Darowizna mieszkania a prawo zamieszkania

Pytanie:

W 1993 roku została sporządzona umowa notarialna darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Czy fakt, że darczyńca do chwili obecnej mieszka i jest zameldowany w tym lokalu można uznać za ,,darowiznę niewykonaną"?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.11.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Darowizna mieszkania a prawo zamieszkania

Darowizna "niewykonana" ma miejsce wtedy, gdy darczyńca zobowiązał się do świadczenia przedmiotu darowizny, ale nie przeniósł na obdarowanego własności tego przedmiotu. O tym, czy darowizna została "wykonana" przesądzi więc treść aktu notarialnego umowy darowizny. Jeśli w akcie zawarta jest klauzula, przewidująca, że darczyńca zobowiązuje się do przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na obdarowanego i jednocześnie wyraźnie wyłącza skutek rzeczowy tej umowy, przewidując, że przeniesienie prawa nastąpi w terminie późniejszym w odrębnym akcie notarialnym, to umowa darowizny nie została "wykonana" aż do wywołania skutku rzeczowego umowy, czyli zawarcia drugiego aktu notarialnego. Taka sytuacja zdarza się jednak wyjatkowo. Najczęściej akt notarialny umowy darowizny obejmuje zobowiązanie się darczyńcy do przeniesienia określonego prawa na obdarowanego i jednoczesne przeniesienie tego prawa (nawet w razie braku wyraźnej wypowiedzi obdarowanego w tej kwestii w akcie notarialnym, równoczesne z zobowiazaniem przeniesienie prawa wynika z art. 155 par. 1 ustawy Kodeks cywilny). Zatem "niewykonanie" darowizny następuje wtedy, gdy darczyńca nie przeniósł na obdarowanego określonego prawa, a tylko się do tego zobowiązał. Niewykonaniem darowizny nie jest więc "niewydanie" przedmiotu darowizny, niedopuszczenie obdarowanego do korzystania z darowanej mu rzeczy. Jeżeli więc z aktu notarialnego wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na obdarowanego, fakt zamieszkiwania i zameldowania darczyńcy w tym lokalu nie oznacza, że darowizna nie została wykonana.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne