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła, # gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiacy może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku; to samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. # jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy," Ogólna reguła jest jednak taka, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdym czasie od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. W tym jednakże wypadku, może on odliczyć to, co przyjmujący zamówienie (wykonawca dzieła) zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła.

marekkkkz

2011-07-06 13:07:19

Podpisałem umowę o dzieło, dzieło wg umowy miało być oddane 1 lipca, abym dzieło mógł wykonać konieczna była współpraca ze zleceniodawcą, tzn on wykonywał połowę a ja drugą, nie wynika to jednoznacznie z umowy aczkolwiek dysponuję korespondencją w formie email która ten fakt potwierdza, zleceniodawca nie wykonał w umówionym terminie tj. 23 czerwca swojej części dzieła i nie wykonał jej do dziś, wg umowy obowiązuje mnie kara umowna w kwocie 2 procent wynagrodzenia dziennie za nie oddanie dzieła w terminie, po 1 lipca w związku z tym że zleceniodawca uniemożliwia mi wykonanie dzieła poprosiłem go o zaliczkę, ten odmówił jej wypłacenia i zaczął mi grozić sądem i pozwaniem mnie za kradzież dzieła którego nie ma ( w całości ) bo nie mogłem go wykonać z powodu braku współpracy ze zleceniodawcą, zrezygnowałem wtedy z dalszej współpracy ponieważ mam poważne podejrzenie co do tego czy cały czas sztucznie nie przedłużał on wykonania swojej części dzieła aby zastosował się punkt umowy mówiący o karze umownej a poza tym mam innych klientów i nie mam na takie zabawy czasu, chciałbym wiedzieć czy mogę domagać się od niego odszkodowania za stracony czas, chciałbym dodać iż najchętniej w związku z zaistniałą sytuacją nie oddawał bym mu dzieła które dotąd wykonałem ponieważ nie uważam go za godnego partnera w jakichkolwiek interesach.

mrozowskim

2011-07-06 17:40:40

Ma Pan prawo do dochodzenia takiego odszkodowania przed sądem i proponuję nie bać się gróźb zleceniodawcy. Natomiast na przyszłość sugeruję dokładne czytanie umowy, wpisanie do niej wszystkich ustaleń oraz unikanie kar umownych, a jeśli mają być, to dla obu stron w przypadku braku wywiązania się z ustaleń. Sugeruję również staranną lekturę kodeksu cywilnego.

Dzasta

2017-04-07 14:05:01

Mam umowę o dzieło z kamerzystą - wykonanie filmu ze ślubu. Termin ( ustalony w umowie) minął w połowie pażdziernika , firlm pierwszy podglądowy do całkowitej poprawki uzyskałam pod koniec grudnia . Natomiast do tej pory nie uzyskałam od kamerzysty gotowego firmy i dodatkowych rzezcy które miałam dostać. Czy moge zerwac z nim umowe i zostawić mu tylko zaliczke ktora odemnie otrzymał , mam dosyć czekamia .

Lolek

2017-07-26 10:18:00

Ja mam odwrotna sytuację. Podpisała umowę o dzieło jako ta osoba przyjmująca. Jestem aktorem I mam pracować na scenie czyli w zasadzie mój stosunek pracy jest inny niż przy standardowej umowie o dzieło. Chciałam odstąpić od tej umowy, bo znalazłam dużo lepsza ofertę i muszę wyjechać, ale osoba z którą mam podpisaną obecną umowę nie chce mi jej rozwiązać. Chociaz nawet nie zaczęłam jeszcze tej pracy. Praca zacznie się końcem września. Czy powinnam sie obawiać? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.

osinable

2017-07-31 12:53:52

Witam, jestem grafikiem komputerowym i ostatnimi czas zawarłem z klientem umowę o dzieło. Na wykonanie zlecenia mialem określony czas, przy czym klient miał dostarczyć wszystkie materiały potrzebne do realizacji zlecenia. Po upływnie wskazanego czasu, nadal nie miałem wszystkich materiałów mi potrzebnych, z czego wynikło to, że cały projekt nie został skończony w terminie zawartym w umowie. Do tej pory zrobiłem część zlecenia i konsekwentnie wysyłałem kolejne części projektu wciąż czekająć na zaległe materiały. Pracowałem w charakterze podwykonawcy dla klienta mojego klienta. Dzisiaj, otrzymałem wiadomość, że klient mojego zleceniodawcy zmienił koncepcję projektu i muszą cofnąć się do początku, więc kwotę którą otrzymałem do tej pory (30% zaliczka) uznamy za wynagrodzenie za projekt. Czy mogę coś w tej sytuacji zrobić?

akserb@wp.pl

2018-01-08 22:09:09

PRACOWNIK ZERWAŁ UMOWĘ O PRACE KTÓRA PODPISAŁ NA 3 MIESIĄCE PO MIESIĄCU PO OTRZYMANIU WYNAGRODZENIA 2 DNIA NOWEGO MIESIĄCA OŚWIADCZA Z NASTĘPNEGO DNIA BEDZIE JEGO OSTATNI DZIEŃ PRACY I ZRYWA UMOWĘ CZ JAKO PRACODAWCA MAM PRAWO NIE ZAPŁACIĆ MU Z TE DNI PRACY POSTAWIŁ MNIE W NIEZWYKLE TRUDEJ SYTUACJI BRAKIEM PRACOWNIKA

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: