Charakter prawa do grobu

Pytanie:

Jaki ma charakter prawo do grobu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo do grobu ma kompleksowy charakter, w orzecznictwie wyróżnia się dwa główne jego komponenty tj. majątkowy (obejmujący m.in. poniesione opłaty za grób i wydatki na jego urządzenie) i niemajątkowy (w skład którego wchodzą prawo do pochowania zmarłego, do wystawienia nagrobka, do urządzenia wystroju nagrobka i do wykonywania zwyczajowo przyjętych innych czynności czyli dbania o grób, odwiedzania go itp. – por. np. uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 października 2004 r. III CZP 59/2004). Doktryna prawa cywilnego podkreśla nierozerwalność obu tych aspektów i w konsekwencji niepodzielność prawa do grobu. Z tego wynika, że realizowanie nawet jedynie niektórych ze wspomnianych uprawnień (w tym przypadku opłacenie kwatery i przedłużenie prawa do korzystania z niej na dalszy okres) jest równoznaczne z wykonywaniem prawa do grobu jako całości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY