e-prawnik.pl Porady prawne

Zarząd majątkiem wspólnym

Pytanie:

Mąż chce pisemnej zgody żony na sprzedanie udziałów w spółce, która została nabyta w okresie małżeńskiej wspólności majątkowej. Środki z powyższej transakcji miałyby być przeznaczone na spłatę długów zaciągniętych w trakcie trwania wspólności. Jak powinien wyglądać wykaz zobowiązań, za które odpowiadają małżonkowie wspólnie, ażeby można było ustalić, czy pieniądze z powyższej transakcji faktycznie zostały przekazane na spłatę zadłużenia? Zważywszy, że nie wiadomo, kiedy zostaną sprzedane udziały, więc kwoty, jak równie formy zadłużenia mogą ulegać zmianie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarząd majątkiem wspólnym

Jak wynika z postanowień prawa rodzinnego, każdy z małżonków może wykonywać samodzielnie zarząd majątkiem wspólnym. Do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie wymaganej dla danej czynności prawnej. Z tego wynika, że małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte w czasie trwania wspólności majątkowej. W związku z tym, aby ocenić jakie zobowiązania będą wspólne, a jakie nie, decydujące znaczenie będzie miała chwila zaciągnięcia zobowiązania. Na wykazie powinny znaleźć się wszystkie zobowiązania zaciągnięte po zawarciu małżeństwa. Trzeba jednak pamiętać, że małżonek, który w czasie trwania wspólności ustawowej był odpowiedzialny za zobowiązania tylko z majątku wspólnego, ponosi po ustaniu wspólności odpowiedzialność z całego swego majątku, jednakże tylko do wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ