Autorskie prawa osobiste

Pytanie:

"Jakie są autorskie prawa osobiste?"

Odpowiedź prawnika: Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste uregulowane zostały w art. 16 prawa autorskiego. Artykuł ten stanowi, iż autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
 
1) autorstwa utworu;
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika