e-prawnik.pl Porady prawne

Kontrola przeróbki pojazdu dostawczego wg VAT

Pytanie:

Firma zakupiła samochód dostawczy zarejestrowany na 2 osoby. W świetle przepisów podatkowych (vat) funkcjonuje on jako samochód ciężarowy. Z jakimi konsekwencjami trzeba by się liczyć przerabiając ten samochód (nieoficjalnie) na samochód 5-osobowy (tym samym tracący parametry zaliczające go do samochodów ciężarowych w świetle przepisów vat). Czy tego typu "przeróbki" podlegają kontroli policji drogowej przy okazji rutynowych kontroli drogowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kontrola przeróbki pojazdu dostawczego wg VAT

23.9.2005

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu (art. 137 ust. 1 pkt 7 ustawy o ruchu drogowym). W sytuacji, gdy dotyczy to spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odpowiednie organy Policji zawiadomią również właściwego dyrektora izby skarbowej o fakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (art. 132 ust. 3a ustawy o ruchu drogowym, dodany z dniem 22 sierpnia 2005 r. ustawą z 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Oczywiście takie zawiadomienie będzie się wiązało z wszczęciem przez właściwy organ podatkowy postępowania w sprawie ew. nieprawidłowości odliczania kwot podatku naliczonego dotyczącego tego pojazdu samochodowego, a także nieprawidłowości odliczania kosztów paliwa służącego do napędu tego pojazdu.

Ponadto zgodnie z Kodeksem wykroczeń, kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny do 500 zł (art. 95a Kodeksu wykroczeń; przepis również dodany wskazaną wyżej ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług).

Podsumowując, w świetle wskazanych wyżej nowych przepisów Ustawy o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń, przerobienie pojazdu jest kontrolowane przez Policję w trakcie kontroli drogowej i oprócz zatrzymania dowodu rejestracyjnego oraz ukarania grzywną, Policja zawiadomi jeszcze organy skarbowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ