Zasady transplantacji komórek i tkanek

Pytanie:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.04.2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządów zawiera wykaz badań diagnostycznych wykonywanych kandydatowi, który nie wymienia badań w kierunku HIV/AIDS. Czy w związku z powyższym nosiciel AIDS może być dawcą narządów? Nadmienię, iż z transplantacją narządów wiąże się ryzyko przeniesienia HIV/AIDS.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedmiotowe rozporządzenie określa między innymi wykaz badań lekarskich i pomocniczych badań diagnostycznych, jakim powinien podlegać kandydat na dawcę komórek, tkanek lub narządu oraz przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narządu. Kandydat na dawcę komórek, tkanek lub narządu, powinien spełniać wymagania zdrowotne pozwalające na ustalenie, że pobranie i przeszczepienie komórek, tkanek lub narządu nie spowoduje u niego lub biorców następstw zagrażających życiu i zdrowiu. Zatem nie powinien być między innymi chory na HIV czy AIDS.

Orzeczenie o stanie zdrowia kandydata wydaje lekarz kwalifikujący kandydata po przeprowadzeniu badania lekarskiego. W wyniku badania przedmiotowego lekarz kwalifikujący kandydata powinien ocenić aktualny stan zdrowia, uwzględniając odchylenia od prawidłowej budowy ciała. Wykaz badań lekarskich, przeciwwskazań i wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu określa załącznik do rozporządzenia. Załącznik wymienia jako przeciwwskazania odbycie chorób immunologicznych. HIV i AIDS są chorobami układu immunologicznego. Rozporządzenie w załączniku poza chorobą Creutzfelda- Jakoba nie wymienia szczegółowo rodzajów chorób, które stanowią przeciwwskazania do transplantacji. Rozporządzenie jedynie wymienia grupy układów, z którymi dane choroby mogą być związane. Poza tym kandydatowi na dawcę wykonuje się następujące pomocnicze badania diagnostyczne:

1) badania krwi:

a) badanie morfologii krwi obwodowej z oceną rozmazu krwinek białych,

b) opadanie krwinek (OB),

c) badania biochemiczne z uwzględnieniem poziomu:

  • - sodu,
  • - potasu,
  • - glukozy,
  • - bilirubiny,
  • - kreatyniny,
  • - aktywności aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej,
  • - białka ostrej fazy C (CRP);

2) badanie ogólne moczu;

3) badanie ultrasonograficzne nerek lub wątroby oraz inne badania diagnostyczne niezbędne dla określenia aktualnego stanu zdrowia oraz określające stan czynnościowy komórek, tkanek lub narządu przeznaczonych do pobrania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY