Koszty uzyskania przychodów.

Pytanie:

"Jakie warunki należy spełnić, aby poniesiony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?"

Odpowiedź prawnika: Koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.of.

 

 

Z treści przytoczonych powyżej przepisów wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w katalogu w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Aby poniesione przez podatnika wydatki mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów powinny chociażby potencjalnie przyczynić się do uzyskania przez podatnika przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W doktrynie ugruntowane jest stanowisko zgodnie z którym poniesienie określonego wydatku nie musi spowodować osiągnięcia przychodu, jednakże powinno doprowadzić do zwiększenia potencjalnej możliwości jego osiągnięcia. Za koszty uzyskania przychodów są uznawane wobec tego również wydatki, które ostatecznie do doprowadziły do powstania przychodu.

 

 

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że dany wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli:

 

  1. został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu
  2. nie został wymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.
  3. został prawidłowo udokumentowany.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika