e-prawnik.pl Porady prawne

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Po ostatniej zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym plany sporządzone przed rokiem 1994 stracą swoją ważność. Jeżeli gmina na dzień 01.01.2003 nie przystąpi do sporządzenia nowego planu, to na jakiej podstawie będzie można uzyskać pozwolenie na budowę na działce, na której nie obowiązuje żaden plan? Jeżeli studium rozwoju nie jest przepisem i na jego podstawie nie można wydawać decyzji o warunkach budowy, to czy można przy ustalaniu planów zagospodarowania zmienić charakter przeznaczenia działki odbiegający od charakteru przewidzianego w studium?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Brak planu zagospodarowania przestrzennego

6.12.2002

Studium ma na celu określenie polityki przestrzennej gminy i rzeczywiście nie jest normą prawną. Zasadą jest, iż w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego podstawą wydania pozwolenia na budowę jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Realizacja budowy natomiast musi być zgodna z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Grażyna

26.10.2013 8:2:23

Re: Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Jest taki problem mam 1ha ziemi własny jest w księdze wieczystej .W odległości od tej działki w o,5km są gospodarstwa rolne jest to na wiosce gdzie rolnicy są oddzieleni od siebie o o,5 km. droga jest dojazdowa piaszczysta. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i nie można na tej działce się budować. Czy jest jakiś przepis ,żeby otrzymać zgodę na budowę lub sprzedać jako działki po 500m każda.Jest to teren położony 70km od Warszawy.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ