Choroba pracownika a składka ZUS

Pytanie:

W jaki sposób jest obliczana podstawa wymiaru składki ZUS w przypadku gdy pracownik przebywał kilkanaście dni np.5 na zwolnieniu lekarskim, np. choroba ucha? Jak się powinno wyznaczać wymiar podstawy służącej do obliczenia poszczególnych części składki ZUS w takich przypadkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Choroba pracownika a składka ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód pracownika. Jednakże w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Z kolei, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne