Przedawniony tytuł egzekucyjny

Pytanie:

Co zrobić jeśli Komornik doręczył zawiadomienie poprzez małżonka dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego jeśli tytuł wykonawczy wystawiony przez Sąd uległ przedawnieniu polegający na upływie czasu 3 lat z tytułu roszczenia cywilnoprawnego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wierzyciela na zaspokojenie kary umownej wobec dłużnika nie prowadzącego dzałalności. Nie upłynął jeszcze termin 7 dni na wniesienie skargi do Sądu (czy trzeba ją wnosić?). Na zadane pytanie komornikowi o przedawnienie odpowiedział, iż termin jest 10 letni.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 118 k.c. roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedawniają się z upływem trzech lat, ale jeżeli takie roszczenie zostało stwierdzone np. prawomocnym orzeczeniem sądu to niezależnie, że termin przedawnienia tego roszczenia jest krótszy to ulega ono przedawnieniu z upływem lat dziesięciu (art. 125 k.c.). Dlatego też w tym przypadku komornik ma rację twierdząc, że nie nastąpiło jeszcze przedawnienie. Dlatego raczej bezcelowe jest wnoszenie skargi do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

  Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia (...)

 • Bankowy tytuł egzekucyjny

  Bank, jako instytucja zawodowo zajmująca się udzielaniem kredytów musi mieć zapewnioną możliwość ich szybkiego odzyskiwania, jeżeli jego wierzytelność znajduje się w niebezpieczeństwie. Pozostawienie (...)

 • Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

  Egzekucję można wszcząć na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego poprzedzone jest jednak pewną (...)

 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  Zgodnie z ogólnymi zasadami, wierzyciel może żądać ustanowienia zabezpieczenia dochodzonego przez siebie roszczenia. Podobnie w przypadku zastawu rejestrowego, pomimo zabezpieczenia wierzytelności (...)

 • Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

  Tytuł wykonawczy jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dużej liczbie przypadków jest to po prostu prawomocny wyrok (tytuł egzekucyjny) zaopatrzony w klauzulę (...)

NA SKÓTY