Definicja samoistnego posiadania

Pytanie:

Co to jest posiadanie samoistne nieruchomości? Moja Babcia była współwłaścicielką nieruchomości i zbierała czynsze od lokatorów, dokonywała napraw koniecznych, opłacała podatki itd. Czy posiadała ta nieruchomość samoistnie czy nie? A mi przed śmiercią przepisała swój udział i ja dokonywałem wszystkich tych czynności co babcia przez 11 lat. Czy ja zachowuję się jak posiadacz samoistny? Przecież sąd albo ktoś kto się nagle odnajdzie, może łatwo obalić takie niby samoistne posiadanie. Jak udowodnić to samoistne posiadanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja samoistnego posiadania

Zgodnie z kodeksem cywilnym, charakteryzuje się tym, że posiadacz włada rzeczą w takim zakresie, jak to czyni właściciel, wykorzystując taką faktyczną możliwość władania rzeczą, do jakiej właściciel jest uprawniony. Tylko ten, kto rzeczą faktycznie włada z zamiarem władania dla siebie, jest jej posiadaczem samoistnym Posiadanie nie traci cechy samoistności wskutek tego, że posiadacz wie, że nie jest właścicielem, jeżeli tylko posiada tak, jakby był właścicielem. Jest tak dlatego, ponieważ świadomość posiadacza co do przysługującego mu prawa do posiadania nie decyduje o tym, czy posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, czy zależnego, natomiast ma istotne znaczenie przy ocenie dobrej lub złej wiary. Obok woli posiadania „jak właściciel” konieczne jest także faktyczne władanie rzeczą, czyli np. opłacenie podatków, zbieranie czynszów. Zgodnie z kodeksem cywilnym, domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym. Nie musi więc Pan udowadniać faktu samoistnego posiadania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: