Córka mieszka ze mną, pomimo tego nadal muszę płacić alimenty.

Pytanie:

Od roku czasu płace alimenty na moją córkę która teraz ma 11 lat. Decyzją sądu było że dziecko ma mieszkać z matką dziecka a nie zemną, pomimo że córka chciała mieszkać ze mną. Obecnie tylko ja się córką zajmuje (od 3 miesięcy), pomimo tego nadal płacę alimenty. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Chcę żeby moja córka była ze mną.

Masz inne pytanie do prawnika?

13.8.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Córka mieszka ze mną, pomimo tego nadal muszę płacić alimenty.

Przygotowana dla Pana opinia oparta została na przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. Nr 788 – j.t.).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych, w tym w szczególności wskazanie, jakie działania należałoby podjąć, by w niniejszej sytuacji zdjąć z Pana obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. - Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Do partycypowania w kosztach utrzymania dziecka zobowiązani są oboje rodzice. Rodzic, który zajmuje się na co dzień wychowaniem małoletniego dziecka najczęściej spełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania i troskę o wychowanie dziecka. Od drugiego z rodziców sąd zasądza odpowiednią do jego możliwości zarobkowych oraz potrzeb dziecka kwotę alimentów. 

Porady prawne

Jeżeli rodzice dziecka zobowiązani do ponoszenia kosztów jego utrzymania i wychowania żyją w rozłączeniu, każdy z rodziców, u którego dziecko przebywa, ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty na rzecz małoletniego. Uprawnionym do pobierania alimentów na rzecz małoletniego dziecka (jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu) jest rodzic, który sprawuje pieczę nad małoletnim dzieckiem.

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego – prawo wyboru służy powodowi (czyli osobie uprawnionej do alimentów działających najczęściej przez przedstawiciela ustawowego – tj. drugiego z rodziców). Pozew o alimenty jest wolny od opłat.

Aktualnie matka dziecka, skoro nie sprawuje faktycznie bieżącej pieczy nad dzieckiem, nie powinna od Pana alimentów pobierać. Sama zaś powinna łożyć na utrzymanie córki.

Samodzielne zaprzestanie przez Pana płacenia alimentów do rąk matki jest jednak bardzo ryzykowne, gdyż posiada ona prawomocny wyrok i może iść do komornika, który nie bada jego zasadności tylko wszczyna egzekucję. Niezbędnym będzie tutaj więc zmiana wyroku w sprawie alimentów. Chcąc doprowadzić do uchylenia wyroku alimentacyjnego obciążającego Pana oraz zasądzenia od matki alimentów, powinien Pan wystąpić z pozwem w tej kwestii. Oba roszczenia mogą być połączone w jednej sprawie. Domaga się Pan więc zasądzenia alimentów na rzecz małoletniej córki od jej matki, które będą płatne na Pana ręce oraz uchylenia w całości obowiązku alimentacyjnego ustalonego wyrokiem alimentacyjnym (powinien Pan wskazać datę wydania, sąd który wydał oraz sygnaturę sprawy). Jeżeli nie chce Pan domagać się alimentów od matki dziecka, to pozew powinien dotyczyć jedynie uchylenia obowiązku alimentacyjnego obciążającego Pana. Podstawą do roszczenia o uchylenie obowiązku alimentacyjnego jest art. 138 k.r.o., który daje możliwość zmiany orzeczenia o alimentach w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, która powstała po wydaniu orzeczenia w zakresie alimentów. W Pana przypadku taka zmiana okoliczności  miała miejsce, bowiem w chwili wydania orzeczenia o alimentach pieczę nad małoletnią córką sprawowała matka, aktualnie zaś dziecko przebywa pod Pana opieką. Jak wskazaliśmy powyżej pozew o alimenty jest wolny od opłat. Nie jest natomiast zwolniony od opłaty pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu stanowi zaś suma alimentów, których uchylenia się Pan domaga za okres jednego roku. Przed wystąpieniem z pozwem, o którym mowa powyżej lub najpóźniej jednocześnie z nim, powinien Pan złożyć wniosek o powierzenie Panu pieczy nad małoletnią córką i ustalenie miejsca zamieszkania dziecka z Panem.  Rozstrzygnięcie tej kwestii będzie miało prejudycjalne znaczenie dla rozstrzygnięcia w zakresie alimentów. Od rozstrzygnięcia w kwestii pieczy nad dzieckiem będzie zależało rozstrzygnięcie w zakresie alimentów, w tym także ustalenie czy jest Pan uprawniony do wystąpienia o alimenty na rzecz małoletniej córki.  Ponieważ kwestie związane z władzą rodzicielską są rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym natomiast związane z alimentami – w procesie, nie ma możliwości połączenia tych spraw w jednym postępowaniu. Wniosek podlega opłacie sądowej wynoszącej 40 zł. Wniosek powinien być złożony w tym samym sądzie co pozew o alimenty. Jeżeli byłby Pan zainteresowany, w ramach odrębnego zamówienia możliwe jest przygotowanie stosownych dokumentów.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (...)

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Stan faktyczny Mój mąż płaci alimenty swojej dorosłej córce - studentce. Do października 2005 roku była to kwota 1000 złotych miesięcznie. Mąż od pewnego momentu nie był w stanie płacić pełnej kwoty, córka zgłosiła sprawę do komornika, a mąż wniósł (...)

Wspólne zamieszkiwanie rodziców i dorosłych dzieci - opinia prawna

Wspólne zamieszkiwanie rodziców i dorosłych dzieci - opinia prawna

Stan faktyczny Samotna rozwiedziona matka wychowuje trójkę dzieci. Najstarsza córka (20 lat), studiująca, pozostaje na utrzymaniu matki i razem z nią mieszka. Jej narzeczony często pojawia się w mieszkaniu powodując awantury i stosując przemoc wobec rodziny swej narzeczonej. Czy matka ma prawo (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

 Stan faktyczny  W 2001 roku wniosłem o rozwód (został orzeczony bez orzekania o winie). Ze względu na pełnoletniość córki w momencie orzekania rozwodu sprawa alimentów nie była rozpatrywana. Alimenty płaciłem dobrowolnie w wysokości 300 zł. Rok po rozwodzie (...)

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 13 lat pozostawałam w nieformalnym związku z ojcem mojej obecnie dziesięcioletniej córki. Do dnia 12.11.2006 mieszkaliśmy we wspólnym mieszkaniu - wykupionym na zasadzie współwłasności (akt notarialny: 50% mama mojego byłego partnera, 30% mój (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku (...)

Uregulowanie zaległości alimentacyjnych wobec dzieci poprzez przeniesienie własności mieszkania - opinia prawna

Uregulowanie zaległości alimentacyjnych wobec dzieci poprzez przeniesienie własności mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku 1995 jest rozwiedziony, posiadam 2 dzieci z tego związku. W między czasie ożeniłem się ponownie i mam jedna córkę. Od roku 1995 posiadam wyłącznie austriackie obywatelstwo. W trakcie rozwodu zostały uregulowane sprawy płacenia przeze mnie alimentów (500 zł miesięcznie). (...)

Umowa alimentacyjna - opinia prawna

Umowa alimentacyjna - opinia prawna

Stan faktyczny Mój syn mieszka i pracuje w Anglii, a matka jego dziecka w Szkocji. Dzieckiem zajmuje się aktualnie babcia. Syn wpłaca za moim pośrednictwem na konto dobrowolnie alimenty na dziecko, gdyż nigdy nie było wniesionej sprawy w sądzie. Teraz chce, aby tę sprawę uregulować (...)

Co się dzieje z prawem najmu po rozwodzie? - opinia prawna

Co się dzieje z prawem najmu po rozwodzie? - opinia prawna

  Stan faktyczny:   Byłem w związku małżeńskim 7 lat, obecnie jestem już 2  lata po rozwodzie. Płacę alimenty regularnie. W czasie trwania związku zawarłem umowę najmu mieszkania komunalnego, która została podpisana w trakcie małżeństwa. Trzy miesiące po podpisaniu (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem (...)

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

  Stan faktyczny W marcu 2007 roku złożyłam pozew o orzeczenie separacji, przyznanie opieki nad dzieckiem i przyznanie alimentów w wysokości 2000 zł miesięcznie, bez orzekania o winie - jako przyczynę podałam alkoholizm męża. Ostatecznie, 4 sierpnia 2008 r. sąd orzekł separację, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dziecko mieszka u ojca, ojciec nadal płaci alimenty

Dziecko mieszka u ojca, ojciec nadal płaci alimenty

Mam troje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jestem powtórnie żonaty i wychowywaliśmy z drugą żoną także troje dzieci. Dwa lata temu moja 13-letnia córka zadecydowała, że nie chce mieszkać z matka, tylko ze mną i moją żoną i wyrokiem sadu przyznano mi nad nią opiekę. Wychowujemy więc (...)

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

Jestem dwa lata po rozwodzie. Z moim byłym mężem mamy 20-letnią córkę. Tydzień temu córka dostała telefon od mojego byłego męża, który powiedział że jeżeli nie wróci ona na studia, to przestanie płacić alimenty. Nie było sprawy o alimenty, dotychczas mój były mąż płacił dobrowolnie (...)

Do jakiego wieku dziecka muszę płacić alimenty?

Do jakiego wieku dziecka muszę płacić alimenty?

Mam już dorosłą córkę, która właśnie skończyła 24 lata. Z tego co wiem nadal studiuje. Z mojej strony chciałbym zaznaczyć że zawsze regularnie łożyłem na alimenty. Do jakiego wieku córki muszę płacić na nią alimenty? Czy może złożyć wniosek o uchylenie alimentów? Niniejsza (...)

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Jestem ojcem 18 letniego syna, który w bieżącym miesiącu (czerwiec) kończy szkołę średnią. Po wakacjach planuje rozpocząć studia na uczelni wyższej (Wyższa Szkoła Bankowości). Jednocześnie sygnalizuje możliwość podjęcia pracy równolegle ze studiami w sytuacji gdyby rozpoczął naukę (...)

Żądanie rozwodu przez pozwanego i alimenty

Żądanie rozwodu przez pozwanego i alimenty

Moja żona złożyła pozew o separację z mojej winy (nie będę się rozpisywał na temat winy, bo to sąd będzie sam oceniał). W pozwie podniosła całkowity rozpad małżeństwa, zażądała alimentów na małoletniego syna (co i tak robię, tj. płacę na niego alimenty) oraz alimenty na siebie, (...)

Termin płacenia alimentów w ugodzie sądowej

Termin płacenia alimentów w ugodzie sądowej

Płacę alimenty na zasadzie ugody sądowej na rzecz 24 letniej córki, która studiuje na studiach dziennych. W bieżącym roku w czerwcu powinna zakończyć zgodnie z terminem studia (10 semestrów). W czasie rozprawy sądowej Sędzia stwierdził, że sytuacja płacenia alimentów nie może trwać (...)

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Od 10 lat nie mieszkam z moją byłą żoną i córką. Od początku płaciłem alimenty na moją córkę, pieniądze zawsze wpłacałem na konto mojej byłej żony. Nigdy nie zalegałem z płaceniem. Za niedługo moja córka kończy 18-lat. Chciałbym zacząć wpłacać pieniądze bezpośrednio na jej (...)

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy

Zamierzam złożyć pozew rozwodowy, ponieważ okazało się po 25 latach małżeństwa, że mój mąż od ponad 7 lat ma romans. Pomimo, że twierdzi od kilku miesięcy, że chce być ze mną, nadal utrzymuje kontakty z tą drugą kobietą. Chcę żeby odbyło się to szybko i bez zbędnych problemów. (...)

Koszt utrzymania dziecka a alimenty

Koszt utrzymania dziecka a alimenty

Rozwodzę się z mężem, mamy dwójkę dzieci syn mieszka z mężem a córka ze mną. Mąż w związku z tym nie chce płacić alimentów na córkę, ponieważ uważa, że alimenty się \\\'znoszą\\\' wzajemnie, ponieważ każde z dzieci jest u osobnego rodzica. Czy jest to słuszny tok rozumowania? (...)

Darowizna mieszkania na rzecz dziecka

Darowizna mieszkania na rzecz dziecka

Mam mieszkanie własnościowe i chcę je przepisać córce, która ze mną nie mieszka. Jakie czynności muszę podjąć, aby stała się pełnoprawnym właścicielem? Jakie są tego koszty? Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest zbywalne. Tzw. "przepisanie" to zwykle darowizna. Przeniesienie (...)

Czy muszę płacić alimenty na syna który jest na studiach magisterskich?

Czy muszę płacić alimenty na syna który jest na studiach magisterskich?

Od 10 lat płace alimenty na mojego syna. Nie przestałem płacić również gdy poszedł na studia inżynierskie (nawet wpłacałem więcej), bowiem wiem że wykształcenie jest ważną rzeczą w dzisiejszych czasach. Po skończeniu przez niego studiów myślałem że w końcu znajdzie pracę i zacznie (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Od 5 lat płacę raty alimentacyjne poprzez komornika,pomimo tego,że płatności dokonywane są w terminie i w całości 300 zł miesięcznie. Była żona sprzedała samochód za ok 12.000 zł ,zatrzymując całą kwotę ze sprzedaży. Dowiedziawszy się o tym fakcie od osób trzecich (ponieważ tymczasowo (...)

Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

Mój mąż nie mieszka już ze mną od 2 lat, nie interesuje się naszą chorą córką, nie loży na jej utrzymanie, lekarstwa itd. Chce złożyć pozew o rozwód, z winy męża, do sądu, czy mogę w nim żądać alimentów? Na wstępie, należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego (...)

Odcięcie mediów byłemu małżonkowi

Odcięcie mediów byłemu małżonkowi

Mój mąż mieszka nadal z byłą żoną. Mieszkanie jest służbowe mojego męża (żołnierz zawodowy). Umowa na pobieranie energii i gazu podpisana jest z mężem. Niestety była żona nie poczuwa się do obowiązku płacenia połowy za rachunek (gaz i energia), a z tego korzysta. Mojego męża nie (...)

Umorzenie lub redukcja zaległych alimentów

Umorzenie lub redukcja zaległych alimentów

Mam zaległe alimenty od stycznia 2005 roku w wysokości 1000 zł m-nie. Pomimo iż od 09/2004 zaprzestałem działalności gospodarczej to do końca 2005 roku należności te mam uregulowane. Czy obecnie mogę zwrócić się do sądu we wniosku o obniżenie alimentów nie tylko bieżących, ale również (...)