e-prawnik.pl Porady prawne

Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Moja siostra ma nieślubne dziecko z mężczyzną, który w żaden sposób nie pomaga jej finansowo. Siostra ma swoje mieszkanie i tam mieszka z dzieckiem (dziecko ma 2 i pół roczku). Do chwili obecnej mężczyzna ten mieszkał z nią. Nie dość, że korzystał nieodpłatnie z mieszkania i nie pomagał jej finansowo to pił i wstrzynał awantury. Groził pobiciem nie tylko jej, ale również mnie i naszej mamy. Z tego powodu siostra zażądała, aby się wyprowadził. W tej chwili nie mieszka już z nią, ale odwiedza dziecko. Siostra w żaden sposób nie utrudnia mu kontaktów z dzieckiem o ile jest trzeźwy. Zdarzały się sytuacje, w których siostry nie było w domu, a on sądził, że ona celowo mu utrudnia kontakt z dzieckiem. Wręcz sam doprowadza do sytuacji, w których może zarzucić siostrze utrudnianie kontaktów z dzieckiem. W tej chwili nadal nie pomaga siostrze finansowo. Mama pomogła siostrze uregulować zaległe rachunki i razem staramy się, aby dziecku niczego nie brakowało. Siostra wystąpiła o alimenty. Ze względu na fakt, iż ojciec dziecka nie pracuje pieniądze wypłaca jej Fundusz Alimentacyjny. Z moich informacji wynika, że ma zostać zlikwidowany - co w tej sytuacji? Czy ojca dziecka w jakiś sposób można zmusić by podjął pracę i w jakiś sposób pomógł finansowo mojej siostrze? Od pewnego czasu grozi, że odbierze jej dziecko (on sam nie ma środków do życia i nie zarabia na nawet na siebie, ale jego matka i brat są w stanie zapewnić dziecku normalne warunki i to oni sterują jego działaniami i deklarują, że pomogą odebrać dziecko mojej siostrze). Co zrobić, aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją? W jaki sposób się bronić? Co zrobić, aby ojciec dziecka zaprzestał takich działań? Zaznaczam, że dziecko wychowywane jest w normalnych warunkach, niczego mu nie brakuje, jest związany z matką i tylko z nią przebywa od urodzenia. Co zrobić, aby ograniczyć ojcu spotkania z dzieckiem ze względu na jego złe prowadzenie się?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego

Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego została odłożona w czasie do 1 maja 2004 roku. Po likwidacji Funduszu, osobom, które miały ustalone świadczenie alimentacyjne wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego, będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, których wysokość zależy od sytuacji finansowej i rodzinnej uprawnionego. Co prawda ojciec dziecka ma pełnię praw rodzicielskich do niego, jednak małe są szansze aby zealizował swe groźby. W analizowanej sytuacji najlepszym rozwiązaniem w celu ochrony dziecka byłoby pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich ojca do dziecka. Zgodnie z art. 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich ograniczając władze rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd orzeka o ograniczeniu praw rodzicielskich w postepowaniu nieprocesowym. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ