Podstawa prawna skargi kasacyjnej

Pytanie:

Na jakiej podstawie prawnej można oprzeć skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach (art. 398 z ind. 3 k.p.c.):

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,

2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Warto natomiast pamiętać, że podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów oraz, że inny zakres przesłanek niż stronę obowiązuje Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na podstawach określonych na wstępie, tylko jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, a Rzecznik Praw Obywatelskich - jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela.

Podstawa kasacyjna musi zostać wskazana precyzyjnie. Wymagane jest podanie konkretnego przepisu, który został naruszony, wyjaśnienie na czym polega to naruszenie i wskazanie w razie naruszenia przepisów postępowania dlaczego uchybienie mogło mieć istotny wpływ na taki wynik sprawy. Podstawa kasacyjna może zostać wskazana w dowolnym miejscu skargi kasacyjnej, ponieważ przepisy nie zawierają w tym przedmiocie żadnych wymagań.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY