Odstąpienie od wymierzenia kary dla sprawcy przestępstwa skarbowego

Pytanie:

Kiedy sąd może odstąpić od wymierzenia kary dla sprawcy przestępstwa skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks karny skarbowy dopuszcza możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej – odstąpienie od wymierzenia kary. W przypadku tej instytucji sąd w swoim orzeczeniu ogranicza się do stwierdzenia, że sprawca popełnił przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
Oprócz szczególnych przypadków wyraźnie wskazanych w KKS sąd może odstąpić od wymierzenia kary między innymi za przestępstwa skarbowe - zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat lub karą łagodniejszą, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny (art. 19 § 1 pkt 1 KKS).
Zastosowanie tej instytucji w sytuacji, gdy w związku z przestępstwem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej jest
możliwe tylko wtedy, gdy ta wymagalna należność została w całości uiszczona przed wydaniem wyroku.
Odstąpienie od wymierzenia kary nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych takich jak np. przepadek przedmiotów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY