Przestępstwo stalkingu

Pytanie:

Od kiedy stalking jest karalny w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przestępstwo tzw. stalkingu zostało wprowadzone do polskiego prawa karnego z dniem 6 czerwca 2011 r. Tym samym dopiero od tego momentu zachowania osób wyczerpujące znamiona określone w art. 190a k.k. mogą być kwalifikowane jako czyny karalne. W związku z tym każde zachowanie podjęte przed tą datą nie może być uznane za przestępstwo stalkingu. Taki wniosek wynika przede wszystkim wprost z brzmienia art. 1 § 1 k.k., zgodnie z którym odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Powyższy przepis stanowi implementację podstawowej zasady prawa karnego, wyrażającej się w paremii nullum crimen sine lege. Brak zatem określenia znamion typu czynu przed dniem 6 czerwca 2011 r. powoduje niemożność zakwalifikowania czynności podejmowanych przed tą datą jako przestępstwo stalkingu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Stalking, określany jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, stanowi przestępstwo, (...)

 • Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • Zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

  Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma służyć wzmocnieniu autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora (...)

 • Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

 • Skuteczne karanie za drobne kradzieże?

  Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która ma pozwolić skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, (...)

NA SKÓTY