VAT marża w auto-handlu

Pytanie:

Zakupiłem samochód do dalszej odsprzedaży, czyli jest on towarem handlowym. Zakupu dokonałem na podstawie faktury VAT, sprzedaż ww. samochodu była zwolniona z VAT. Jak powinienem dokonać sprzedaży samochodu, czy mogę sprzedać na fakturę VAT marża?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: VAT marża w auto-handlu

Zgodnie z przepisem art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, w tym także samochodów używanych spełniających warunki towaru używanego według art. 120 ust. 1 pkt 4 (przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne...), podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Powyższy system opodatkowania, w myśl art. 120 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy, dotyczy tych towarów używanych, które podatnik nabył m.in. od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, a także od podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113.

Zatem w przypadku nabycia towaru używanego (samochodu) od podatnika VAT, jeśli taka sprzedaż przez tego podatnika była zwolniona VAT, nabywca samochodu przy jego sprzedaży będzie mógł skorzystać z opodatkowania na zasadzie VAT-marża.

Jednocześnie należy nadmienić, iż opisany powyżej system opodatkowania ma charakter fakultatywny, tzn. podatnik może podjąć decyzję o opodatkowaniu towarów używanych (w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 120 ust. 10 cyt. ustawy) w systemie marży bądź na zasadach ogólnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe