Ciężar dowodowy

Pytanie:

Moja przyjaciółka otrzymała rachunek telef. na kwote 14.000 zł, pomimo protestów skierowanych do TPSA, nadal jest zobowiązana zapłacić ten rachunek, jak udowodnić, że nie ona tyle wydzwoniła, jakie dalsze kroki można podjąć w tej sprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ciężar dowodowy

W razie nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej, zwłaszcza w razie wadliwego rozliczenia usługi, usługobiorca może wnieść reklamację. Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 12 miesięcy od otrzymaniu rachunku.

Reklamacja może być wniesiona w każdej jednostce organizacyjnej operatora. Reklamacja powinna być złożona przez abonenta na piśmie i zawierać przedstawienie okoliczności uzasadniających roszczenie oraz podpisana przez reklamującego. Jeżeli abonent nie może sporządzić pisma reklamującego, to jednostka organizacyjna operatora sporządza notatkę, którą powinien podpisać reklamujący.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 1 miesiąca od dnia jej wniesienia. Jednostka organizacyjna operatora udziela odpowiedzi w formie pisemnej. W wypadku negatywnego załatwienia reklamacji odwołanie wnosi się do organu odwoławczego wkazanego w udzielonej odpowiedzi, w ciągu 14 dni od daty doręczenia pisma, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej załatwiającej reklamację w I instancji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania

15.7.2021 przez: tomcioflorek

pszczoły sąsiada

26.3.2019 przez: magdas