Podział majątku wspólnego po rozwodzie małżonków

Pytanie:

W jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego po rozwodzie małżonków, gdy brak jest pomiędzy nimi konsensusu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W postępowaniu dotyczącym podziału majątku wspólnego, gdy między małżonkami brak jest zgody co do sposobu przeprowadzenia podziału, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące zniesienia współwłasności. Współwłasność może zaś zostać zniesiona na następujące sposoby:

·    przez podział fizyczny rzeczy wspólnej, o ile nie jest on sprzeczny z przepisami ustawy, społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, nie pociąga za sobą istotnej zmiany rzeczy i nie skutkuje pomniejszeniem jej wartości (podstawa prawna: art. 211 kc) ;
·    przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych - w takim wypadku sąd określa wysokość należnych spłat i sposób ich uiszczenia; w razie rozłożenia spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat (podstawa prawna: art. 212 kc);
·    sposób ostatni to tzw. podział cywilny czyli sprzedaż rzeczy stanowiącej przedmiot współwłasności i podział pomiędzy współwłaścicieli ceny uzyskanej ze sprzedaży w stosunku do wielkości posiadanych przez nich udziałów - następuje on albo na zgodny wniosek współwłaścicieli albo w wypadku, w którym rzecz nie daje się podzielić lub żaden z nich nie chce przejąć całości jej własności bądź też ten, który ubiega się o przyznanie mu rzeczy, nie jest w stanie ponieść ciężaru spłat należnych drugiemu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY