Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na podatku liniowym 19% oraz jestem płatnikiem VATu. Sprzedaję program komputerowy swojego autorstwa. W jaki sposób zawrzeć umowę darowizny lub sprzedać ten program np. jakiejś fundacji, żeby nie ponieść dodatkowych kosztów. Wiem, że mam ograniczone możliwości odliczania. Czy będe musiał zapłacić podatek oraz VAT od kwoty umowy darowizy/sprzedaży? Czy mogę sprzedać program za symboliczną złotówkę i ewentualnie od niej zapłacić podatki? Chcę coś przekazać na szczytny cel za darmo, ale nie chcę jeszcze dodatkowo za to płacić. "

Odpowiedź prawnika: Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

1) VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności wymienione w art. 5 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Do czynności opodatkowanych wykonywanych wyłącznie na terenie kraju zalicza się więc m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług.

W art. 7 ust 2 ustawy o VAT zapisano, że dostawą (opodatkowaną) jest ponadto nieodpłatne przekazanie towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych z tymi czynnościami. Żaden przepis ustawy o VAT nie wskazuje obecnie (od 1 czerwca br.) nawet pośrednio, jakoby przez opodatkowaną dostawę towarów należało rozumieć również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem. Z tego wynika, że przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie jest w ogóle dostawą i nie podlega opodatkowaniu VAT. Przekazaniem na cele związane z przedsiębiorstwem jest między innymi przekazywanie na reprezentację i reklamę.

Kontrowersyjna jest natomiast możliwość odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów czy usług do wytworzenia towarów, które zostały następnie przekazane nieodpłatnie na cele przedsiębiorstwa (np. reprezentacji i reklamy). Jedni uważają, że naliczony VAT nie może w tym przypadku w zasadzie zostać odliczony, a inni, że może. Wszyscy czekają na wypowiedź Ministerstwa Finansów w tej kwestii lub na nagromadzienie się orzeczeń. Warto też zwrócić się do właściwego US o pisemną interpretację prawa podatykowego w swojej sprawie i zastosować się do niej.

2) Podatek dochodowy

Darowizny przekazane na określone cele dla organizacji pożytku publicznego czy kultu religijnego podlegają odliczeniu od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym - do wysokości 6% dochodu. Szczegółowe zasady korzystania z tej ulgi określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak podatnikowi opodatkowanemu liniowo nie przysługuje prawo do takich odliczeń.

Jeśli nieodpłatne przekazanie nie ma na celu osiągnięcia przychodów, to nie może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli natomiast przekazanie takie miało miejsce w ramach reprezentacji i reklamy firmy, to do kosztów można zaliczyć wydatki reprezentacyjno-reklamowe tylko w części nieprzekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.  

Więcej informacji na temat uregulowań dotyczących nieodpłatnego przekazania towarów można znaleźć m.in. w poniższych odpowiedziach e-prawnika.pl:

W obecnym stanie prawnym "niebezpieczne" są sprzedaże za symboliczną złotówkę czy darowizny, gdyż organ podatkowy może uznać, że należy opodatkować całą wartość przekazywanego oprogramowania (199a Ordynacji podatkowej).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika