Definicja miejsca zamieszkania w kraju

Pytanie:

Przez nierezydenta ustawa "Prawo dewizowe" rozumie "osobę fizyczną nie mającą miejsca zamieszkania w kraju...." Jaka jest interpretacja miejsca zamieszkania w kraju, tzn. co jest wyznacznikiem zamieszkania w kraju?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja miejsca zamieszkania w kraju

Zgodnie z kodeksem cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla przyjęcia zamieszkiwania danej osoby w określonej miejscowości, okręlnym miejscu, konieczne jest ustalenie występowania łącznie dwóch przesłanek, a mianowicie przebywania i zamiaru stałego pobytu. Zamieszkiwanie, nie jest trudne z reguły do ustalenia. Ustalenie zamiaru jest dużo trudniejsze, w tym zakresie przyjmuje się kryterium zobiektywizowane. O zamieszkiwaniu z zamiarem stałego pobytu mówi się wówczas, gdy występują okoliczności pozwalające przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość, miejsce jest głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne