e-prawnik.pl Porady prawne

Powstanie rozdzielności majątkowej

Pytanie:

W jakich sytuacjach między małżonkami może powstać ustrój rozdzielności majątkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Powstanie rozdzielności majątkowej

29.2.2012

Sytuacja odpowiadająca zwyczajnej rozdzielności majątkowej może powstać z ważnych powodów jako rozdzielność przymusowa w wyniku orzeczenia sądu, a także z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków oraz na skutek orzeczenia separacji. Powstający przymusowo ustrój rozdzielności ma jednak także wszystkie wskazane wyżej cztery podstawowe cechy rodzajowe ustroju rozdzielności

Jak wskazuje się w doktrynie prawniczej: „Celem umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej jest zapewnienie każdemu z małżonków pełnej samodzielności w zarządzie własnym majątkiem. Ustrój ten odpowiadać może małżonkom prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą, ponieważ każde z nich decyduje o sposobie wykorzystania, a zwłaszcza o inwestowaniu, posiadanych środków.”

Przesłanki sądowego ustalenia owej rozdzielności są określone w niedookreślonej formule „ważnych powodów”. Literatura prawnicza zauważa: „Tymi ważnymi powodami mogą być w szczególności: okoliczność, że małżonkowie żyją w rozłączeniu (separacja faktyczna), trwonienie majątku, alkoholizm, narkomania, hazard, uporczywy brak przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny."

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ