Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

Pytanie:

Kontrahent proponuje ustanowić zabezpieczenie zobowiązania finansowego w formie cesji praw do wierzytelności z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Czy jest prawnie dopuszczalna cesja praw z tytułu założonego Funduszu X przeze mnie na rzecz mojego kontrahenta jako ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy? Jeśli nie to czy można w inny sposób ustanowić zabezpieczenie na zdeponowanych środkach pieniężnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

Osoba, która nabyła jednostki uczestnictwa w fundusz inwestycyjnym może w drodze cesji przenieść na swojego kontrahenta wierzytelność, jaka jej przysługuje wobec funduszu inwestycyjnego. Ustawa o funduszach inwestycyjnych nie zawiera w tym względzie ograniczeń; cesja taka nie sprzeciwia się również właściwości tego typu zobowiązania (wynikającego z umowy z funduszem). Jeśli więc sama umowa z funduszem nie wyłącza możliwości scedowania wierzytelności, to jest to dopuszczalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: