Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Po ostatniej zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym plany sporządzone przed rokiem 1994 stracą swoją ważność. Jeżeli gmina na dzień 01.01.2003 nie przystąpi do sporządzenia nowego planu, to na jakiej podstawie będzie można uzyskać pozwolenie na budowę na działce, na której nie obowiązuje żaden plan? Jeżeli studium rozwoju nie jest przepisem i na jego podstawie nie można wydawać decyzji o warunkach budowy, to czy można przy ustalaniu planów zagospodarowania zmienić charakter przeznaczenia działki odbiegający od charakteru przewidzianego w studium?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.12.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Studium ma na celu określenie polityki przestrzennej gminy i rzeczywiście nie jest normą prawną. Zasadą jest, iż w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego podstawą wydania pozwolenia na budowę jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Realizacja budowy natomiast musi być zgodna z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: