Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

Pytanie:

W toku postępowania cywilnego o zapłatę za dostarczony towar pozwany zaprzecza, jakoby otrzymał paczkę z towarem, mimo przedłożenia przeze mnie pocztowej zwrotki z jego podpisem z imienia i nazwiska.Na kim spoczywa ciężar dowodu, tj. czy ja muszę wykazać, ze podpis jest autentyczny, czy pozwany musi wykazać, ze to nie jego podpis widnieje na zwrotce.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

W prawie cywilnym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 kodeksu cywilnego). Ponadto strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (art. 235 kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli w postępowaniu przed sądem dana osoba chce osiągnąć jakiś skutek (tu: zapłatę za towar), to na niej spoczywa ciężar udowodnienia, że towar został dostarczony. Dlatego też w tym przypadku to powód musiał wykazać, że odebranie przesyłki zostało potwierdzone zwrotką. Skoro jednak pozwany odmawia spełnienia żądania, to z ustalenia sfałszowania podpisu to on wywodzi skutki prawne. Musi udowodnić fakty wskazujące na to, że uprawnienie żądającemu nie przysługuje, tj. że nie otrzymał towaru, a zwrotka została sfałszowana.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne