Koszty uzyskania przychodów.

Pytanie:

Jakie warunki należy spełnić, aby poniesiony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.of.

 

 

Z treści przytoczonych powyżej przepisów wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w katalogu w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Aby poniesione przez podatnika wydatki mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów powinny chociażby potencjalnie przyczynić się do uzyskania przez podatnika przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W doktrynie ugruntowane jest stanowisko zgodnie z którym poniesienie określonego wydatku nie musi spowodować osiągnięcia przychodu, jednakże powinno doprowadzić do zwiększenia potencjalnej możliwości jego osiągnięcia. Za koszty uzyskania przychodów są uznawane wobec tego również wydatki, które ostatecznie do doprowadziły do powstania przychodu.

 

 

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że dany wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli:

 

 1. został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu
 2. nie został wymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.
 3. został prawidłowo udokumentowany.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.4.2009

  Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

  Wiele podmiotów gospodarczych występuje na drogę sądową o zapłatę odszkodowania od nieuczciwych kontrahentów. Wniesienie takiego powództwa wiąże się z szeregiem wydatków, m.in. z wniesieniem (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.

 • 25.2.2012

  Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

  Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • 9.11.2011

  Przekazywanie kontrahentom gadżetów opatrzonych logo firmy jako koszty uzyskania przychodów

  Wielu podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje swoim kontrahentom gadżety (długopisy, pióra, kubki, kurtki itd.), które opatrzone są w logo firmy podatnika. Powstaje (...)

 • 13.8.2007

  Koszty uzyskania przychodu u pracownika

  Podstawą potrącenia kosztów uzyskania przychodu jest dla pracodawcy jako płatnika, wypłata w danym miesiącu wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jeżeli pracownik świadczy pracę na rzecz swojej firmy, (...)