Głosowanie w stowarzyszeniu

Pytanie:

Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno jest zebrać w jednym miejscu 2/3 członków. Czy możliwe jest zrobienie głosowania w formie ankiety? Ankieta rozdana by była wszystkim członkom stowarzyszenia. Mieliby oni stwierdzić, czy zgadzają się na z góry ustaloną składkę, czy też nie. Nawet, gdyby niektórzy dostarczyli puste kartki, to i tak można być pewnym, że odpowiedzi udzieliłoby 2/3 członków stowarzyszenia. Czy głosowanie w formie ankiety jest zgodne z prawem? Czy na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia osiedla lub rady osiedla członkowie muszą głosować osobiście?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa prawo o stowarzyszeniach nie reguluje kwestii głosowania w stowarzyszeniach. Warunki ważności uchwał stowarzyszenia powinien określać statut, a zatem kwestie wymienione powyżej zależą od jego regulacji. Statut może również odsyłać do regulaminu głosowania. Jeżeli akty te stanowią, że np. głosowanie odbywa się na zebraniu, które ma odbyć się w okreśłonym miejscu, a nie zawiera on możliwości zbierania głosów, np. drogą obiegową, to należałoby wprowadzić odpowiednie zmiany do statutu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

  Z dniem 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy posiadający ważne paszporty biometryczne i spełniający inne warunki wjazdu określone w odrębnych przepisach, zostaną zwolnieni z obowiązku posiadania (...)

 • Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

  Ustawa prawo o stowarzyszeniach (dalej u.p.s.) w art. 2 ust. 1 definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. W poprzednim stanie prawnym, do czasu (...)

 • Co z Brexitem?

  24 stycznia br. podpisano Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem proceduralnym jest głosowanie przez  Parlament Europejski ws. wyrażenia zgody na zawarcie (...)

 • Limit 30-krotności składek bez zmian

  Trybunał Konstytucyjny orzekł nieprawidłowość procesu legislacyjnego podczas głosowania w Senacie nad ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS. W konsekwencji zachowane zostanie (...)

 • Zmiany w Kodeksie wyborczym

  Celem zmian jest wprowadzenie korekt w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego. Nowelizacja zakłada, że o ważności wyborów (...)

NA SKÓTY